הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פש"ר 76046-01-19

לפני כבוד ה שופט איתי ברסלר-גונן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל התש"ם – 1980
להלן: "הפקודה"

ובעניין:
פביו גבריאל איגלסיאס
קלאודיה שרמן

להלן: "החייבים"

ובעניין:
הכונס הרשמי
להלן: "הכונ"ר"

ובעניין:
עו"ד אלדד שגב
להלן: "המנהל מיוחד"

פסק דין
(ביטול הליכים)
בפניי בקשה מטעם המנהל המיוחד לביטול ההליכים בתיק זה.
ביום 30.1.2019 נית נו צו וים לכינוס נכסי הם של ה חייבים, לבקשתם (כל אחד בנפרד).
בעניינם של החייבים נקבע דיון ליום 1.3.2021 אולם החייבים לא התייצבו לדיון. בהחלטה מאותו יום ביקשתי מהחייבים ליתן הסבר לאי ההתייצבות. בהודעתם מיום 7.3.2021 הבהירו החייבים באמצעות בא-כוחם כי מטעמים של הימצאות ליד חולה קורונה ביקשו לעשות בדיקה ועל כן לא התייצבו. ב"כ החייבים ציין כי החייבים מבקשים שהות של 90 ימים להסיר את מחדליהם. בית המשפט ביקש כי תוגש הודעה משותפת על ידי הצדדים.
הבקשה דנן הוגשה ביום 1.8.2021 ובמסגרתה דיווח המנהל המיוחד על שורה של מחדלים בהליך, ובכלל זה כי החייבים לא הגישו דוחות מחודש 9/2020 ויצר ו חוב ות פיגורים משמעותי ים [כל אחד בנפרד צבר 17 חודשי פיגור בתשלום ].
בהחלטתה מיום 2.8.2021 הורה בית המשפט לחייב ים להסיר את כל המחדלים עד לתאריך 10.10.2021 [זאת אחר שכבר קיבלו הארכה של 90 יום מיום 8.3.2021 להסיר את המחדלים ולחזור להליך תקין]. הובהר בהחלטה שאם לא יוסרו המחדלים במועד, ישקול בית המשפט לבטל את ההליכים.
ביום 13.10.2021 הגיש ה מנהל המיוחד עדכון ממנו עולה כי החייב ים טרם יצר ו קשר כלשהו וה ם ממשי כים להימנע מ לשאת בחובותיהם בהליך וממשי כים לצבור מחדלים חדשים.
בהחלטה מיום 14.10.2021 הבהיר בית המשפט כי די היה בהתנהלות החייבים עד כה כדי להביא לביטול ההליך. עם זאת, בשים לב גם לגילם של החייבים, נמנע בית המשפט מלבטל אז את ההליך, וניתנה לחייבים שהות נוספת של 20 ימים להגיש תצהיר ולפרט מדוע לא יבוטל ההליך ומדוע התנתקו ממנו. הובהר לחייבים כי אם לא ישיבו להחלטה, לא יהיה מנוס אלא לבטל את ההליך.
ביום 4.11.2021 הודיע המנהל המיוחד כי החייבים לא הגיבו על אף שבא-כוחם צפה בהחלטות בנט המשפט ועל כן עתר שוב לבטל את ההליך.
חובתו של חייב להיות פעיל בהליך, מיוזמת ו. אין זה מתפקידו של בעל התפקיד לרדוף אחרי ו, לבקש דו"חות או תשלומים חודשיים.
החסד שניתן לחייבים בהליך פשיטת הרגל, על מנת לסייע ל הם ל היחלץ ממצבם ולהשתקם כלכלית , הינו כיד המושטת כלפיהם, המלווה בדרישה להתנהגות בתום לב מצדו. כחלק מחובתם של החייב ים לנהוג בתום לב, עליהם לעמוד במגבלות שהוטלו עלי הם, לשלם את התשלומים החודשיים שהושתו עליהם במסגרת ההליך ולשתף פעולה עם בעל התפקיד שמונה בעניינו [השוו ע"א 1193/21 רחמני ואח' נ' כונס הנכסים הרשמי (3.5.2021)]. כך גם על החייב לנהוג שקיפות ולספק את מלוא המידע הנדרש באשר לנכסיהם , התנהלותם הכלכלית ויכולת ם לפרוע חובותי הם. בוודאי החייבים נדרשים להגיב להחלטות בית המשפט לא להתעלם מבעל התפקיד ומבית המשפט.
במקרה שלפנינו, החייבים לא הגיש דוחות מזה שנה ויצרו חובות פיגורים משמעותיים. החייבים אפילו לא הגיבו להחלטות בית המשפט ולא קיימו את החלטות בית המשפט, על אף ארכה שבפועל היתה למשך יותר מחצי שנה [מאז חודש מרץ 2021]. שוב ושוב ניתנו לחייבים התראות אולם הם אפילו לא הגיבו ולא ביקשו ארכות. במחדלים אלו, יש משום ניצול לרעה של השהייה בהליך תוך זניחתו בפועל. כאמור, על אף שבית המשפט נתן לחייבים הזדמנויות חוזרות ונשנות, לשוב לשורת ההליך, אלו לא נוצלו.
בנסיבות אלו, ומבלי שנעלם מעיני בית המשפט גילם של החייבים, בהעדר תקשורת מצד החייבים ובהעדר נוכחות מצדם בהליך, אין מנוס אלא לבטל את ההליך .
נוכח האמור, ובלית ברירה כאמור, אני מורה על ביטול ההליכים בתיק, וניתנות ההוראות כדלקמן בשני התיקים :
צווי כינוס הנכסים ועיכוב ההליכים שניתנו להגנת החייב ים (כל אחד בתיק נפרד), בטלים;
הבקשות להכרזה כפושט רגל נדחית.
צווי עיכוב היציאה מן הארץ נגד החייב ים יבוטל ו תוך 90 יום, וזאת על-מנת לאפשר לנושים לפעול להשגת צו כאמור בהליכים הפרטניים;
ישולם למנהל המיוחד שכר לפי תקנה 8 בתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א – 1981, אך לא פחות מכתב המינוי, והוצאות גלובליות כפי כתב המינוי. כן זכאי הכונס הרשמי לאגרת השגחה.
היתרה שתיוותר לאחר תשלום הוצאות ההליך, אם תיוותר, תחולק לנושים שתביעותיהם אושרו, בהתאם לסדרי הקדימה שבדין ו/או תועבר ללשכת ההוצאה לפועל.
באופן חריג, בשל גילם של החייבים ובשים לב לשלב בהליך, אם תבוא תוך 30 ימים בקשה מצדם בתצהיר, להשיבם להליך, לאחר שיפקידו את מלוא חוב הפיגורים שנצבר עד כה ויגישו את מלוא הדו"חות החסרים, תוך הסבר מניח את הדעת מדוע התנתקו ומה יעשו להבא על מנת להימנע מכך, יהיה בית המשפט מוכן בהחלט לשקול זאת, ל מען השיקום הכלכלי של החייבים והתועלת הנושים.

המזכירות תסרוק ההחלטה בשני התיקים.

זכות ערעור לבית המשפט העליון בהתאם לדין.

ניתן היום , ח' כסלו תשפ"ב, 12 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.