הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 51573-09-17

לפני כבוד ה שופטת ריבי למלשטריך-לטר

העותרים

.1 ג'מאל רפיק אגבריה, ת"ז XXXXXX340
.2 מרווה אגבאריה, ת"ז XXXXXX451

ע"י ב"כ עו"ד מחמוד מחאג'נה ואח'
נגד

המשיבים
.1 ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עירון

ע"י ב"כ עו"ד רסמי דקה

.2 הועדה המחוזית לתכנון ובנייה - מחוז חיפה

ע"י פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי)

.3 המועצה המקומית מעלה עירון, עפולה

ע"י ב"כ עו"ד קבלאן אברהים

.4 מוחמד בשיר אגבריה, ת.ז. XXXXXX557
מוסמוס מעלה עירון 30920

.5 עבד אללטיף אגברייה, ת.ז. XXXXXX599
מוסמוס, מעלה עירון 30920

.6 יוסף עאוני אגבריה, ת"ז XXXXXX448
מוסמוס מעלה עירון 30920

.7 פריד חסן אגבריה
מוסמוס, מעלה עירון 30920

.8 נידאל האני אגבריה, ת"ז XXXXXX919
מוסמוס, מעלה עירון 30920

פסק דין

העותר הגיש עתירה כנגד ועדות התכנון והמועצה המקומית מעלה עירון מדוע לא יפעלו להסרת מבנים וגדרות שנבנו שלא כדין המצויים על שביל גישה מאושר מס' 881 ומס' 882 על פי תוכנית מפורטת מאושרת מס' ענ/960 שביל העובר בקרקע הידועה כחלקה , 42,43,44 בגוש 20314 באדמות מוסמוס.

