הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע ת"א 29606-08-21

בפני
כבוד ה שופטת גאולה לוין

תובעים

  1. סיוון אלמקייס
  2. ויקי אלמקיאס

נגד

נתבעים

  1. גילה יהושע
  2. אביתר אלדד
  3. יעקב אביב
  4. י.ע. אביב עבודות בניה ותכנון בע"מ
  5. שירביט חברה לביטוח בע"מ

החלטה

נקבע לקדם משפט לפניי ליום 3.4.2022 ב שעה 09:30.

כתב הגנה יוגש תוך 60 יום ממועד המצאת כתב התביעה.

נקבע לתז"פ לבדיקת הגשת כתב הגנה או מחיקה מחוסר מעש (בהעדר כתב הגנה או בקשה אחרת) ליום 1.12.2021.

ב"כ הצדדים יקיימו דיון מקדמי בהתאם להוראות לקנות 34- 36 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט- 2018 (להלן: "התקנות").

דיווח באשר לדיון המקדמי יוגש לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט.

הליכים מקדמיים יושלמו כמפורט בפרק ט' לתקנות.

רשימת בקשות שמבוקש לדון בהן בישיבת קדם משפט, תוגש בהתאם לתקנה 49 לתקנות, עד לא יאוחר מ-20 יום לפני ישיבת קדם משפט. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 14 יום.

רשימת עדים בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על ידי התובע 20 יום לפני ישיבת קדם משפט, ועל ידי הנתבע 14 יום לאחר מכן.

כל מסמך המוגש לבית המשפט ולצדדים שכנגד העולה על 10 עמודים, יוגש, ביום הגשתו, גם בעותק נייר מדוגל לבית המשפט ולצדדים שכנגד.

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ התובעים, שימציאה במסירה אישית לנתבעים ביחד עם כתב התביעה.

ניתנה היום, ט"ו אלול תשפ"א, 23 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.