הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 23647-02-21

בפני
כב' השופט אברהם אליקים, סגן נשיא

עותר

אסף הצדק

נגד

משיב

המוסד לביטוח לאומי

החלטה

בעתירה המינהלית שהוגשה אין פירוט לגבי מקור סמכותו העניינית של בית משפט זה לדון בעתירה, שנקבעת בין השאר בהתאם להחלטה של רשות מינהלית עליה חולקים העותרים, החלטה מסוימת לא הוצגה.
אפנה בעניין זה לתקנה 5(ב)(3א) לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), תשס"א- 2000 ולפיה חובה לכלול בכתב העתירה:
" (3א) פירוט מקור הסמכות העניינית...של בית משפט לעניינים מינהליים לדון בעתירה, לרבות הוראות החיקוק המסמיך שלפיו התקבלה החלטת הרשות שנגדה הוגשה העתירה, והפרט שבתוספת הראשונה לחוק שלפיו מוסמך בית המשפט לעניינים מינהליים לדון בעניין זה".

בנוסף העותר שמתכוון להגיש בקשה לצו ביניים הגיש מסמך זהה המכונה גם עתירה ובקשה לצו ביניים באותו מסמך בניגוד לתקנה 9 בתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין), תשס"א- 2000. בקשה לצו ביניים אינה יכולה להיות זהה לעתירה.
יתכבד העותר ויבהיר עד ליום 18.2.21 מהו מקור סמכותו העניינית של בית משפט זה לדון בעתירה, ויגיש בקשה בה יבהיר בנפרד מהו הסעד הזמני המבוקש.

תזכורת פנימית 21.2.21
ניתנה היום, כ"ט שבט תשפ"א, 11 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.