הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 72317-12-19

בפני
השופט אברהם אליקים, סגן נשיא

מבקשת

עורכי דין לקידום מנהל תקין

נגד

משיבה

מועצה מקומית סאג'ור

החלטה בעניין הוצאות הבקשה לביזיון בית משפט

ביום 7.2.2021 התנהל דיון בבקשה לביזיון בית משפט, במהלכו הגיעו הצדדים להסכמות שקיבלו תוקף של החלטה, למעט שאלת ההוצאות לגביה טענו הצדדים בעל פה.

ההליכים בתיק
פסק הדין בתיק זה ניתן ביום 17.2.2020, במסגרתו, בהעדר כתב תשובה, נחתמה פסיקתא הקובעת שעל המשיבה להקים אתר אינטרנט נגיש וזמין ולפרסם בו את המידע שהתבקשה תוך 60 ימים. בנוסף, הוטלו על המשיבה הוצאות לטובת המבקשת בסך 3,500 ש"ח.

ביום 18.12.2020 הוגשה בקשה לביזיון בית משפט, הדיון בבקשה זו הת קיים ביום 7.2.2021, בהסכמת הצדדים שקיבלה תוקף של החלטה נקבע כי פסק הדין ייושם עד ליום 31.3.2021 ונשארה כאמור רק שאלת ההוצאות.

טענות הצדדים
המבקשת ביקשה לחייב את המשיבה בהוצאות שיתנו ביטוי לתופעה הפסולה לפיה כל תיק צריך להתנהל מספר פעמים, ללא כל הצדקה, כאשר המשיבה לא פונה לבית משפט כדי לבקש ארכות לביצוע פסקי הדין, אלא בוחרת להמתין לבקשות בזיון שמוגשות לבית המשפט ורק לאחר מכן מתחילה לפעול ליישום פסק הדין.
לטענתה, מאז פסק הדין עברו כ-10 חודשים וכמעט לא חלה שום התקדמות לפי פסק הדין, וגם עתה מבקשת המשיבה שהות של 90 ימים להשלמת פסק הדין.
כך ביקשה המבקשת להשית על ההתנהלות דיונית של המשיבה הוצאות מוגדלות שתבטא ו את הצורך לשלוח לה זימונים לדיונים עם שליח פעם אחר פע ם ובזבוז הזמן שנגרם בשל התנהלותה.

ב"כ המשיבה טען כי תחילת ההליך בתיק היה בתקופת הסגרים, עובדה שהקשתה על קיום פסק הדין, כן ביקש להת חשב בכך שפתיחת אתר אינטרנט למועצה הוא דבר שתלוי בגורמי חוץ כמו החברה לאוטומציה והחברה שמפעילה את אתר האינטרנט ועל כן הדבר לוקח זמן.

הדגיש את מצבה הכלכלי הקשה של המועצה שנמצאת בעיצומה של תוכנית הבראה, ללא תקציב חדש, מתקיימת מתקציבי המשך שלא לקחו בחשבון את ההוצאות האדירות הקיימות ושינוי המצב עקב נגיף הקורונה.

לבסוף טען כי לקח באופן אישי את עניין ההתנהלות בבקשות כאלה ומכאן והלאה המועצה תתקן את דרכה, מאחר ואין מה להסתיר במסירת מידע.

דיון
לאחר בחינת טענות הצדדים החלטתי לקבוע כי כל צד יישא בהוצאותיו.

התנהלות המשיבה במסגרת הליכי תיק זה לא הייתה ראויה, אך בהתחשב במצבה הכלכלי של המשיבה כמתואר בדברי בא כוחה, במגפת הקורונה ובעיקר בהסתמך על הצהרת ב"כ המשיבה לגבי התנהלות הליכים בעתיד (עמוד 3 שורה 19 לפרוטוקול ישיבת 7.2.2021) ולפנים משורת הדין לא אחייב המשיבים בהוצאות נוספות מעבר להוצאות שנפסקו עד כה בתיק זה.