הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע רע"א 26225-05-20

לפני:
כבוד ה שופט יעקב פרסקי

המבקש:

ערן שירזי
ע"י ב"כ עו"ד לירון רוזן

נגד

המשיבה:
מירן חזיזה

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט השלום באשדוד (כב' השופט יהודה ליבליין) מיום 11.04.20, בת"א 50467-10-19 ולפיה הורה על דחית בקשות לאיסור ייצוג בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין וכן על דחית הבקשה להעברת התיק בהעדר סמכות מקומית.

לאחר שעיינתי בבקשה כמו גם בתיק קמא, מצאתי להורות על דחיית הבקשה ללא צורך בקבלת תשובה, בהתאם לתקנה 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984 כפי שיפורט להלן.

לבית משפט קמא הוגשה תביעה כספית מאת המשיבה כנגד המבקש בקשר לעסקי הסעות משותפים בין היתר באמצעות שימוש במוניות. המבקש הגיש תביעה שכנגד. המבקש הגיש בקשה ובמסגרתה טען להעדר סמכות מקומית לבית משפט קמא כמו גם שטען לאיסור ייצוג המשיבה על ידי מי שהינו כיום בא כוחה עו"ד מקסים בן עזרא.

בכול הנוגע לשאלת הסמכות המקומית, קבע בית משפט קמא, כי לאחר שבחן את החלופות בהתאם לתקנה 3(א)לתקנות שלעיל, הסמכות נבחנת על פני הדברים, וכי כתובת המבקש במועדים הרלוונטיים היתה באשדוד כמו גם שההסכם שבין הצדדים היה צפוי להיחתם באשדוד. לפיכך נדחתה הטענה להעדר סמכות מקומית לבית המשפט השלום באשדוד. בכול הנוגע לשאלת הייצוג, הטענה הינה שעו"ד בן עזרא ייצג את הצדדים בעבר ובין היתר בטיוטת ההסכם נשוא התביעה כמו גם שייצג את המבקש בהליכי הוצל"פ והליכים נוספים. בית המשפט קמא המליץ לצדדים לבחון את שאלת הייצוג במוסדות האתיקה של לשכת עורכי הדין. לגוף הדברים קבע בית המשפט קמא כי אינו יכול לקבוע בשלב זה במידת מעורבותו של עו"ד בן עזרא והפגיעה באינטרסים של המבקש, מידע המוחזק בידי הצדדים. לפיכך קבע בית המשפט קמא כי שאלת הייצוג הינה ענין שיש להותיר למוסדות האתיקה בלשכת עורכי הדין תוך קביעה כי אם יסבור בהמשך הדרך כי יש הצדקה לכך, יוכל הוא לשוב ולבחון את הדברים.

במסגרת בקשת רשות הערעור, טוען המבקש כי המשיבה מסרה את כתב התביעה בכתובת מגוריו של המבקש שהינו בגן יבנה וכך ביקשה לעדכן את מזכירות בית המשפט. בנוסף, נטען כי מקום עסקו של המבקש בעיר חולון כמו גם שבהליך קודם בין הצדדים, הוגשה תביעה במחוז המרכז ולפיכך התבקש בית המשפט לקבוע כי יש להתערב בהחלטה קמא בקביעת הסמכות המקומית.

בכול הנוגע לשאלת איסור הייצוג, נטען כי שגה בית משפט קמא בכך שקבע כי מוקדם לקבוע את מידת ההפרה של כללי האתיקה בידי ב"כ המשיבה. טוען המבקש כי החשש מניגוד העניינים רב ויש להכריע בכך כבר כעת. מסכים המבקש כי דרך כלל האכסניה המתאימה לבירור הינה בלשכת עורכי הדין ורק במקרים חריגים על בית המשפט להידרש לכך, אולם ניתן היה בידי בית משפט קמא לחייב את ב"כ המשיבה לכל הפחות להצטייד מראש באישור לשכת עורכי הדין לייצוג ואף ראוי היה שהדבר יעשה ביוזמת ב"כ המשיבה מלכתחילה. טוען המבקש כי הותרת השאלה להמשך ההליכים יכולה לגרום נזק כבד שלא ניתן יהיה לתקנו בהמשך ולכן יש להורות על התערבות בהחלטה קמא.

דיון
כפי שהקדמתי דין הבקשה להידחות.

בכול הנוגע לשאלת הסמכות המקומית, קבע בית משפט קמא שיש זיקה למחוז דרום בשל כתובת המבקש כמו גם המקום שנקבע לחתימת ההסכם שבין הצדדים שהינו בעיר אשדוד. אניח כי צודק המבקש בכך שאינו מתגורר באשדוד אלא בגן יבנה כטענתו. יחד עם זאת, קביעת בית המשפט קמא הינה שיש סמכות מקומית בשל המקום שנקבע לחתימת ההסכם, ושעל פי התביעה כפי שהיא , ההסכם בסוף נחתם באשדוד. לפיכך, לא מצאתי כי נפלה שגגה בקביעת הסמכות המקומית. לדברים יש להוסיף כי המבקש עומד על כך שמקום מושבו הינו בגן יבנה, וכי מקום עסקו הינו בחולון. על פני הדברים, איני סבור שיש בית משפט קרוב יותר מאשדוד, ליישוב גן יבנה או לעיר חולון, (בהתעלם מהחלוקה שבין המחוזות). ולכך למותר להוסיף את ההלכה ולפיה ארצנו הינה קטנה ואין להפריז דרך כלל בשאלת הסמכות המקומית. לפיכך, לא מצאתי הצדקה להתערבות בקביעה אודות הסמכות המקומית של בית משפט קמא לבירור התביעות שבין הצדדים.

בכול הנוגע לטענת הקושי בייצוג, קביעת בית המשפט קמא הינה שככול שימצא שיש קושי בייצוג, בכוונתו יהיה להתערב בדבר כאשר לעת הזו, אינו מוצא הצדקה לחרוג מהכלל ולפיו נושאים אלו מסורים לשיקול ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, תוך המלצה לב"כ המשיבה שלא להמתין ולקבל את האישור הנדרש. לא מצאתי כי נפלה שגגה הדורשת התערבות באיזונים שערך בית המשפט קמא בכול הנוגע לטענות האתיות, כאשר הדגיש בית המשפט קמא כי הדבר הינו לאחר שבחן את החומר על פניו שאינו מצדיק התערבות בייצוג כפי שהוא .

לפיכך אני מורה על דחיית הבקשה.

משלא ביקשתי תשובה איני עושה צו להוצאות.

העירבון שהופקד יושב למבקש באמצעות בא כוחו.

ניתנה היום, א' סיוון תש"פ, 24 מאי 2020, בהעדר הצדדים.