הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 52835-05-21

בפני
כב' השופט אברהם אליקים, סגן נשיא

עותרת

אולגה בילנקו

נגד

משיב

משרד הבריאות ועדה לבדיקת הטעייה

החלטה

אקדים ואבהיר, בית משפט לעניניים מינהליים לא מוסמך לדון בכל נושא מינהלי. בעתירה המינהלית שהוגשה אין פירוט לגבי מקור סמכותו העניינית של בית משפט זה לדון בעתירה, שנקבעת בין השאר בהתאם להחלטה של רשות מינהלית עליה חולקת העותרת, החלטה מסוימת לא הוצגה. בנוסף נראה כי חלק מהסעדים המבוקשים בעתירה אינם מתאימים להליך זה.
אפנה בעניין זה לתקנה 5(ב)(3א) לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), תשס"א- 2000 ולפיה חובה לכלול בכתב העתירה:

" (3א) פירוט מקור הסמכות העניינית...של בית משפט לעניינים מינהליים לדון בעתירה, לרבות הוראות החיקוק המסמיך שלפיו התקבלה החלטת הרשות שנגדה הוגשה העתירה, והפרט שבתוספת הראשונה לחוק שלפיו מוסמך בית המשפט לעניינים מינהליים לדון בעניין זה".

תתכבד העותרת ותבהיר עד ליום 3.6.21 מה מקור סמכותו של בית משפט זה לדון בעתירה.
לאחר הבהרת העותרת כאמור בסעיף 3 ואם אשתכנע כי בית משפט זה מוסמך לדון בעתירה, השופט שידון בה ידון גם בבקשת העותרת לסעד זמני.

תזכורת פנימית 6.6.21.

ניתנה היום, ט"ו סיוון תשפ"א, 26 מאי 2021, בהעדר הצדדים.