הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עמ"נ 18940-11-18

בפני כב' השופט רון סוקול, סגן נשיא

המבקש

נאדר טאהא
ע"י ב"כ עוה"ד באדר אבראהים

נגד

המשיבים
1. משרד הפנים
ע"י ב"כ עוה" י' דאוד
2. ועדת הבחירות בכאבול
3. סאלח ריאן
ע"י ב"כ עוה"ד מ' ריאן ועו"ד ז' ריאן
.4 אסעד מורשד
ע"י ב"כ עוה"ד יאסין
5. חסן בוקאעי

החלטה

1. ביום 30/10/2018 נערכו ברחבי ישראל בחירות לרשויות המקומיות. גם ברשות המקומית כאבול נערכו בחירות. בבחירות התמודדו מספר רשימות של מועמדים למועצת הרשות המקומית וארבעה מועמדים התמודדו על תפקיד ראש הרשות. המבקש היה אחד המתמודדים לראשות הרשות.

עם סיום ספירת הקולות הכשרים של הבוחרים בקלפיות שמוקמו ברחבי הישוב התברר כי המשיב מס' 4 - אסעד מורשד , קיבל 1,849 קולות, המשיב 3 - סאלח ריאן, קיבל 1,844 קולות, המבקש קיבל 1,836 קולות והמשיב 5 - חסן בוקאעי, קיבל 1,656 קולות.

2. בשים לב לתוצאות אלו של הבחירות לראש הרשות, ומאחר שאף אחד מן המתמודדים לא זכה ביותר מ 40% מהקולות, הורה מנהל הבחירות על קיום בחירות חוזרות לבחירת ראש הרשות בין שני המועמדים שזכו למירב הקולות, כלומר בין אסעד מורשד לסאלח ריאן. מועד הבחירות החוזרות נקבע על פי דין 14 ימים לאחר מועד הבחירות המקורי , כלומר ליום 13/11/2018.

3. המבקש שלא שבע נחת מתוצאות אלו הגיש ביום 8/11/2018 ערעור על תוצאות הבחירות בסיבוב הראשון, ויחד עמו את הבקשה המונחת להכרעתי כעת לדחיית מועד עריכת הבחירות החוזרות עד להכרעה בערעור.

4. בדיון מיום 11/11/2018 נשמעו טענות הצדדים ובסופו הוריתי על דחיית הבקשה. ההחלטה ניתנה ללא נימוקים בשל סמיכות הזמנים ליום הבחירות. כעת אפנה לפירוט נימוקי ההחלטה.

רקע
5. כאבול הוא ישוב המצוי בגליל המערבי ומאז שנת 1976 מוכרז כמועצה מקומית. ביום 30/10/2018 נערכו בכאבול, כמו בכל רחבי ישראל, בחירות למועצה המקומית. בבחירות התמודדו רשימות מועמדים למועצת הישוב וכן ארבעה מועמדים לראשות המועצה. ברחבי הישוב מוקמו 14 קלפיות , כשבשתיים מתוכן הוצבו קלפיות נגישות לבוחרים עם מוגבלות בניידות. בהתאם לדין נכחו בכל קלפי מזכיר, יו"ר הקלפי, חברי ועדת הקלפי ומשקיפים מטעם הסיעות השונות.

6. בתום ספירת הקולות הכשרים לראשות הרשות, נמצא כי אסעד מורשד זכה למירב הקולות (1,849 קולות), סאלח ריאן הגיע למקום השני (1,844 קולות), המבקש הגיע למקום השלישי (1,836 קולות) וחסאן בוקאעי קיבל רק 1,656 קולות.

הואיל ואיש מהמתמודדים לא קיבל לפחות 40% מהקולות הכשרים, כנדרש לפי סעיף 9(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות ו סגניו וכהונתם), התשל"ה - 1975 (להלן: החוק לבחירת ראש הרשות), הורה מנהל הבחירות על עריכת בחירות חוזרות בין שני המועמדים שקיבלו את מרבית הקולות, כלומר בין אסעד מורשד לסאלח ריאן.

