הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 21904-03-19

בפני כב' השופטת בטינה טאובר
העותרת
חוף הכרמל נופש ותיירות 89 בע"מ, ח.פ. 51-1391211
ע"י ב"כ עו"ד אברם פורטן ואח'

נגד

המשיבים

  1. ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבניה
  2. הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה
  3. המשרד להגנת הסביבה

ע"י פרקליטות מחוז חיפה – אזרחי ומנהלי
4. ועדה מקומית לתכנון ולבניה חיפה
5. עיריית חיפה
ע"י הלשכה המשפטית בעיריית חיפה
<#2#>
החלטה

1. בפניי בקשה שהוגשה על ידי חוף הכרמל נופש ותיירות 89 בע"מ (להלן: "המבקשת"), לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט, לכפות על הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה ועל עיריית חיפה (להלן: "המשיבות 4 ו-5 ") באמצעות הטלת קנס לקיים את פסק הדין שניתן ביום 29/1/20 על דרך של מתן הודעה למבקשת מכוח סעיף 84 לפסק הדין, אם בכוונת המשיבות 4 ו-5 לעשות שימוש בסמכותן ולקדם תוכנית להעתקת זכויות המבקשת למתחם אחר ללא הסכמת הבעלים, אם לאו, וזאת תוך 30 ימים ממתן פסק-הדין.

2. בקשת המבקשת הוגשה ביום 9/3/20 וביום 8/6/20 הוגשה תגובת המשיבות 4 ו-5, אשר התנצלו על מתן תגובתן באיחור ואולם ציינו, שעוד ביום 7/4/20 ניתנה מטעמן הודעה שעיקרה היא כי תוכנית שעניינה העתקת זכויות המבקשת צריכה להיות מקודמת בהסכמת המדינה בעלת הזכויות במקרקעין ובהעדר הסכמת רשות מקרקעי ישראל, לא תקודם התוכנית. הבהרות נוספות לעמדת המבקשת ניתנו במיילים שנשלחו על ידי באת כוח המשיבות 4 ו-5 לב"כ המבקשת, וכן בדיון שהתקיים היום ואשר מהן עולה, כי הגם שהמבקשת עושה או מתעתדת לפעול מול ר שות מקרקעי ישראל בנושא, בהעדר הסכמה מצידה לתוכנית כאמור, לא תנקוט הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה בהליכים לקידום תוכנית מעין זו.

3. אין חולק כי ההודעה אשר המשיבות 4 ו-5 היו אמורות למסור למבקשת הוגשה באיחור של כ- 5 שבועות ועל כך התנצלה באת כ וח המשיבות 4 ו-5 מספר פעמים כאשר בתווך החל משבר הקורונה והותקנו תקנות לשעת חירום אשר תוקפן הוארך מעת לעת.

4. כל שנקבע בפסק הדין היה שהמשיבות 4 ו-5 תמסורנה עמדתן ביחס לשאלה המפורטת בסעיף 84 לפסק הדין בפרק זמן של 30 ימים, על מנת שהמבקשת תוכל לשקול את המשך צעדיה.

5. מעמדת המשיבות 4 ו-5 עולה, כי בהעדר הסכמה של המדינה שהינה בעלת הזכויות במקרקעין, לא תפעל המבקשת ליזום ת כנית להעתקת זכויותיה של המבקשת במקרקעין. תשובה זו מהווה מענה ברור להודעה שנדרשו המשיבות 4 ו-5 לתת על פי הוראת סעיף 84 לפסק הדין.

6. עצם העובדה שהמשיבות 4 ו-5 מציינות לצד הודעתן הברורה, כי הן תנסנה לפעול לשינוי עמדתה של ר שות מקרקעי ישראל, אין בה כדי לשלול את העובדה כי המשיבות 4 ו-5 קיימו את הוראות פסק הדין בכל הנוגע אליהן, ואין מדובר במקרה זה בהפרה ברורה של הוראת פסק הדין שניתן לאכוף אותה באמצעות פקודת בזיון בית משפט, שהינו כידוע הליך שיעורי ומוגבל שיש להיזקק לו במקרים מיוחדים, כאשר בעל דינו אינו מקיים חיובים מפורשים שנקבעו בפסק דין.

7. לנוכח האמור, אין מנוס מלהורות על דחיית בקשת המבקשת.

8. בנסיבות העניין, משהמשיבות 4 ו-5 קיימו את הוראות פסק הדין באיחור ואולם, חזרו ופנו למבקשת לביטול הדיון, לאחר משלוח הודעתן מיום 7/4/20 ואילו המבקשת עמדה על קיום הדיון, אין מקום לפסוק הוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

9. המזכירות תמציא את העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ו סיוון תש"פ, 18 יוני 2020, בהעדר הצדדים.