הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע רע"א 58650-02-21

בפני
כבוד ה שופטת עמיתה שרה דברת

מבקשים

רחל שועי חליפט
ע"י ב"כ עוה"ד דוד קולקר

נגד

משיבים

  1. ל.ל. בשרים בע"מ
  2. להב דוד כהן
  3. ליאור כהן

ע"י ב"כ עוה"ד אבינועם ארדן ואח'

החלטה
בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום באשדוד בתיק 35801-01-21 מיום 9.2.2021 , שניתנה ע"י כב' השופטת טלמור פרס, אשר דחה בקשת המבקשת לצו מניעה זמני שיאסור על המשיבים להשתמש בשם " שווארמה ראש העיר" (להלן: "השם המסחרי") בתחומי העיר אשקלון.
עיקר העובדות הרלוונטיות לענין
בשנת 2010 נחתם הסכם בין המבקשת למשיבים לפיו רכשו המשיבים את הציוד, המוניטין והמלאי ולמעשה כלל הפעילות בנכס, השייך למבקשת, המצוי ברחוב הרצל 31, אשקלון (להלן: הנכס) ; החל משנת 2004, התנהלה בנכס מסעדה הנושאת את השם "שווארמה ראש העיר" והמשיבים הועסקו בה כשכירים. במקביל לרכישת כלל הפעילות, חתמו הצדדים על הסכם שכירות למשך 10 שנים.
בתום תקופת השכירות, פינו המשיבים את הנכס ופתחו חנות לממכר מזון בנכס אחר, אך באותו מתחם תחת השם המסחרי.
המבקשת עתרה לצו זמני שיאסור על המשיבים לעשות שימוש בשם המסחרי בעיר אשקלון, כיון שהפרו את הסכם מכירת הפעילות בהקשר של מיקום החנות החדשה.

עוד לציין, שהמשיבים הגישו נגד המבקשת תביעה לביהמ"ש המחוזי שם הגיעו הצדדים להסדר, לו ניתן תוקף של פס"ד, לפיו המבקשת לא תעשה שימוש בשם המסחרי לאחר הדיון, שהתקיים ביום 31.12.20; אך אין בהסדר זה לפגוע בטענות המבקשת באשר להפרת ההסכמים וזכותה להגיש כל תביעה שתמצא לנכון.
החלטת בית משפט
בית המשפט הניח לטובת המבקשת, כי קיימת לכאורה עילת תביעה וטענות הצדדים תתבררנה במסגרת התביעה.
בבחינת מאזן הנוחות ומקבילית הכוחות, קבע בית משפט קמא, כי בקשת המבקשת למתן הצו, תביא לשינוי במצב הקיים וגם קיימת חפיפה בינו לבין הסעד העיקרי, על כן מבלי שהתבררו טענות הצדדים עד תום, אין מקום למתן הצו. מה גם , שהנזק ניתן לפיצוי כספי והמבקשת לא הציגה נתונים כלשהם, שיהא בהם להצביע על פגיעה כלכלית ממשית או פוטנציאלית. עוד ציין בית המשפט, כי הטענה לפגיעה במוניטין אינה ברורה לאור האיסור על המבקשת לעשות שימוש בשם המסחרי.
על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שלפני.
טענות הצדדים
המבקשת טוענת, כי בית משפט קמא טעה לחשוב שניתן פסק דין בתביעת המשיבים בבית המשפט המחוזי, בעוד שהתיק העיקרי נמחק בפסק דין וההגבלות שקבלה על עצמה המבקשת היו באופן זמני ומרצונה בלבד; המבקשת לא ויתרה על זכותה להשבה; לטענתה לא מדובר בצו המבקש לשנות מהמצב הקיים ואין חפיפה בין הסעד הזמני לעיקרי; קביעת בימ"ש בעניין פתיחת חנות אחרת לממכר שווארמה בסמוך לחנות המבקשת אינה נכונה; ושיקוליו של בימ"ש, עת נתן החלטתו היו שגויים בעליל.

המשיבים טוענים כי התערבות ערכאת הערעור בהחלטה בעניין סעד זמני תיעשה במשורה ובמקרים חריגים וכי בעניינם לא מתקיים כל חריג המצדיק התערבות.
לגופה של בקשה, נטען, כי אין בטענות המבקשת כדי להצביע על טעות או פגם שנפל בהחלטת בית המשפט; פסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי אינו פסק דין " זמני" ועל אף פסיקת בית המשפט המחוזי המשיכה המבקשת להפר פסה"ד וחדלה רק לאחר שהוגשה בקשה לביזיון בית המשפט וכי סימן המסחר רשום של המשיבה 1.
דיון
לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת המשיבים, דין הבקשה לדחיה.
ערכאת ערעור תתערב בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית בכל הנוגע לסעדים זמניים רק במקרים חריגים ואין זה המקרה שבפני .
בית משפט בהחלטה מפורטת ומנומקת נדרש לכלל הפרמטרים הטעונים בחינה במסגרת בקשה לסעד זמני, סיכויי ההליך הלכאוריים, מאזן הנוחות, ושיקולים שביושר ולא נמצאה כל טעות בהחלטה זו, המצדיקה התערבות ערכאת הערעור.
קבלת בקשת המבקשת משמעותה שינוי המצב הקיים. המשיבים מפעילים חנות הנושאת את השם המסחרי למעלה מעשור; נכון שרכשו הפעילות מהמב קשת שניהלה העסק תחת שם מסחרי זה קודם לכן, אך הסימן המסחרי, רשום על שם המשיבה 1. מזה למעלה מעשור המבקשת אינה עושה שימוש בשם המסחרי ועת החלה לעשות שימוש בשם המסחרי ניתן פס"ד בהסכמתה, האוסר עליה לעשות כן. בניגוד לטענת המ בקשת אין מדובר בפס"ד זמני, אלא בפס"ד סופי שהכריע בטענות הצדדים בהסכמה (ראה נספח א לתגובת המשיבים).
טענתה העיקרית של המבקשת היא לנזק כספי ש יגרם לה. אין לי אלא להסכים עם קביעת בית המשפט, שעסקינן בנזק הניתן לפיצוי כספי. מה גם , שהי ענות לבקשה, שמשמעותה, כאמור, שינוי מצב קיים, תגרום לנזק כספי לאין שיעור למשיבים.
סוף דבר – הבקשה נדחית. המבקשת תישא בהוצאות המשיבים בסכום של 7,500 ש"ח. סכום זה יועבר למשיבים באמצעות ב"כ מתוך הערבון שהופקד.

ניתנה היום, י"ג אייר תשפ"א, 25 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

שרה דברת, שופטת,