בהתאם להוראת סעיף 9(ב) לחוק לבחירת ראש הרשות, נקבע כי הבחירות החוזרות, בכל הרשויות בהן נדרש סיבוב בחירות נוסף, יערכו ביום 13/11/2018.

7. המבקש, אשר קיבל רק 8 קולות פחות מריאן סלאח ו-13 קולות פחות מאסעד מורשד, ביקש לבדוק את ספירת הקולות בקלפיות השונות. ביום 4/11/2018 הגיש המבקש בקשה, על פי סעיף 96 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965 (להלן: חוק הבחירות), לקבלת מסמכים הנוגעים לבחירות בקלפיות השונות ובקשה לפי סעיף 96א לחוק הבחירות לעיין בפתקי ההצבעה ובמעטפות ההצבעה בקלפי 11 (להלן: העתירה לעיון). בעתירה לעיון הצביע המבקש על מספר ליקויים שנמצאו לטענתו בהתנהלות הבחירות בקלפי מס' 11.

8. העתירה לעיון הובאה לדיון בפני וטענות הצדדים נשמעו ביום 7/11/2018. בסופו של דיון, ולאחר התחייבות מנהל הבחירות לאפשר למבקש לעיין ולצלם את מסמכי הבחירות הכוללים פרוטוקולים, נספחים, פנקסי הבוחרים וכדומה, חזר בו המבקש מעתירתו לעיין בפתקי ההצבעה ובמעטפות ההצבעה בקלפי מס' 11.

9. למחרת היום, ביום 8/11/2018, פתח המבקש בהליך חדש שכונה ערעור על פי סעיף 72(ב) לחוק הבחירות וסעיף 7(ב)(1) לחוק לבחירת ראש הרשות. בד בבד, הגיש את הבקשה הנוכחית בגדרה עתר למתן צו ביניים שעניינו עיכוב הבחירות החוזרות לראש הרשות עד הכרעה בערעור הבחירות שהגיש. הדיון בבקשה זו נערך ביום 11/11/2018.

טענות המבקש
10. בבקשתו ובערעור שהגיש, טוען המבקש כי לאחר קבלת מסמכי הבחירות בקלפי מס' 11 התגלו לו ליקויים רבים בניהול הבחירות המצדיקים את ביטול הבחירות בקלפי מס' 11 ועריכת בחירות חדשות לראש הרשות בקלפי זו.

11. המבקש מצביע על מספר ליקויים בניהול הבחירות. לצורך ההליך הנוכחי אתייחס בקצרה לעיקרי הטענות.

מפרוטוקול ועדת הקלפי מתברר כי בתום ההצבעה נמצאו בקלפי 590 מעטפות לבנות (מעטפות בחירות למועצה) ו-590 מעטפות צהובות (מעטפות בחירות לראשות הרשות). עם תום הספירה נמצאו 13 מעטפות פסולות (עמ' 15 לפרוטוקול הוועדה ), ונותרו 577 קולות כשרים.

12. המבקש טוען כי ממסמכי הקלפי עולה כי הצביעו 603 בוחרים, כלומר 13 יותר מהמעטפות שנספרו. המבקש מפנה ל"טופס מעקב שיעור הצבעה" שבו סומנו 603 בוחרים. כן הצביע על הבדלים בין אלפון הבוחרים שנערך על ידי מזכיר הקלפי לבין אלפון הבוחרים שנערך על ידי יו"ר הקלפי. באלפון המזכיר נמצאו לטענתו 603 בוחרים ששמותיהם נמחקו ואילו באלפון יו"ר הקלפי נמצאו רק 569 בוחרים ששמותיהם נמחקו. פער זה בין מספר הבוחרים שנמחקו בכל אלפון, וההפרש בין מספר הבוחרים ששמותיהם נמחקו למספר המעטפות , מצביע לטענתו על אי סדר בניהול הבחירות.

