הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע רע"א 28452-04-18

בפני
כבוד ה שופט יעקב פרסקי

המבקשת:

מרים אבירם

נגד

המשיבה:

שרה זינו אמוראי, עו"ד
ע"י ב"כ עו"ד ענבל אלוש - לוצאטו

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום באשקלון (כב' הרשמת הבכירה עידית כלפה) מיום 7.4.18 בתיק 5808-12-15 ולפיה הורתה למבקשת לגלות בתצהיר מסמכים מתיק הגירושין שהתנהל בעניינה, מסמכים שהוגשו בידי עו"ד כרמל מזוז, העתק הסכם שכה"ט שנחתם עם עו"ד כרמל מזוז וכן החשבוניות על התשלומים ששילמה המבקשת.

כפי שאפרט להלן, לאחר שעיינתי בבקשה, בתשובה ובתגובה לתשובה מסקנתי הינה שיש לדחות את בקשת רשות הערעור.

המשיבה, עו"ד במקצועה, ייצגה את המבקשת במסגרת הליכים שננקטו על ידי המבקשת בתיק גירושין מול בעלה. המשיבה הגישה תביעה בסדר דין מהיר על סך 60,000 ₪ בתוספת מע"מ, סך התואם את הסכם שכר הטרחה עליו חתמה המבקשת כלפי המשיבה. במסגרת בקשת הרשות להתגונן, כך למשל בסע' 12 עלתה טענת המבקשת כלפי המשיבה כי שכר הטרחה המבוקש אינו ראוי ורחוק מאוד ביחס לעבודת המשיבה למול ההפסדים והנזקים שנגרמו למבקשת בעקבות טיפולה של המשיבה אשר הוחלפה במייצגת אחרת . בדיון מיום 29.11.16 ניתנה רשות להתגונן ונקבע כי התביעה תתברר כתביעה בסדר דין מהיר תוך התאמת כתבי הטענות להליך שכזה. ביום 31.1.18 התקיימה ישיבה מקדמית לאחר הגשת ראיות הצדדים בהם חוות דעת מטעם המבקשת ולפיה שכרה הראוי של המשיבה בשל עבודתה, חוו"ד שניתנה בידי עו"ד חיים מכלוף, הינה בסך של 13,000 ₪ בתוספת מע"מ. בשלב מסויים של הדיון עלתה אפשרות שימונה מומחה מטעם בית המשפט לשכר הראוי המגיעה למשיבה אולם לא ה ייתה הסכמה לכך. בהמשך הדיון, ביקשה המשיבה להורות למבקשת להמציא מסמכים פרטניים הנוגעים והרלבנטיים לשכר הראוי הנטען. בית המשפט בהמשך ההחלטה בדיון, הורה על מתן הזדמנות למבקשת להגיב לבקשה שעלתה בדיון בדבר האפשרות של המשיבה להגיש חוות דעת מטעמה. הוגשו לפיכך תגובת המבקשת, תשובת המשיבה לתגובה ובקשת המבקשת למחוק את תגובת המבקשת. אחר חילופי דברים אלו ניתנה החלטת ביהמ"ש קמא מיום 7.4.18 נשוא הבקשה.
בית המשפט קמא הורה בהחלטה האמורה על קבלת בקשת המשיבה. נקבע כי לאור כך שהמבקשת היא שהעלתה בהגנתה את נושא השכר הראוי, יש לאפשר למשיבה להגיב ולהתייחס לכך, ובמכלול הדברים הורה בית המשפט על כי אין הכרח להיצמד בדבקות לפרוצדורה. לפיכך, הורה למבקשת לגלות את המסמכים המבוקשים ולאפשר עיון והעתקת המסמכים. כמו כן קצב מועדים להגשת חוות דעת נגדית מטעם התובעת.

במסגרת בקשת רשות הערעור ותגובה לתשובת המשיבה, טוענת המבקשת כי התביעה קמא הינה בסדר דין מהיר, ואין לאפשר למשיבה מקצה שיפורים בדרך של הגשת ראיות לאחר הגשת ראיות המבקשת כפי שקובעות הוראות התקנות. טוענת המבקשת כי כל המסמכים להם הייתה שותפה המשיבה נמסרו לה והמשיבה היא זו שפתחה את ההליך ודווקא היא שמנעה מידע מהמבקשת. טוענת המבקשת כי הליך הגירושין הסתיים בלא שהמשיבה שותפה לסיום והמשיבה מבקשת לגבות כספים שלא מגיעים לה. למבקשת טענות כלפי המשיבה וטיפולה בתיק. טוענת המבקשת כי שכר ראוי מוכיחים בדרך ישירה, ולא עקיפה והמשיבה יכולה להגיש פירוט תיקים שטיפלה בהם והשכר שגבתה כהוכחה לשכר הראוי והמגיעה לה. טוענת המבקשת כי מסמכי הגירושין הינם מסמכים חסויים והמטרה אינה מקדשת את כל האמצעים. למבקשת טענות כנגד הדרך הדיונית של סדר דין מהיר, שאינן מתקיימות בתיק קמא. כך למשל טוענת המבקשת כי בהליך של תובענה בסדר דין מהיר, יש מקום לסיימו בתוך יום אחד לפי תקנה 214יד, אולם בתיק קמא הדבר לא קורה. לגוף הדברים טוענת המבקשת כי חשיפת המסמכים נשוא תיק הגירושין והפרטים אודות השכר ששילמה לעו"ד כרמל מזוז שייצג אותה לאחר המשיבה, לא יקדמו את בירור המחלוקת.

