הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע ת"פ 16500-06-19

בפני
כבוד ה שופט יואל עדן

המאשימה:

מדינת ישראל
באמצעות ב"כ עו"ד יואב קישון מפמ"ד

נגד

הנאשם:
אחמד באזיאן (עציר)
באמצעות ב"כ עו"ד נמרוד אבירם

החלטה

במענה לכתב האישום הועלו שתי טענות מקדמיות – האחת ריבוי הוראות חיקוק, והשנייה העדר חקירה באזהרה לכל אחת מהעבירות המיוחסות בכתב האישום.

הוגשה תגובת המאשימה לטענות המקדמיות ותגובה לתגובה.

לאחר שנבחנו ונשקלו טענות הצדדים, באתי למסקנה כי יש לדחות את שתי הטענות המקדמיות.

ייאמר תחילה כי ההחלטה עניינה נוסחו של כתב האישום, והכתוב בו בלבד.

ביחס לטענה המקדמית בדבר ריבוי הוראות חיקוק – כתב האישום כולל השתלשלות אירועים, וכולל עבירות של הריגה, היזק בזדון, הטרדה מינית, חבלה בכוונה מחמירה ותקיפה הגורמת חבלה ממשית.

לאור העובדות המפורטות בכתב האישום, הרי שאין מדובר במעשה אחד בלבד, ואין מדובר בעובדה מסוימת אחת אשר עליה מבקשת המאשימה לטעון להקמת מספר עבירות, אלא מדובר בכמה וכמה מעשים, במסגרת השתלשלות עניינים המפורטת בכתב האישום, אשר המאשימה מבקשת לייחס לכל אחד מהמעשים הללו בנפרד, עבירה נפרדת.

אינני מוצא פגם בעצם העתירה לייחס לכל מעשה עבירה ספציפית, בפרט כאשר מדובר במעשים אשר לא נעשו, על פי כתב האישום, באבחה אחת, אלא תוך השתלשלות העניינים המפורטת בכתב האישום.
למעלה מן הצורך, יש להוסיף כי גם אם היה מדובר בייחוס מספר הוראות חיקוק לאותו מעשה ממש, הרי שעל פי הוראת סעיף 186 לחסד"פ – "בית המשפט רשאי להרשיע נאשם בשל כל אחת מן העבירות שאשמתו בהן נתגלתה מן העובדות שהוכחות לפניו, אך לא יענישנו יותר מפעם אחת בשל אותו מעשה".

מכאן, שגם אם היה מדובר בייחוס של יותר מסעיף חיקוק אחד למעשה מסוים, הרי שבסופו של דבר סעיף 186 קובע כי לא יוטל כפל ענישה.

אשר לטענה כי הנאשם לא נחקר באזהרה ביחס לכל אחת מהעבירות – ככלל אין מדובר בטענה אשר משמעותה ביטול האישום אל אתר.

בענייננו, הטענה הינה כי הוראות החיקוק הספציפיות לא צוינו בחקירה, ואין טענה לאי חקירה כלל.

סבורני, כי במצב דברים של חקירה על האירוע, גם אם לא צוינה עבירה ספציפית, אין משמעות הדבר פגם בחקירה המאפשר ביטול האישום, ואין לראות בכך פגיעה בזכויותיו של החשוד.

מכל מקום, לנאשם עומדת מלוא הזכות להעלות כל טענות ולהשיב לכל אשמה במהלך ההליך.

זאת ועוד, אינני מוצא פגם בכך שלאחר ביצוע חקירה על מסכת עובדתית מסוימת, מחליט לבסוף פרקליט להגיש כתב אישום, ביחס לאותה מסכת עובדתית, גם בגין סעיף עבירה נוסף.

אשר על כן, הטענות המקדמיות נדחות.

ההחלטה תישלח לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תש"פ, 26 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.