לטענת המבקש, הנסמכת גם על תצהירו של המשקיף נאג'י דעאיס, מתברר כי לאחר גילוי ההפרש בין האלפונים ישבו המזכיר ויו"ר הקלפי יחדיו לתאם ביניהם את הרישומים (כבר כאן יוער כי המשקיף נאג'י דעאיס הגיש בעתירה לעיון בתיק 5604-11-18, תצהיר נוסף שבו סתר את התצהיר שצורף על ידי המבקש כאן וטען כי לא הבין על מה חתם). מכאן עולה לטענתו כי חסרות מעטפות הצבעה.

13. עוד נטען על ידי המבקש כי לפחות 4 בוחרים שהגיעו בשעות הערב לקלפי גילו להפתעתם כי שמותיהם נמחקו, אף שטרם הצביעו. בעקבות זאת התפתחה מהומה שבסופה הגיע מנהל הבחירות לקלפי . לאחר בירור ועריכת הצבעה של כל חברי הקלפי, הוחלט כי מדובר בטעות וניתנה לאותם 4 בוחרים האפשרות להצביע. המבקש טוען כי, בין אם ארבעה אלו הצביעו הצבעה כפולה ובי ן אם שמותיהם נמחקו בטעות, הדבר מצביע על ליקוי בניהול הבחירות בקלפי.

14. נטען גם כי בסופו של יום נמצאו 14 מעטפות אצל מנהל הבחירות המיועדות לבוחרים המוגבלים בניידות. מאידך נרשמו שמות 11 מצביעים מוגבלים בניידות שהגיעו עם מלווים. לא ברור הפער בין מספר הבוחרים המוגבלים בניידות שנרשמו למספר המעטפות. כן נמצאה אי התאמה לגבי שמות המלווים ש הגיעו עם הבוחרים המוגבלים בניידות.

15. המבקש טוען עוד כי מפרוטוקול ועדת הקלפי מתברר כי נחתמו 600 מעטפות. מספר זה אינו מתיישב עם מספר המעטפות שנמצאו בקלפי בצירוף מעטפות המוגבלים בניידות. עוד נטען כי המעטפות לא נחתמו כנדרש, 50 מעטפות בכל פעם, וכי בוצעו תיקונים לא ברורים ברישום בפרוטוקול. המבקש מצביע גם על פגמים נוספים ברישום הפרוטוקול. נטען כי יתכן ולכל פגם או ליקוי ניתן למצוא הסבר אולם הצטברות הפגמים ברישום הפרוטוקול, מעידה על ליקוי המצדיק את פסילת ההצבעה כולה.

16. המבקש מדגיש גם כי בשים לב לפער הקטן שבין מספר הקולות שהצביעו עבורו למספר הקולות שהצביעו עבור סלאח ריאן ועבור אסעד מורשד, יש אפשרות סבירה כי הפגמים שנמצאו השפיעו על תוצאות הבחירות.

תמצית עמדת המשיבים
17. המשיבים כולם טוענים כי דין הערעור לסילוק על הסף ואתו גם הבקשה לצו ביניים. נטען כי על פי , סעיף 72 בצירוף סעיף 71(א1) לחוק הבחירות לא ניתן להגיש ערעור בחירות בטרם פרסום תוצאות הבחירות. את תוצאות הבחירות ניתן לפרסם רק לאחר סיום הבחירות החוזרות לראש הרשות ועל-כן טרם קמה למבקש זכות ערעור.

עוד נטען כי ההחלטה לקיים בחירות חוזרות בין שני המועמדים שנמצא כי קיבלו את מירב הקולות אינה אלא החלטת ביניים. הבחירות בסיבוב הראשון והבחירות החוזרות בסיבוב השני, מהוות מעשה אחד שרק בסופו ניתן להגיש ערעור.