המשיבה בתשובתה טוענת כי הצורך בגילוי עליו הורה ביהמ"ש קמא נובע מהצורך לברר בצורה הוגנת את השכר הראוי שהינה טענה חלופית לטענת המשיבה לזכותה לשכר לפי הסכם שכר הטרחה. בנוגע לטענת החיסיון שחל על המסמכים שהתבקשו, טוענת המשיבה כי פרטים מסוימים בהתקשרות שבין עו "ד ללקוח אינם חסויים על פי טיבם, בין היתר הסכם שכר טרחה, שכן אין מדובר אלא במידע הנוגע להיקף ההתקשרות שהיא נושא התיק קמא והגנת המבקשת הטוענת לשכר ראוי נמוך כשיטת המשיבה. מכל מקום טוענת המשיבה כי החלטת בית משפט קמא אינה מסוג ההחלטות בהן נוהגת ערכאת הערעור להתערב וגילוי המסמכים והראיות שהתבקשו יסייעו לחקר האמת. לפיכך טוענת המשיבה כי אין מקום למתן רשות ערעור.

כפי שכבר הוקדם לעיל, מסקנתי הינה שיש לדחות את הבקשה.

המחלוקת נשוא התיק קמא נוגעת לשאלת שכר טרחתה הראוי של המשיבה, וזאת למקרה שבית המשפט יקבע שאין על המבקשת לשלם את השכר הקבוע בהסכם שכר הטרחה שנחתם. בכול הנוגע לשכר הראוי, המבקשת הגישה חוו"ד עו"ד שלפיה נקבע ששכרה הראוי של המשיבה עומד על סך של 13,000 ₪ בתוספת מע"מ, כאשר לשיטת המשיבה השכר המגיעה לה עומד על סך של 60,000 ₪ בתוספת מע"מ. טענת המשיבה הינה שביצעה היא את רוב העבודה שנדרשה למבקשת הטוענת הפוך, כי המשיבה כמעט ולא ביצעה עבודה אשר הושלמה בידי עו"ד שהחליפה והמשיכה את העבודה שביצעה המשיבה. מטרת חשיפת המסמכים הינה לאפשר הגשת חוות דעת בדבר השכר הראוי המגיע למשיבה. מדובר במסמכים שיסייעו לבית המשפט קמא להגיע לחקר האמת, בין ישירות, ובין באמצעות חוות דעת שבכוונת המשיבה להגיש.

זאת, לאור טענת ההגנה הבסיסית של המבקשת ולפיה חלקה של המשיבה קטן יחסית לסך הטיפול כך שמאשרת היא שלמשיבה מגיעים סך של 13,000 ₪ בתוספת מע"מ בעוד התביעה עומדת על סך 60,000 ₪ בתוספת מע"מ. בנסיבות אלו, לא מצאתי הצדקה להתערבות בית המשפט בהחלטה קמא. אוסיף כי איני סבור כי עובדת היות המסמכים כאלו שהוגשו במסגרת בית המשפט למשפחה מביאה תוצאה אוטומטית לחיסיון, תוך שיש ל הניח כי בית המשפט קמא יוכל ליתן הוראות מתאימות לחיסיון מסמכים הנוגעים לסכסוך המשפחה כך שלא ניתן יהיה לצדדים חיצוניים למחלוקת קמא לעיין בהם.

לפיכך וכאמור אני מורה על דחיית הבקשה.

בטרם סיום, ובשולי הדברים, כפי שטענו הצדדים, הועלו קשיים בניהול התיק קמא בדרך הדיונית של סדר דין מהיר. המשיבה, חזרה וביקשה מספר פעמים כי ההליך יועבר לפסים של תביעה אזרחית רגילה. מאידך, המבקשת סברה אף היא כי יש קושי בהתאמת הדברים, למן היום שבו ניתנה רשות להתגונן והוראה על בירור כתביעה בסדר דין מהיר לאור סכומה ועד היום. אלא שהמבקשת בניגוד למשיבה, עומדת על בירור התביעה בהליך של סדר דין מהיר, וזאת לאור יתרונות דיוניים כטענותיה שבאו לביטוי גם בתיק בקשת רשות ערעור זו. אציין כי אין זה ברור שהתאמת התביעה לאחר שהועברה מפסים של סדר דין מהיר לסדר דין רגיל הצליחה לגמרי . הדבר בא לביטוי בין היתר בהחלטה נשוא בקשת רשות ערעור זו, הנוגעת לגילוי מסמכים נוספים, ומועדים להגשת חוות דעת נגדית, ומי יודע, אולי קביעה בדבר הצורך בחוות דעת מטעם בית המשפט נושאים שרחוקים מהשיטה שבהליך של סדר דין מהיר . כך ובנוסף, ספק אם ניתן יהיה לשמוע את התיק קמא במועדים שקבועים וקצובים בתקנות להליך בסדר דין מהיר. לפיכך, יכול ועל בית המשפט קמא, להכריע בשאלת הדרך הדיונית הראויה ואציין כי איני קובע מסמרות אלא שיכול ויש לשקול הדבר.

במכלול הנסיבות, תוך שהבאתי בחשבון כי ההוראות נשוא ההחלטה קמא, נדירות מאוד בהליך של סדר דין מהיר, איני עושה צו להוצאות.

העירבון שהופקד יושב למבקשת.

ניתן היום, כ"א סיוון תשע"ח, 04 יוני 2018, בהעדר הצדדים.