הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 11309-12-18

בפני
כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

עותר

איגור פולטורק

נגד

משיבה

מדינת ישראל

החלטה

1. בתיק זה הוגשה עתירה נגד משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשיב"), בטענה כי העותר זכאי שהמשיב יממן לו רכישת דירה. בעתירה נטען, כי העותר הגיש למשיב בקשות, אשר נדחו על ידי המשיב וכי העותר הוא חולה נפש, בעל נכות רפואית בשיעור 50% ודרגת אי כושר בשיעור 100% ואין הוא יכול לעבוד.

2. העתירה הוגשה שלא על פי תקנות בתי המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), תשס"א-2000 (להלן: " התקנות"), המפרטות כיצד יש להגיש עתירה, כך שניתן יהיה לדון בה.

העתירה חסרה את הפרטים כדלקמן:

א. תצהיר של העותר התומך בטענות העובדתיות אשר בעתירה, שיכלול גם ציון של המועדים בהם העותר קיבל את תשובות המשיב לבקשותיו.
ב. מסמכים בדבר נכויותיו של העותר, כפי הנטען בעתירה.
ב. עותקים מהבקשות שהעותר הגיש למשיב ותשובות המשיב לבקשות אלה וכן כל מסמך אחר הנוגע לעניין .

3. אציין, עוד, כי בנוסף לסעד אשר יורה למשיב לממן לו דירה, מבקש העותר מבקש סעד כספי בסך של 200,000 ₪, אשר אין לו מקום בעתירה מינהלית.

4. ניתנת לעותר הזדמנות להגיש כתב עתירה מתוקן, אשר יכלול את כל האמור בסעיף 2 לעיל וזאת - עד לא יאוחר מיום 20.12.18.

5. מאחר שהעותר הגיש את העתירה בעצמו ולא באמצעות עורך דין, אני מפנה את תשומת לבו של העותר לכך שאדם שאינו יכול לשכור שירותיו של עורך דין, רשאי לפנות ללשכה לסיוע משפטי בבקשה למנות לו עורך דין. מובהר, כי אין בדברים אלה כדי לחייב את הלשכה לסיוע משפטי להעמיד לעותר עורך דין וכי הדבר תלוי בכללים המנחים ומחייבים את הלשכה.

המזכירות תמציא החלטה זו לעותר בדחיפות ותקבע תזכורת מעקב.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ט, 06 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.