18. המשיבים טוענים כי מתן צו ביניים לדחיית הבחירות החוזרות מנוגד לתכלית החוק ולהלכה הפסוקה. מעולם, כך נטען, לא עוכבו בחירות חוזרות לראש רשות. יתרה מזו, על פי ההלכה יש לשמור על מיידיות התוצאות, על ודאות התוצאות ועל יציבות הרשות. דחיית הבחירות תפגע בכל אלו ותגרום נזק לציבור כולו. נטען גם כי יתכן שמצביעים או מועמדים נוספים מעוניינים להגיש ערעור על תוצאות הבחירות בקלפי 11 או בקלפיות אחרות. כל אלו ממתינים לתוצאות הבחירות ולכן אין לפצל את הדיונים בערעורים השונים.

המשיבים מבהירים גם כי כל דחייה תגרום נזק לציבור ולמועמדים אשר נערכו לבחירות במועד הקבוע, הוציאו הוצאות והשקיעו משאבים .

19. לטענת המשיבים אין עילה למתן צו ביניים גם מהטעם שסיכויי הצלחת הערעור קלושים. המשיבים מדגישים כי בניהול בחירות עשויות להימצא טעויות אנוש. אין בטעויות עליהן הצביע המבקש כל פגיעה בניהול הבחירות. נטען כי לכל אחד מהליקויים שפירט המבקש ישנו הסבר תם לב. יתרה מזו, פרוטוקול הוועדה נחתם על ידי כל חברי הוועדה, כולל נציגו של המבקש, אלו אישרו את נכונות הספירה ונכונות התוצאות ללא ההסתייגויות אליהן הפנה המבקש.

20. מנהל הבחירות מדגיש כי הפגמים עליהם מצביע המבקש אינם ליקויים בהצבעה אלא במסמכי הבקרה. ליקויים שכאלו אינם מצדיקים פסילה, ומכל מקום כל הליקויים הוסברו ותוקנו.

דיון והכרעה
21. כפי שצוין לעיל, בתום הדיון מיום 11/11/2018 החלטתי לדחות את הבקשה לצו ביניים ללא הנמקה. כעת , משהגיעה העת לנמק את החלטתי , אציין כי שוכנעתי שעל פי דין אין לאפשר הגשת ערעור בחירות בטרם פרסום תוצאות הבחירות וכי אין להתיר הגשת ערעור על החלטת ביניים, לרבות החלטה על קיום בחירות חוזרות לראש הרשות. מאחר שהערעור הוגש טרם זמנו אין מקום לעיכוב הבחירות החוזרות, וכל טענות המבקש יוכלו להתברר, אם ירצה בכך, בגדרו של ערעור על תוצאות הבחירות. כפי שאפרט , שוכנעתי כי לכאורה, וככל הנדרש לשלב זה של ההליך, סיכויי הערעור אינם גבוהים וכי ניתן מענה מניח את הדעת למרבית הליקויים הנטענים.

הגשת ערעור בחירות
22. הבחירות לרשויות מקומיות כוללות בחירות למועצת הרשות ובחירות לראש הרשות. סדרי הבחירות למועצת הרשות קבועים בחוק הבחירות. החוק לבחירת ראש הרשות מחיל על בחירת ראש הרשות חלק ניכר מסדרי הבחירות בחוק הבחירות (סעיף 7(ב)(1) לחוק לבחירות ראש הרשות).

23. החוק לבחירת ראש רשות קובע כי לראש הרשות יבחר המועמד שקיבל את מירב הקולות הכשרים , ובלבד שקיבל לפחות 40% מאותם קולות (סעיף 9(א) לחוק). כאשר התמודדו מספר מתמודדים, ואיש מהם לא קיבל 40% מהקולות הכשרים , יימשכו ההליכים לבחירת ראש הרשות בבחירות חוזרות, המכונות גם "סיבוב שני". סעיף 9(ב) לחוק לבחירת ראש הרשות קובע:
(ב) לא קיבל אף מועמד 40% מהקולות הכשרים או שקיבלו שני מועמדים כל אחד מספר שווה של קולות שהוא 40% או יותר מהקולות הכשרים, יקויימו כעבור 14 ימים מיום הבחירות, בחירות חוזרות לבחירת אחד משני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את המספרים הגדולים ביותר של קולות כשרים; המועמד שקיבל בבחירות החוזרות את המספר הגדול יותר של קולות - הוא הנבחר.

