הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 27367-07-17

מספר בקשה:3
בפני
כב' השופט אברהם אליקים, סגן נשיא

מבקשים

 1. קאסם בדארנה
 2. חוסאם בדארנה
 3. מרואן בדארנה
 4. מוחמד בדארנה
 5. סלאח בדארנה
 6. חכם בדארנה
 7. עבד בדארנה
 8. ח'ליל בדארנה
 9. סאמי בדארנה
 10. עלי בדארנה
 11. סעיד בדארנה
 12. סמיר בדארנה
 13. עמאד בדארנה
 14. מחמוד בדארנה
 15. פארוק בדארנה
 16. שאדי בדארנה
 17. פאדי בדארנה

נגד

משיבים

 1. הועדה המקומית לתכנון לב הגליל
 2. רשות הרישוי של הועדה המקומית ל
 3. נביל דאהר
 4. מועצה מקומית עראבה

החלטה

המבקשים הגישו עתירה מינהלית ובה ביקשו בין השאר ביטול היתר הבניה שקיבלה משיבה 4 וביטול ההודעה על אישור תכנית מפורטת שפורסמה ברשומות ביום 15.5.2017.
העתירה נקבעה לדיון ליום 24.9.17.

ביחד עם העתירה הגישו המבקשים בקשה לצו ביניים ובה ביקשו לאסור על משיבות 2-3 (כך במקור) להנפיק למשיבה 4 אישור אכלוס (טופס 4) ואישור הספקת שירותים לבניין ולאסור על משיבה 4 לאכלס את הבניין.
המשיבים מסרו תשובתם בכתב לבקשה והמבקשים מסרו תגובתם לתשובה.

לאחר בחינת טענות הצדדים אני סבור כי דין הבקשה להידחות.

אזכיר כי השיקול המרכזי בשלב זה הוא שיקול של מאזן נוחות. המבקשים בבקשתם ובתגובה לבקשתם טוענים כי הבניין אינו מוכן לאכלוס, העירייה עדיין עובדת על הדרך שמובילה לכניסה לבניין וטרם הונפק טופס 4, במילים פשוטות בלי קשר למתן צו ביניים לטענת המבקשים, הסעדים המבוקשים מתקיימים בפועל מכורח המציאות ומיותר להזכיר כי חזקה על כל המשיבים כי יפעלו על פי דין ועל פי תנאי ההיתר.

אניח כי בתאריך כלשהוא לפני הדיון בעתירה לגופה, יקוימו כל התנאים המאפשרים מתן טופס 4 והעיריה תוכל לאכלס את הבניין, אין בכך כדי להוות מצב בלתי הפיך. התרת שימוש היום יכולה להיאסר מחר ובדיוק כמו שניתן להכניס ציוד לבניין היום ניתן להוציאו מחר ולכן גם מבלי להביע עמדה לגופו של עניין איני מוצא כל הצדקה להעדיף את "נוחות" המבקשים על עמדת המשיבים.

לא מקובלת עליי טענת המבקשים כמתואר בסעיף 44 לבקשה לפיה בהעדר צו ביניים "תפגע זכות הטיעון שלהם", המבקשים רשאים להעלות כל טענה מהטענות שהועלו בעתירה ואבחן אותן לאור טענות המשיבים וכפי שציינתי לעיל, אם אשתכנע כי דין העתירה להתקבל ולפני הדיון יינתן טופס 4 (עובדה שאינה וודאית לגרסת המבקשים בעצמם), אין מניעה לתת כל סעד מסעדי העתירה.

חשוב להדגיש כי על פי טענות המשיבים שעלו כבר בעתירה הקודמת שנדונה בפניי באותו נוש א, אין מחלוקת כי בניית המבנה הסתיימה והתכנית והיתר הבניה שבמחלוקת ניתנו לצורך התאמת המצב התכנוני למצב קיים ולא לביצוע עבודות בניה, כך שמבחינה זאת מדובר במעשה עשוי כבר עתה ולא במקרה לא ביקשו העותרים כל סעד הקשור בהפסקת פעולות בנייה ובקשתם מתמקדת למעשה בשאלת השימוש בבניין, שאלה שלא מקנה להם עדיפות על העירייה.

בנסיבות אלו הטענות שמעלים המבקשים בסעיף 43 לבקשה אינן רלבנטיות, לא מדובר בהפסקת עבודות בנייה.

עוד אציין כי טענת המבקשים בנושא מאזן הנוחות כללית ונעדרת פרטים (נושא זה מוזכר בסעיף 41 בלבד לבקשה ללא נתונים וללא תשתית עובדתית) לעומת זאת העיריה- משיבה 4 בתשובתה פרטה בצרוף אסמכתאות רשימה של נזקים כלכליים משמעותיים שעלולים להגרם לקופה הציבורית אם יינתן צו ביניים, ראו למשל נספחים 8-11 לתשובת העירייה וזאת בנוסף לטענות בשל האינטרס הציבורי וגם מסיבות אלו נוטה מאזן הנוחות בצורה מובהקת לטובת העירייה.

לסיכום- לא ברור מתי יינתן טופס 4 ומתי ניתן יהיה לאכלס הבניין, למבקשים לא ייגרם נזק כל שהוא אם ייאלצו להמתין לבירור העתירה ובוודאי שדחיית הבקשה ואי מניעת שימוש בבניין לא יוצרת מצב בלתי הפיך. עוד אזכיר כי קבעתי את העתירה לדיון במועד מוקדם כך שזמן קצר לאחר הפגרה יוכרעו המחלוקות שבין הצדדים.

הבקשה נדחית, אני מחייב את המבקשים ביחד ולחוד לשלם למשיבים 1-3 יחדיו שכר טרחת עו"ד בשיעור 1,800 ₪ ולמשיבה 4 שכר טרחת עו"ד בשיעור של 1,800 ₪. הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

ניתנה היום, י"ז אב תשע"ז, 09 אוגוסט 2017, בהעדר הצדדים.