הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע ת"צ 51378-05-20

בפני
כבוד ה שופטת גאולה לוין

המבקש

מוהנד חטיב
ע"י ב"כ עוה"ד מוחמד ספורי

נגד

המשיבה
עיריית אשדוד
ע"י ב"כ עוה"ד נופר בן ארוש

פסק דין

לפניי בקשה מוסכמת להסתלקות מן הבקשה לאישור תובענה ייצוגית ובקשה למחיקת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתאם לסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006.

1. המבקש, תושב הכפר עילוט, מתנייד בכיסא גלגלים לאחר תאונת דרכים קשה שעבר.

2. ביום 24.5.2020 הגיש המבקש תביעה ובקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, עיריית אשדוד, ובה טען כי היא לא פרסמה באתר האינטרנט שלה את רשימת הגנים הציבוריים שהונגשו או יונגשו לאנשים עם מוגבלות, וזאת בניגוד להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), תשע"ד- 2013, ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), תשע"ג- 2013. בגין האמור, העריך המבקש את נזקו האישי ונזק כל אחד מחברי הקבוצה אותה ביקש לייצג, בסך של 700 ₪ ואת שווי התביעה הייצוגית בסך של 1,344,000 ₪.

3. יצוין כי נוכח חוסר בהירות בסוגיית הסמכות העניינית, המתבררת כיום בבית המשפט העליון בבר"מ 6124/20, החלטתי ביום 22.9.2020 על עיכוב הליכים עד להכרעה בבר"מ 6124/20. משכך, טרם הוגשה תשובה מטעם המשיבה וטרם התקיים דיון בהליך.

4. בטרם הוכרעה סוגיית הסמכות העניינית הגיש המבקש (ביום 18.6.2021) את הבקשה שלפניי.
מהבקשה עולה כי המבקש אמנם סבור שהמשיבה לא עמדה בחובותיה החוקיות, אך יחד עם זאת נכון למועד הגשת הבקשה, מאתר האינטרנט של המשיבה עולה כי היא מפרסמת את הסדרי הנגישות. לכן, סבור המבקש, בקשת האישור הגשימה את יעדה.
המבקש ובא כוחו מסרו בבקשה כי הם מוותרים על כל תביעה או טענה שהעלו במסגרת ההליך נגד המשיבה.

בהודעה מיום 22.7.2021 הסכימו הצדדים כי המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 500 ₪ ותשלם לב"כ המבקש שכר טרחה בסך של 1,500 ₪ כולל מע"מ, וזאת מבלי להודות בטענות של כל צד למשנהו.

5. לאחר שבחנתי את בקשת המבקש והסכמות הצדדים בעניין גמול ושכ"ט, מצאתי לנכון להיעתר לבקשה, מכות סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו- 2006. משפרסמה המשיבה את הסדרי הנגישות הנוגעים לתחומה, לא מצאתי טעם להמשך ניהול ההליך. משכך, גם לא מצאתי מקום להורות על איתור מבקש חלופי ועל פרסום הודעה על עצם ההסתלקות, דבר שיסרבל וייקר את ההליך שלא לצורך.

6. באשר לגמול ושכר טרחה, לאור אמות המידה הקבועות בחוק ובהלכה הפסוקה, מצאתי לאשר את הגמול ושכר הטרחה עליהם הסכימו הצדדים. הבקשה הצביעה על עילת תביעה לכאורה. נוכח פרסום הגנים המונגשים באתר האינטרנט של המשיבה, דומה כי הבקשה הביאה תועלת מסוימת לחברי הקבוצה.

על יסוד השיקולים המנויים בסעיפים 21-22 לחוק תובעות ייצוגיות, התשס"ו- 2006, מצאתי כי הגמול ושכר הטרחה עליהם הסכימו הצדדים הוא סביר ומידתי בנסיבות העניין.

7. בהביאי בחשבון את מכלול השיקולים שפורטו לעיל, ובשים לב להסכמות אליהן הגיעו הצדדים בנוגע לגמול ושכר הטרחה, אני מעמידה את הגמול למבקש על סך של 500 ₪ ואת שכר הטרחה לבא כוחו על סך כולל של 1,500 ₪.

סוף דבר – בקשת ההסתלקות מאושרת.

תביעתו האישית של המבקש נדחית והבקשה לאישור התובענה כייצוגית נמחקת.
המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 500 ₪ ולבא כוחו שכר טרחה בסך כולל של 1,500 ₪.

הגמול ושכר הטרחה ישולמו בתוך 21 יום מהיום.

המזכירות תסגור את התיק.

ניתן היום, י"ח אב תשפ"א, 27 יולי 2021, בהעדר הצדדים.