24. סעיף 9(ב) אינו כולל כל הוראה בדבר אופן קבלת ההחלטה על ידי מנהל הבחירות לקביעת המועמדים שיתמודדו בבחירות החוזרות ואינו כולל כל הוראה בדבר מתן הודעה על תוצאות הבחירות בסיבוב הראשון או על השגה וערעור על תוצאות אלו.

25. סעיף 71 לחוק הבחירות מורה כי מיד לאחר עריכת הפרוטוקול לפי סעיף 66 לחוק, כלומר מיד לאחר תום הבחירות, יפרסם מנהל הבחירות את תוצאות הבחירות. סעיף 71(א1) מוסיף ומבהיר:

ההודעה האמורה בסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות בתוך 21 ימים מיום הבחירות; התקיימו בחירות חוזרות לראש רשות כאמור בסעיף 9(ב) לחוק בחירת ראש הרשות, תפורסם ההודעה בתוך 21 ימים מיום הבחירות החוזרות.

מכאן ניתן ללמוד כי פרסום תוצאות הבחירות לראש הרשות יעשה על ידי מנהל הבחירות רק לאחר תום הבחירות החוזרות. דהיינו, רק עם סיום הבחירות החוזרות מסתיים שלב בחירת ראש הרשות.

26. סעיף 72 לחוק הבחירות עוסק בערעור על תוצאות הבחירות. סעיף 72(ג) קובע את המועד להגשת ערעור: "ערעור לפי סעיף זה יוגש תוך 14 יום מיום פרסום ההודעה על תוצאות הבחירות". משמע, רק לאחר פרסום ההודעה לפי סעיף 71 קמה לכל מי שהיה זכאי לבחור לרשות, או ליועץ המשפטי לממשלה, הזכות להגיש ערעור על תוצאות הבחירות. כך גם מציין בית המשפט העליון בבר"מ 7348/1 3 סלאם נ. ג'ראיסי (30/10/2013) באמרו (פסקה 14):

החוק מוסיף וקובע כי ערעור בחירות "יוגש תוך 14 יום מיום פרסום ההודעה על תוצאות הבחירות" (סעיף 72(ג) לחוק הבחירות). כלומר, האפשרות להגיש ערעור כאמור קיימת רק לאחר פרסום תוצאות הבחירות. נראה כי בענייננו, הקדים המשיב את המאוחר, ביקש להשיג על תוצאות הבחירות לפני פרסומן – ובתוך כך ביקש לעכב את עצם הפרסום. אין מדובר אלא בניסיון לעקוף את המתווה הסטטוטורי לעניין ערעור בחירות. למצער, מדובר בערעור בחירות שהוגש טרם מועדו ולכן דינו, לכאורה, להידחות על הסף.

כך גם ראוי לקבוע במקרה הנוכחי.

27. מסקנה זו נראית לכאורה בעייתית, שהרי אם צודק המבקש בטענתו, ייערכו הבחירות החוזרות מבלי לברר האם המתמודדים שקיבלו את מירב הקולות בסיבוב הראשון הם אכן השניים שנקבעו על ידי מנהל הבחירות, כלומר אסעד מורשד וסאלח ריאן. הדבר עלול לכאורה לגרום לבזבוז זמן יקר ומשאבים של הציבור, שהרי אם יתקבל הערעור שיוגש לאחר פרסום תוצאות הבחירות החוזרות, יהיה צורך לערוך את הבחירות החוזרות שוב. יתרה מזו, טוען המבקש, ובמידה רבה של היגיון, כי אם יתקיימו הבחירות החוזרות בטרם בירור טענותיו ה דבר עלול להשפיע על רצון הבוחרים, שהרי תומכיו של המבקש יצטרכו להחליט למי מהמתמודדים האחרים להצביע. לתוצאות הבחירות החוזרות עשויה להיות גם השפעה על אופן ההצבעה בבחירות מחודשות, אם ידרשו , לאחר שמיעת הערעור.