עובדות הרקע
העותרים קבלו היתר בניה באדמת המשפחה המצויה בחלקה 45 בגוש 20314. (להלן "המגרש").ההיתר ניתן ביום 22.12.14.
אלא שהעותרים לא יכלו לבנות את ביתם כי הדרך למגרשם חסומה במבנים שונים שנבנו ללא היתר בניה על גבי שביל הגישה בתוכנית ענ/960. העובדה ששביל הגישה חסום בבניה לא חוקית המונעת גישה, לא מאפשרת לעותר לבנות על מגרשו את בית מגוריו , על אף שבידיו היתר.
בית המשפט התבקש בעתירה להורות למשיבות 1-3 לפעול לאלתר להסרת הבניה הבלתי חוקית שמהווה מכשול בשביל הגישה.
לעתירה צורפו כמשיבים משיבים 4-8 שהוצגו כמי שבניה לא חוקית מטעמם מצויה על שביל הגישה.
תגובת המשיבים
3.1 ביום 11.12.17 הגישה הוועדה המקומית(שהיא למעשה ועדה מרחבית) כתב תשובה ופרטה כי העותרים קבלו היתר בניה ביום 22.12.14 ואילו חריגות הבניה בוצעו במרץ 2016. במקביל נטען כי כבר ביום 8.12.15 הועדה המקומית אישרה למועצה המקומית לפרוץ את שני השבילים 881,882 והונפק היתר בניה לצורך סלילת השבילים ביום 14.1.16.
לגבי בניה בחלקה 43 (משיב 4) - צוין כי ביום 2.8.16 נמסר צו מנהלי להפסקת עבודות בניה למשיב 4, הוצא מכתב התראה למשיב 4 ביום 3.8.16 על כך שבשל הבניה הלא חוקי ת יו"ר הועדה המקומית עירון מתכוון להשתמש בסמכותו ולהורות על צו הריסה. משיב 4 זומן לשימוע ביום 15.10.16. ביום 26.10.16 הוגש כתב אישום כנגד משיב 4. ביום 21.4.17 נערכה ישיבה ראשונה בבית המשפט וב"כ משיב 4 בקש אורכה ללמוד את החומר.
הועדה המקומית פרטה הליך לגבי בניה לא חוקית של משיב 8 בחלקה 46 - אך הבניה בחלקה זו שנידונה בבית המשפט איננה רלוונטית לדיון בתיק זה.
3.2 הועדה המחוזית, שנטען כנגדה כי עליה לפעול מכוח ס' 28 לחוק התכנון ובניה תשכ"ה 1965 הכחישה כי חובה כזו מוטלת עליה בשל כך שתיקון 116 לחוק התכנון והבניה הותיר בידי הועדה המחוזית את הסמכות לבצע פעולות אכיפה אך ורק בשטחים גליליים והכניסה לנעלי הועדה המקומית תעשה רק במקרים חריגים ונדירים. עוד טענה הועדה המחוזית כי אכיפת החוק ביחס לע בירות תכנון ובניה נתונה לוועדה המקומית והמדינה, באמצעות היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה ובאמצעות התביעה המדינתית המחזיקה בסמכות מקבילה לזו של הועדה המקומית בכל הנוגע לנקיטת הליכי אכיפה מנהליים ופליליים. הפיקוח המדינתי נעשה על ידי היחידה הארצית לאכיפה שלה יחידות פיקוח בכל מחוז ותפקידה לפקח על קיום דיני תכנון ובניה בשטחים גליליים שאינם חלק ממרחב תכנון מקומי. היחידה הארצית לאכיפה מפעילה סמכויות פיקוח בהתאם לס' 254 יד לחוק התכנון והבניה בהתאם לכללים שנקבעו בהנחיית היועמ"ש מס' 8.1101. הועדה המחוזית ציינה כי על העותרים לפנות למחלקה להנחיית תובעים בפרקליטות שתשקול מיהו התובע המוסמך לנקוט בהליכים.
3.3. המועצה המקומית מעלה עירון ציינה בכתב תשובתה כי הועדה המקומית היא זו המוסמכת לפקח על עבודות בניה בתחומה ועליה החובה לפעול למניעתן והפסקתן של עבירות בניה ולהעמיד לדין את העבריינים. נטען כי הסכסוך האמיתי הוא בין העותרים לבין המשיבים 4-8 שבצעו עבודות בניה ללא כל היתר. המועצה הדגישה כי ביום 14.1.16 קבלה מהועדה המקומית היתר לסלילת שבילים 881 ו-882. המועצה החלה בסלילת דרך 881 אך מצב גרעוני של המועצה מונע ממנה להתקדם.
3.4 משיבים 4-8 לא הגישו כתב תשובה ולא התייצבו לדיונים (למעט התייצבות משיב 4 לדיון השני מתוך חמישה, והתייצבות המשיב 8 לדיון האחרון, שהווה סיכום של התיק.)

