הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים ת"צ 39263-05-17

בפני כבוד השופט רון סוקול, סגן נשיא

המבקש
נהאר סביח ת"ז XXXXX387
ע"י ב"כ עוה"ד ספורי מוחמד ושות'

נגד

המשיב
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ ח.פ. 514270214
ע"י ב"כ עוה"ד אלי אליאס

החלטה

1. ביום 25/7/2019 נעתרתי לבקשת המבקש ואישרתי את הסתלקותו מהבקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד המשיב, תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ, וכן את דחיתי תביעתו האישית.

2. בבקשת ההסתלקות, ציין המבקש כי לאחר בדיקה מעמיקה ועיון בטענות התאגיד, המשיב, שוכנע כי העיכובים בביצוע העבודות להקמת מערכת הביוב בשכונת מגוריו, נעוצים בגורמים אחרים ולא בתאגיד. בהתאם למבוקש אפשרתי לצדדים לפרט טענותיהם לעניין פסיקת גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו.

3. מטיעוני המבקש לפסיקת גמול ושכר עולה כי המבקש חש כי תושבי הכפר "לא עמדו מאחוריו כפי שציפה". כן מציין הוא כי בעקבות הבקשה לאישור התקיימה ישיבה משותפת של נציגי התאגיד וחברי המועצה המקומית ביר אל מכסור שבה הושגו הסכמות לפעולה משותפת לקידום הקמת מערכת הביוב. המבקש סבור כי ישיבה זו מלמדת על תרומת ההליך לקידום העבודות ועל התועלת שצמחה לקבוצה בעקבות בקשת האישור.

4. התאגיד מצדו מתנגד לפסיקת גמול ושכר ומדגיש כי להבנתו מדובר היה בתביעת סרק. המשיב מזכיר כי לבקשה המקורית, לא צורפה חוות דעת, וגם לאחר שניתנה למבקש אפשרות לעשות כן צורף מסמך שאינו עונה על הדרישות. רק בתשובה לבקשה לסילוק על הסף , שהגיש התאגיד הושלמה חוות הדעת ובית המשפט אישר את הגשתה תוך חיוב המבקש בתשלום הוצאות.

5. המשיב טוען כי הבקשה לאישור גררה אותו להוצאות מיותרות. כן טוען כי למבקש עמד מסלול נוסף לפעול לזירוז הקמת המערכות והכוונה לפניה לרשות המים בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב.

המשיב עותר לחייב את המבקש בתשלום הוצאותיו.

6. לאחר ששקלתי את הטענות הגעתי למסקנה כי אין לפסוק למבקש גמול או שכר טרחה לבא כוחו. המבקש עצמו אישר בהודעת ההסתלקות כי לא עומדת לו כל עילה כנגד התאגיד. המבקש מאשר כעת כי חברי הקבוצה, למענם פעל, כלומר תושבי הכפר, מתנערים מדרישתו ואינם רואים בו כמייצגים. הגשת בקשת האישור לא הביאה לכל תועלת לחברי הקבוצה שכן מחוות הדעת שצורפו והתצהירים שהוגשו עולה כי העיכובים בהשלמת מערכת הביוב נעוצים בחוסר שיתוף פעולה של תושבי הכפר וגורמים נוספים. בין היתר הובהר כי בשל דחיה, שאינה קשורה לתאגיד, בהקמת תחנות שאיבה מפנה התאגיד את הביוב בעזרת ביוביות.

7. הטענה כי הגשת הבקשה תרמה לכינוס הישיבה המשותפת של נציגי התאגיד וחברי המועצה המקומית לא הוכחה ואין לה כל תימוכין בפרוטוקול הדיון או בכל מסמך אחר.

8. כידוע, הלכה היא כי בבואו של בית המשפט לבחון פסיקת גמול למבקש שהסתלק מבקשתו ושכר טרחה לבאי כוחו, עליו לשקול בעיקר שני שיקולים; קיומה של עילה, כלומר כי התביעה לכאורה אינה תביעת סרק; והתועלת שהו שגה בבקשת האישור לחברי הקבוצה (ע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ. סונול ישראל בע"מ (5/8/2018)).

9. כאמור, לא שוכנעתי כי למבקש עומדת עילה ראויה ומכל מקום ברור כי הגשת בקשת האישור לא הביאה כל תועלת לחברי הקבוצה.

על כן, אני דוחה את הבקשה לגמול ושכר.

בנסיבות העניין איני נותן צו לחיוב המבקש בהוצאות מעבר להוצאות שנפסקו בהחלטות קודמות.

ניתנה היום, י"ז אב תשע"ט, 18 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.