28. עם זאת, אלו רק חלק מהשיקולים הרלבנטיים. מנגד יש להביא בחשבון שיקולים אחרים. כך למשל מדגיש בית המשפט בבר"מ 7348/13 הנ"ל את עיקרון "המי ידיות" בפרסום תוצאות הבחירות. שמיעת ערעור לאחר הסיבוב הראשון תביא בהכרח לדחיית פרסום תוצאות הבחירות עד לגמר הליכי הערעור ותביא לעיכוב בהעברת ניהול הרשות. על כך אומר בית המשפט העליון בבג"צ 232/89 חזית דתית מלוכדת נ. פקיד הבחירות לעיריית נתניה, פ"ד מג (1) , 418, 421 (1989) בנוגע לבחירות למועצת הרשות את הדברים הבאים :

מוטיב "המידיות" שזור לכל אורכן של הוראות חוק הבחירות הקשורות להליכים הבאים לקבוע את התוצאות בבחירות. סעיף 64(א) קובע כי ועדת הקלפי "תעביר מיד את הפרוטוקול (שלה - א.ג.) , לפקיד הבחירות"; סעיף 65 מורה לפקיד הבחירות, לבדוק, יחד עם ועדת הבחירות, את הפרוטוקולים שהועברו אליו לפי סעיף 64 "מיד אחרי קבלתם"; וסעיף 71(א) מחייב את פקיד הבחירות לפרסם "מיד לאחר עריכת הפרוטוקול לפי סעיף 66" הודעה על תוצאות הבחירות. שני טעמים מצטברים ניתן למצוא לדחיפות זו. האחד נעוץ במגמה המתחייבת אחרי הבחירות, ונוכח תוצאותיהן, לצמצם ככל האפשר את תקופת הביניים שבין סיום תפקידה של המועצה היוצאת ובין תחילת כהונתה של המועצה שנבחרה. צורך זה בא לידי ביטוי בסעיף 24 לפקודת העיריות לפיה תיכנס המועצה לתפקידה למחרת יום פרסום ההודעה על תוצאות הבחירות, והיא תקיים את ישיבתה הראשונה תוך ארבעה-עשר יום מאותו יום. הטעם האחר לדרישה כי קביעת התוצאות תעשה מידית, באה, כאמור, גם מטעם נוסף, והוא הדאגה לוודאות התוצאות, בזמן הקצר ביותר.

29. זאת ועוד, לאחר פרסום תוצאות הבחירות רשאים כל בעלי זכות הבחירה להגיש ערעור על תוצאות הבחירות. כדי לייעל את ההליכים, להבטיח את הוודאות ואת אחידות התוצאות, צריך לאחד את שמיעת כל הערעורים בעניין בחירת ראש הרשות יחדיו ולבררם כ מקשה אחת. אין טעם לפצל את הערעורים לשלבים השונים של ההליך ואין לדון בערעור המבקש, טרם זמנו, כאשר יתכן ש לאחר פרסום התוצאות יהיה צורך לדון בערעורים נוספים.

30. טעם נוסף להלכה ולפיה אין לערער בטרם פרסום התוצאות נעוץ במאזן הנוחות. מועד הבחירות החוזרות לראש הרשות קבוע בסעיף 9(ב) לחוק לבחירות ראש הרשות, והוא חל 14 יום לאחר הבחירות המקוריות. מועד זה ידוע מראש. לקראת מועד זה נערכים מנהל הבחירות, המתמודדים והמצביעים. מדובר ביום אחיד לביצוע הבחירות החוזרות בכל הישובים בהם לא הוכרעו הבחירות לראש הרשות בסיבוב הראשון. דחיית מועד הבחירות בכל ישוב על פי מועדי הערעורים שיוגשו בכל אחד מהם תביא לשיבוש ההליכים ולחוסר וודאות באשר אליהם , תמנע אפשרות להתארגן במועד, תגרום הפסד זמן, משאבים וממון. יש להניח כי גם במקרה הנוכחי הושלמו כבר כל ההכנות לביצוע הבחירות מחר, ועיכובן כעת יגרור נזק ממשי למשיבים ולציבור.