המסגרת התכנונית וחוות דעת המומחה
התוכנית החלה כיום על אזור המגרש היא תוכנית מתאר למוסומוס מס' ענ/960 המאושרת מחודש יולי 2007. בתוכנית זו מאושרים שני שבילים (881,882). השבילים מוגדרים ברוחב מינימלי של 3 מ' ושימושם הוא "מעבר להולכי רגל וגינון" כהוראות התוכנית. השבילים מחברים את חלקה 45 הן דרומה, לכביש 65 והן צפונה לכביש פנימי ביישוב.
לתוכנית ענ/960 קדמה תוכנית חפאג/1016 , שם חלקה 45 היתה מחוברת על ידי שביל ברוחב 4 מ' לכביש הצפוני, כאשר לא היתה כל הגבלה בשימוש השביל לגישת כלי רכב.
במהלך הדיון הראשון והשני נטען ע"י מהנדס הועדה המקומית ולאחר מכן על ידי אדריכל הועדה המקומית (אשר שניהם לא בקרו ב שטח) כי לבית העותרים יש דרך גישה מהצד הצפוני, דרך שביל פנימי ביישוב , עמדה שנסתרה על ידי מהנדס העותרים וכן על ידי מהנדס המועצה שטען להפרש טופוגרפי של כ-10 מ' בין השביל הפנימי ביישוב לבין השטח עצמו כך שהמעבר נמנע. במהלך הדיון השני מיניתי מהנדס מטעם בית המשפט, שזהותו הוסכמה על ב"כ הצדדים, על מנת שיצא לשטח ויגיש חוות דעת, מהו הפתרון המעשי לבעיה שהעלה העותר.
ביום 16.12.18 הגיש המומחה חוות דעת תחבורתית. המומחה מצא כי לא מתאפשרת גישה מהצד הצפוני , לא מבחינה תנועתית ולא מבחינה פיזית. (הוצג החתך הטופוגרפי, וכן רדיוס הסיבוב הדרוש שלא מתאפשר מהכביש הצפוני ). עוד מצא המומחה כי החיבור של השביל לכביש השרות הדרומי יתאפשר לאחר ביצוע הפעולות הבאות :
א. פינוי סככה ופרגולה הקיימת בחלקה בתוואי השביל.
ב. פינוי גדר אבן, מעק ה פלדה והעתקת עמודי טלפון וחשמל.
ג. התאמת גובה השביל על מנת להתחבר למפלס הכביש (כביש השירות נמצא במטר נמוך יותר בנקודת החיבור.
ד. ביצוע עבודות תמרור.

5. הבינוי בשטח והפעילות להסרתה
5.1 הוגשו תצלומי אויר המראים את מצב הבינוי (עת/1 –עת/3). לשביל הפתוח מפריע לכאורה מבנה של משיב 4, מרפסת וסככה של משיבים 5,6, קצה מבנה של משיב 7 וכן גדר בנויה לכל אורך תוואי השביל של משיב 8.
5.2 הוגש תשריט של מודד מוסמך (המהנדס חליפה איברהים) (עת/5) שציין את ההפרעות לתוואי השביל כסככה של משיב 4, סככה של משיבים 5,6, וגדר בטון באמצע השביל שהקים משיב 8.(לא הוזכרה הפרעה של מבנה משיב 7).
5.3 במהלך הישיבה הראשונה שהתקיימה נמסר על ידי הועדה המקומית כי נקבעה ישיבה בבית המשפט בענ יין כתב האישום שהוגש כנגד משיב 4 ליום 25.2.18. הנחיתי את הועדה המקומית לפעול כנגד המשיבים האחרים ולהגיש מתווה מפורט לפעילות עד ליום 15.2.18 . בהודעת עדכון מיום 2.7.18 הודיעה הועדה המקומית כי כנגד משיב 4 ניתן גזר דין ביום 25.2.18 שכלל צו הריסה למבנה מושא האישום לביצוע הן על ידי המשיב 4 והן על ידי הועד המקומית עד ליום 25.12.18.
5.4 בדיון שלישי מיום 7.12.18 נסקרו הנושאים שצריכים טיפול על ידי הועדה המקומית – לגבי משיב 4 הבעיה נפתרה נשאר רק לבצע. ניתנה החלטת בית המשפט המחייבת את הועדה המקומית להוציא דרישה למשיב 8 להסרת גדר הבטון, כך גם לגבי משיבים 5,6, שאם לא יוסרו יהיו צפויים להגשת כתב אישום לא יאוחר מיום 1.3.19. כמו כן נדרשה המועצה לפנות את חסמי הכניסה לשביל שהם גדר אבן שבנתה מע"צ גדר פלדה ועמוד טלפון. הועדה המקומית אכן שלחה את ה ודעות ההתראה למשיבים הרלוונטיים.
5.5 בדיון הרביעי שהתקיים ביום 12.3.19 הסתבר כי הועדה המקומית לא בצעה את הריסת המבנה של משיב 4 על אף שחלף המועד, וכן לא הגישה כתבי אישום כנגד האחרים. באותה ישיבה הוריתי ליו"ר הועדה המחוזית לדווח לשר הפנים לפי תקנות התכנון והבניה (דיווח על בניה שלא כדין ) תשמ"ח 1987 על הבניה שאיננה בהיתר. כמו כן הוריתי לעותרים לפנות ליחידה להנחיית תובעים שבפרקליטות בשל אי הגשת כתבי אישום כנגד המפרים האחרים. במקביל זימנתי לישיבה החמישית והאחרונה את יו"ר הועדה המרחבית וכן את שני נציגי כפר מוסמוס בוועדה המרחבית שאחד מהם הוא ראש המועצה.
יצוין כי בישיבה זו דווח ב"כ המועצה כי המועצה פעלה להסרת הגדר בתחילת השביל שהוקמה על ידי מע"צ, וכן פועלת להזזת עמוד הטלפון.
5.6 בסמוך לקראת הישיבה החמישית והאחרונה בתיק , ביום 18.4.19, התקבלה הודעה מטעם המשיבה 2 על הדיווח שנשלח לשר הפנים ממנו עולה כי ביום 27.3.19 בוצעה הריסה של מושא כתב האישום כנגד משיב 4. כמו כן נהרסה הבניה של משיבים 5,6, שנבנתה בסטייה מהיתר. לא בוצעה כל פעילות אכיפה מנהלית או שיפוטית כנגד הגדר שבנה משיב 8. כמו כן ב"כ העותרים פנה למחלקה להנחיית תובעים אשר ערכה פגישה עם התובע המקומי שהונחה לפעול ולטפל בבנייה הלא חוקית מושא העתירה. נושאי התפקידים התייצבו לדיון החמישי.

