הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 7178-09-17

בפני

כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

עותר
שמחה גיל ברוך

נגד

משיבים

  1. מדינת ישראל
  2. רשות המיסים- חיפה

החלטה

1. לפניי בקשה לעיון חוזר בהחלטה שניתנה על ידי ביום 19/9/17, בעניין סמכותו העניינית של בית משפט זה לדון בעתירה (להלן: "ההחלטה").

בעתירה שהוגשה בתיק זה ביקש העותר מבקש להורות למשיבים לשחרר את רכבו, מסוג פורשה מ.ר. 96-876-61 להלן: "הרכב") מחזקת המשיב 2 (להלן: "המכס") לאחר שהרכב (אשר יובא לארץ ביבוא אישי) נשלח על ידו לתיקון בחו"ל (לטענתו - מאחר שלא ניתן היה לתקנו בארץ) והושב לארץ בחודש אפריל 2017 ומאז נמצא הרכב בחזקת המכס.

2. מאחר שאצל פקידי המכס עלה חשד שהרכב לא רק תוקן, אלא עבר שינויים אסורים, דורש המכס, כתנאי לשחרורו, שהרכב יעבור בדיקה במעבדה מוסמכת (מתוך רשימת מעבדות שהומצאו לעותר), על מנת לוודא שלא בוצעו בו שינויים, אשר אינם מאושרים בישראל.

3. עקב דרישות משרד התחבורה, לא הגיעו הצדדים להסכמה לעניין אופן שחרור הרכב לבדיקה . עיקר המחלוקת היא בשאלה האם ניתן להתיר את נסיעת הרכב על הכביש (כטענת העותר) או שמא אין להתיר נסיעתו על הכביש, אלא יש להביאו לבדיקה על גבי גרר (כטענת המדינה). לפיכך ובניסיון לקדם את העניין באופן פרקטי קבעתי, תחילה, ישיבה למועד קרוב, רק לשם דיון בשאלה זו, היינו - כיצד ישוחרר הרכב לביצוע הבדיקה. הדיון נקבע ליום 17/9/17 ובמקביל קבעתי דיון בעתירה לגופה, ליום 19/10/17.

4. בדיון, טענו המשיבים כי בית משפט זה נעדר סמכות עניינית לדון בעתירה נגד המכס וכן נעדר הוא סמכות מקומית לדון בעתירה נגד משרד התחבורה. בתום הדיון הצעתי לצדדים הצעה (אשר כללה שחרור הרכב בנסיעה ולא על גרר, תוך הצבת תנאים וערבות להחזרתו. ההצעה הייתה מקובלת על העותר ואילו המשיבים ביקשו שהות להודיע עמדתם.

בסיומה של ההצעה נכתב: "ככל שלא תהיה הסכמה של מי מהצדדים, ישלימו הצדדים, בתוך 7 ימים לכל צד, העותר ראשון, טיעונים קצרים בכתב בשאלת הסמכות ובעתירה לגופה ובית המשפט ישלח הכרעתו בדואר" (עמ' 6 לפרו', שו' 10-9).

ביום 19/9/17 הוגשה הודעת המשיבים לפיה הם מתנגדים להצעה וטוענים, כי לא ניתן לשחרר את הרכב בנסיעה . בהיותי ערה לדחיפות אשר העותר מייחס לעניין, נתתי עוד באותו יום, החלטה. בהחלטה קבעתי, כי בית משפט זה אינו מוסמך לדון בעתירה. מנימוקים אשר פורטו בהחלטה לא הוריתי על העברתה לבית משפט אחר, אלא על מחיקתה על הסף, מחמת חוסר סמכות עניינית (לגבי המכס) ו חוסר סמכות מקומית (לגבי משרד התחבורה).

5. בבקשה זו אשר בפניי, טוען העותר, ובצדק, כי נשללה ממנו הזכות להגיש סיכומים קצרים, בכתב, בשאלת הסמכויות.

אכן, בטעות (וככל הנראה מאחר שסופה של ההצעה שהוצעה על ידי לא נכתבה בהחלטה אשר סיימה את הדיון) ומתוך רצון להזדרז ולתת החלטה, נעלם עניין זה ממני. על כך אין לי אלא להתנצל בפני העותר. די בטעם זה כדי ש אעיין שוב בהחלטה ואשקול אותה מחדש, לגופה, לאחר שאתן דעתי לסיכומי הצדדים. בנסיבות אלה יש גם לדחות את טענת המשיבים לפיה הדרך היחידה שעמדה בפני העותר היא הגשת ערעור על ההחלטה, שהיא בגדר פסק דין.

6. במסגרת הבקשה לעיון חוזר טענו ב"כ העותר גם טענות לגופן של טענות הסמכויות וכך עשו גם המשיבים, בתגובתם. אולם , מאחר שבסיומה של הבקשה מבקשים ב"כ העותר כי תינתן לצדדים הזדמנות לסכם טענותיהם - כל צד בתוך 7 ימים, כפי שנקבע בהחלטה, אני מורה כדלקמן:

א. ההחלטה מבוטלת בזה. לאחר קבלת סיכומי הצדדים אעיין בעניין מחדש.

ב. ב"כ העותר רשאים להוסיף סיכומים בכתב בשאלת הסמכויות, בתוך 7 ימים מהיום וב"כ המשיבים רשאי לסכם טיעוניו בשאלות אלה בתוך 7 ימים לאחר קבלת סיכומי העותר.
ג. ככל שצד מוותר על הוספת סיכומים, יודע זאת בכתב, מיד.

מזכירות: להמציא החלטה זו לצדדים, בדחיפות ולקבוע תזכורת מעקב לעוד 7 ימים .

ניתנה היום, י"ז חשוון תשע"ח, 06 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.