31. המסקנה מן האמור היא כי טרם הגיע המועד להגשת ערעור על תוצאות הבחירות על פי סעיף 72 לחוק הבחירות, ודין הערעור שהוגש על יד המבקש לסילוק. הואיל וטרם הגיע מועד הערעור, ברי כי אין מקום לדון בבקשה לצו ביניים לעיכוב הליכי הבחירות החוזרות.

32. ניתן היה לחשוב כי המבקש יכול להשיג על החלטת המנהל בדבר זהות המתמודדים בבחירות החוזרות גם בגדרה של הוראת סעיף 96ב(א) לחוק הבחירות המורה:

מי שרואה את עצמו נפגע במישרין מההחלטה של מנהל הבחירות, שלא נקבעו בחוק זה הוראות אחרות בדבר עתירה נגדה, וכן כל חבר של ועדת הבחירות, רשאים לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים נגד החלטה כאמור; אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן זה כדי לעכב את ביצוע ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה.

סעיף זה מאפשר הגשת עתירות רק נגד החלטות של מנהל הבחירות שלא נקבע בדין מסלול השגה אחר לגביהן . הואיל ועל תוצאות הבחירות נקבע מסלול ערעור, הרי שאין בהוראה זו להועיל למבקש (ראו דברי השופט פוגלמן בבר"מ 7348/13 הנ"ל בפסקה 12).

33. אעיר כי אפילו רשאי היה המבקש לעתור כ נגד החלטת מנהל הבחירות במסגרת סעיף 96ב הנ"ל, הרי שעתירתו הוגשה בשיהוי, שכן היא הוגשה ביום 8/11/2018, כלומר 9 ימים לאחר הבחירות ולא עד 7 ימים כאמור בסעיף 96ב(ב).

הבקשה לצו ביניים
34. מעבר לדרוש אזכיר כי הבקשה שבפניי עניינה בצו ביניים לעיכוב ההליכים לעריכת הבחירות החוזרות. כבכל בקשה לצו ביניים על המבקש להצביע על שניים; סיכויי הבקשה להתקבל ומאזן הנוחות (ראו בר"מ 7348/13 הנ"ל, פסקה 10 לפסק הדין; בר"מ 301/03 אחים סקאל בע"מ נ' רשות שדות התעופה (18/3/2003); בר"מ 8601/10 ק.מ.מ. מפעלי מחזור בע"מ נ' עיריית תל אביב (20/12/2010); בר"מ 3900/17 דאמו הנדסה אזרחית בע"מ נ' מועצה מקומית שיבלי אם אל ג'נם (16/5/2017)).
35. ראינו כי המבקש מעלה טענות שונות לעניין ניהול הבחירות בקלפי מס' 11. טענות אלו פורטו על ידו גם בעתירה לעיון בתיק 5604-11-18. לטענותיו של המבקש ניתן מענה על ידי המשיבים. בשלב זה אין מקום לדון בטענות לגופן , אולם ניתן כבר כעת לומר שסיכויי הצלחת המבקש בטענותיו אינם גבוהים.

36. כידוע, הלכה היא כי פרוטוקול ועדת הקלפי, כפי שנערך בעת ספירת הקולות , הוא המסמך המרכזי המשקף את ניהול הבחירות (ראו בר"מ 86/14 רשימת "בוחרים עפולה" נ' ועדת הבחירות המקומית (7/1/2014); עת"מ (חי') 1370/03 גנאים נ' מנהל הבחירות בסכנין (3/4/2004) ). חלק ניכר מטענותיו של המערער מתייחס למסמכים חיצוניים לפרוטוקול כגון טופס מעקב שיעור ההצבעה והאלפונים.

