הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פש"ר 7667-04-18

לפני כבוד ה שופט איתי ברסלר-גונן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל התש"ם – 1980
להלן: "הפקודה"

ובעניין:
מנחם אברהם ניר, ת"ז: XXXXXX996
להלן: "החייב"

ובעניין:
הכונס הרשמי
להלן: "הכונ"ר"

צו הפטר
ביום 8.4.2018 ניתן צו כינוס לנכסי החייב, לבקשתו. ביום 2.10.2019 הוכרז החייב פושט רגל ונקבעה תכנית פירעון להפטר מותנה , תוך שבת הזוג לשעבר ויתרה תביעת החוב בעניין המזונות והיא אף זו שפדתה את זכויותיו של החייב בנכס .
נוכח הודעת הנאמנתת מיום 31.8.2021 לפיה מולאו התנאים למתן הפטר לחייב, אני מורה כדלקמן:
לפטור החייב מהליכי פשיטת הרגל בכל הנוגע לחובות ולחיובים שצמחו עד ליום מתן צו הכינוס- 8.4.2018 , בכפוף להוראות סעיף 69(א) בפקודה אולם מובהר כי על פי המוסכם כן יהיה הפטר כלפי חוב המזונות שהוגש בהליך . הליכי הגבייה וההוצל"פ ביחס לחובות בני הפטר בטלים ותיקי ההוצל"פ האמורים יסגרו, לרבות תיק האיחוד, ככל ונפתח.
ישולם לנאמנת שכר לפי תקנה 8 בתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א – 1981, אך לא פחות מכתב המינוי, והוצאות גלובליות כפי כתב המינוי. כן זכאי הכונס הרשמי לאגרת השגחה.
היתרה שבקופת פשיטת הרגל תחולק לנושים שתביעותיהם אושרו, בצירוף ריבית והצמדה לפי סעיף 81 בפקודה.
כל ההגבלות שהוטלו על החייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל, מבוטלות. צו עיכוב היציאה מן הארץ, יבוטל בחלוף 21 יום ממועד צו זה.
זכות ערעור לבית המשפט העליון בהתאם לדין.
ניתן היום, כ"ז אלול תשפ"א, 04 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.