6. לסיכום
6.1 במהלך הדיון עלה כי הועדה המקומית והמועצה המקומית ערות לחובתן לפעול לאכיפת חוק התכנון והבניה. ברור לי שמופעלים לחצים בשטח על ידי מפרי חוק , לחצים על גורמי הועדה המקומית ועל המועצה, אך על גופים אלו להתמודד עם לחצים אלו בדרך לאכיפה ולהריסה של בניה לא חוקית. כמו במקרה בתיק זה, בסופו של דבר בניה לא חוקית עומדת לרועץ לתושבי המקום וזהו אינטרס בראש וראשונה של כלל האזרחים לשמור על אכיפת חוקי התכנון והבניה. אחרת – כל דאלים גבר, מצב קשה ומסוכן לכלל התושבים ביישוב.
יש להחמיא להנהגה החדשה של הועדה המרחבית והמועצה המקומית ,שנכנסו לתפקידם לאחר הבחירות בנובמבר 2018, (נציגי הכפר בוועדה המרחבית פועלים מאז 17.3.19) ופעלו בנחישות על מנת לקדם תיק זה.
6.2 אמת נכון, עדין לא נפתרו כל המכשולים בדרכם של העותרים, אך נעשה צעד משמעותי.
6.3 בדיון החמישי והאחרון הופיע פתאום לישיבת בית המשפט משיב 8 ביחד עם עורכת דין, שסברו כי לאחר שהתיק מתנהל מאז ספטמבר 2017, יש להם אפשרות בישיבה מיום 18.4.19 לטעון לראשונה טענות חדשות עובדתיות, זאת מבלי שהגישו בכלל כתב תשובה, מבלי שהוגש תצהיר כלשהו, ומבלי שלקחו חלק כלשהו בדיונים במהלך שנה ושבעה חודשים. כל אותה העת היה משיב 8 מדווח מדי ישיבה על קיומה של הישיבה הבאה, ולמרות זאת בחר להתעלם. מכל מקום, טענות למשיב 8 ככל שיהיו, ימומשו במישור ההליכים שיבוצעו על ידי התובע מטעם הועדה המקומית, כי שם מקומן.
6.4 בכך באה העתירה למיצויה.
6.5 אין חיוב בהוצאות.
6.6 המזכירות תודיע לצדדים על פסק הדין.

ניתן היום, ט"ז ניסן תשע"ט, 21 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.