צריך לזכור כי ועדת הקלפי מורכבת מנציגי סיעות שאינם אנשי מקצוע האמונים על עריכת בחירות. אך טבעי ואנושי הוא כי יימצאו אצלם טעויות רישום שונות. אין די בהצבעה על טעויות שכאלו כדי להעיד על פגם המצדיק ביטול הבחירות בקלפי. כאשר ניתנים הסברים סבירים לטעויות הרישום, וכאשר מבוצעים תיקונים אין בכך כל פגם המצדיק את פסילת הבחירות.

37. בין היתר מצביע המבקש על פער במחיקות בין האלפון שהוחזק על ידי מזכיר הקלפי לאלפון ש הוחזק בידי יו"ר הקלפי. עוד טוען המבקש, בהתבסס על תצהירו של נאג'י דעאס , כי השניים שוחחו ביניהם יחדיו וביצעו שינויים ותיקונים. ראשית נזכיר, כ י המצהיר מר דעאס הגיש גם תצהיר מאוחר יותר שבו הכחיש את הרשום בתצהיר הראשון וטען כי חתם מבלי לדעת את תוכנו של התצהיר הראשון. שנית, אין בביצוע ההשוואה פגם המצדיק בהכרח את הפסילה שהרי יתכן והשניים תיאמו את סימוניהם באלפונים כדי לתקן טעויות ברישום.

38. לטענת המבקש, 4 בוחרים הגיעו לקלפי וגילו ששמם נמחק . לאחר בירור החליט ה ועדת הקלפי לאשר להם להצביע. המבקש אף צירף תצהירים של 3 מבין ארבעת בוחרים אלו. איש מהמצהירים לא טען כי הצביע הצבעה כפולה וכולם טענו כי מחיקת שמם נעשתה בשל טעות. לא ברור כיצד טענות אלו, ש נכללו בתצהירים שהגיש המבקש עצמו, יכולות לבסס חשש להצבעות כפולות המצדיקות את פסילת ההצבעה. לכל היותר הן מלמדות על טעויות אנוש במחיקת השמות באלפון.

39. גם הטענות לעניין הצבעת בוחרים מוגבלים בניידות אינה יכולה להועיל למבקש. מתצהירי המשיבים מתברר כי כל הבוחרים הצביעו בהצבעה רגילה ולא במעטפות כפולות. על כן אין בפער בין מספר המעטפות שנותרו (14) לבין רישום מספר המוגבלים בניידות (11) כדי ללמד על פגם המצדיק פסילה.

40. אזכיר כאן כי נציג מטעם המבקש היה חבר בוועדת הקלפי ונכח בספירת הקולות. אין בפרוטוקול שום הערה בעניין ספירת הקולות (עמ' 17 לפרוטוקול), ואין כל הסתייגות של מי מחברי הוועדה בנוגע למניין הקולות. אין גם כל הסתייגות מההחלטה לאפשר לאותם 4 בוחרים ששמותיהם נמחקו להצביע.

בשים לב לכל אלו דומה כי סיכויי הערעור לגופם, ככל שתגיע העת לבירור טענות הערעור , אינם גבוהים.

סוף דבר
41. בשים לב לכל האמור קבעתי כי הערעור הוגש טרם זמנו. בהתאם, ולאור העקרונות שפורטו הגעתי למסקנה כי אין ליתן צו ביניים ואין לעכב את הבחירות החוזרות.

42. לאור האמור היה מקום לסילוק הערעור על הסף. עם זאת , ועל מנת להקל על המבקש , אני מורה כי המבקש יוכל להודיע, עד 10 ימים לאחר פרסום תוצאות הבחירות, האם ברצונו להותיר את הערעור על כנו או שמא הוא מסכים למחיקתו.

התיק יובא לעיוני בעוד 14 יום.

בשים לב לתוצאות ההליך יישא המבקש בהוצאות כל אחד מהמשיבים 1, 3 ו-4 בסך של 4,000 ₪.

ניתנה היום, ד' כסלו תשע"ט, 12 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.