הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים ת"צ 58972-06-20

בפני כב' השופט יגאל גריל, שופט עמית

המבקשים:

  1. כץ גבע איצקוביץ (קי ג'י איי) בע"מ
  2. חיה דוידסקו גיטלמן

ע"י ב"כ עוה"ד כץ, גבע, איצקוביץ

נגד

המשיבות:

  1. הועדה המחוזית לתכנון ובנייה - חדרה
  2. עיריית חדרה

באמצעות הלשכה המשפטית בעיריית חדרה
ע"י ב"כ עוה"ד נעמה אקסלרד-דרוקמן ואח'

פסק דין

א. בפניי הודעה מוסכמת על חדילה מגביה בהתאם לסעיף 9(ב) של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

ב. המבקשים הגישו ביום 24.6.2020 תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית, במסגרתן נטען, כי המשיבות גובות כספים ביתר בגין תשלומי פיגורים על היטלי השבחה שלא שולמו במועד, בתוספת ריבית, כשהריבית חושבה בדרישות התשלום בשיטת "ריבית דריבית" במקום בשיטת "ריבית פשוטה".

ג. ביום 1.9.2020 הוגשה הודעת חדילה מוסכמת, במסגרתה הודיעו המשיבות, כי הן חדלות מלגבות ריבית בשיטת "ריבית דריבית" על היטלי השבחה שלא שולמו במועד.

בהתאם להודעת החדילה, החל מיום 29.6.2020 גובות המשיבות תשלומי פיגורים בגין תשלום היטלי השבחה שלא שולמו במועד, באופן שמתווספת להם ריבית המחושבת בשיטת "ריבית פשוטה" בלבד.

לטענת המשיבות, החיוב בתשלום ריבית בשיטת "ריבית דריבית" בגין היטלי השבחה שלא שולמו במועד נעשה בטעות, בשל שגגה שנפלה בהזנת נתוני הריבית בתוכנה לחישוב היטלי השבחה שסופקה להן. לטענתן, הן פעלו באופן מיידי לתיקון השגגה שנפלה בתוכנה.

לטענת המשיבות, גביית היתר בגין החיוב בריבית בשיטת "ריבית דריבית" הסתכמה בסך של 221,869 ₪ ב-24 החודשים שקדמו להגשת בקשת האישור.

ד. להודעת החדילה מצורף תצהירו של מר אסף זיו, המשמש כמנהל מחלקת היטלי השבחה בעיריית חדרה, התומך בנטען בהודעת החדילה.

ה. עוד נכתב בהודעת החדילה המוסכמת, כי לאחר שב"כ הצדדים קיימו ביניהם הידברות, הם ממליצים כי ייפסק גמול למבקשים בסך של 8,000 ₪ ושכר טרחת עו"ד לב"כ המבקשים בסכום של 26,000 ₪.

ו. לאחר שעיינתי בהודעת החדילה המוסכמת, אני מאשר הודעת חדילה זו ונותן לה תוקף של פסק דין על כל סעיפיה וחלקיה, וזאת לפי סעיף 9(ב) של חוק תובענות ייצוגיות.

ז. אני מאשר את המלצת הצדדים בדבר הגמול למבקשים ושכר טרחת עו"ד לב"כ המבקשים, ומורה למשיבות לשלם למבקשים גמול בסכום של 8,000 ₪, וכן תשלום שכר טרחת עו"ד לב"כ המבקשים בסכום של 26,000 ₪ וזאת כנגד חשבונית כדין.

סכומים אלה ישולמו על ידי המשיבות במשרד ב"כ המבקשים בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה , שאם לא כן, יישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ח. משאושרה הודעת החדילה, אני מורה בזאת על דחיית בקשת האישור ועל דחיית התביעה האישית של המבקש ים.

הישיבה הקבועה בתיק זה ליום 4.11.2020 – מבוטלת ועל מזכירות בית המשפט לעדכן את לוח הדיונים.

המזכירות מתבקשת להמציא את העתקי פסק הדין אל:

  1. ב"כ המבקשים, עו"ד ארז טל, משרד עוה"ד כץ, גבע, איצקוביץ, תל אביב.
  2. ב"כ המשיבות, עו"ד נעמה אקסלרד-דרוקמן, הלשכה המשפטית בעיריית חדרה.

ניתן היום, י"ג אלול תש"ף, 02 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.