הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע ת"צ 38354-10-17

מספר בקשה:26
בפני
כבוד ה שופט גד גדעון

מבקש

נועם חדד

נגד

משיבה
ח.נ. משקאות בע"מ

החלטה

לפניי בקשה בהסכמה להסתלקות מן הבקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית.
בקשת האישור עסקה בפרסום מחיר מוצרי שתייה חריפה ללא רכיב המע"מ.

על פי המצוין בבקשה שלפניי , הנתמכת בתצהירים מטעם המבקשת ומטעם באת כוחה, המשיבה פעלה לשינוי פרסום המחירים על גבי שילוט במדפיה, כך שהמחירים כוללים את רכיב המע"מ; המשיבה תחדד את נהליה אל מול עובדיה ותקפיד מעתה והלאה על פרסום מחירים כוללים בלבד; המשיבה תעניק הנחה לצרכנים בגובה 17% כמפורט בנספח 1 לבקשה עד לסך מצטבר של 5,000 ₪. המבקשת הגיעה לכלל מסקנה כי אין טעם בהמשך ההליך, וכי התובענה והבקשה הביאו תועלת לציבור כבר בשלב זה.

הוחלט לאשר את הבקשה. בקשת ההסתלקות היא מוסכמת. בקשת ההסתלקות מבוססת על נימוק ענייני, והוא תיקון המחדל הנטען מבעוד מועד ובעקבות הגשת בקשת האישור – לטובת הקבוצה . ממילא ההסתלקות אינה מהווה מעשה בית-דין. אף סכום הגמול ושכר הטרחה הוא סביר בנסיבות העניין.
נוכח המקובץ לעיל, אין סיבה לכפות על המבקש את המשך ניהולו של ההליך. אף אין מקום שבית המשפט יפעל לאיתורו של מ בקש אחר חלף המבקש, וגם אין מקום להורות על פרסום הודעה על עצם ההסתלקות, דבר שיסרבל את ההליך שלא לצורך, ויהיה כרוך בהוצאות נוספות.
אשר על כן, אני מאשר את הסתלקות המבקש מבקשת האישור כלפי המשיבה, ומורה על מחיקת בקשת האישור כלפי המשיבה, ועל דחיית תביעתו האישי ת של המבקש.
המשיבה תישא בגמול בסך 2,000 ש"ח ובשכ"ט בסכום של 13,000 ש"ח כולל מע"מ, בהתאם להסדר המוסכם.
המזכירות מתבקשת להעביר עותק מפסק הדין לבאי כוח הצדדים ולפנקס התובענות הייצוגיות.

ניתנה היום, ג' כסלו תש"פ, 01 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.