הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע תפ"ח 43336-09-15

43340-09-15

לפני כבוד ה שופט נתן זלוצ'ובר- אב"ד
כב' השופטת יעל רז-לוי
כב' השופט שלמה פרידלנדר

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם
עטיה סמהדאן

נוכחים: ב"כ המאשימה עו"ד מורן גז
הנאשם וב"כ עו"ד שלום פיניאה

#1#>

פרוטוקול
התובעת:

הגענו להסדר טיעון.

בית המשפט מסביר לנאשם, כי הוא לא כפוף להסדרי טיעון ורשאי להחמיר בעונש, גם התביעה לא כפופה להסדר הטיעון בערכאת הערעור במידה ויוגש ערעור.

הנאשם:
הבנתי את הסבר בית המשפט.

הסנגור:
גם אני הסברתי זאת לנאשם.

התובעת:
מבקשת להגיש כתב אישום מתוקן לאחר שהנאשם יחזור בו מהכפירה וכן הודעה על הסדר טיעון .

הסנגור:
הנאשם חוזר בו מהכפירה ומסכים להגשת כתב האישום המתוקן תחת כתב האישום המקורי.

<#2#>
החלטה

הותר לנאשם לחזור בו מהכפירה בכתב האישום המקורי.
כתב האישום המתוקן מתקבל תחת כתב האישום המקורי.
ההודעה על הסדר טיעון מתקבלת.

<#3#>
ניתן והודע היום י"ד סיוון תשע"ו, 20/06/2016 במעמד הנוכחים.

נתן זלוצ'ובר, שופט
יעל רז-לוי, שופטת
שלמה פרידלנדר, שופט

הסנגור:
אני הקראתי למרשי את כתב האישום המתוקן, הוא הבין את תוכנו והוא מודה בו.

הנאשם:

הסנגור הקריא לי את כתב האישום המתוקן, אני מבין במה מאשימים אותי, אני מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום המתוקן.

הכרעת דין

על פי הודאת הנאשם בכל העובדות המפורטות בכתב האישום המתוקן, אנו מרשיעים אותו באישום הראשון בעבירה של יציאה שלא כדין- עבירה לפי סעיף 2 א לחוק למניעת הסתננות ( עבירות ושיפוט), התשי"ד- 1954, באישום השני בעבירה של מגע עם סוכן חוץ- עבירה לפי סעיף 114 (א) לחוק העונשין התשל "ז 1977 ובאישום השלישי בעבירה של מגע עם סוכן חוץ- עבירה לפי סעיף 114 (א) לחוק הנ"ל.

<#4#>
ניתן והודע היום י"ד סיוון תשע"ו, 20/06/2016 במעמד הנוכחים.

נתן זלוצ'ובר, שופט
יעל רז-לוי, שופטת
שלמה פרידלנדר, שופט

ב"כ הצדדים

אין הסכמה לעניין העונש. מסכימים שיוזמן תסקיר . כל צד יטען כפי הבנתו.

<#5#>
החלטה
קובעים לטיעונים לעונש ליום 8.9.16 בשעה 12:30.
שירות מבחן למבוגרים יגיש תסקיר אודות הנאשם.
שירות המבחן יצור קשר עם הנאשם בפלפון : 054-XXXX070 או דרך ב"כ עו"הד איל הדר ושלום פיניאה.
המזכירות תשלח העתק מן ההחלטה לשירות מבחן למבוגרים ואף ב"כ הנאשם יוודא קבלתה.
הנאשם הוזמן עתה על ידינו.

<#6#>
ניתן והודע היום י"ד סיוון תשע"ו, 20/06/2016 במעמד הנוכחים.

נתן זלוצ'ובר, שופט
יעל רז-לוי, שופטת
שלמה פרידלנדר, שופט