הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פש"ר 64558-09-16

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל התש"ם – 1980
להלן: "הפקודה"

ובעניין:
ביאנה רודריגז, ת"ז:XXXXXX279
להלן: "החייבת"

ובעניין:
הכונס הרשמי
להלן: "הכונ"ר"

ובעניין:
עו"ד אופיר פדר
להלן: "הנאמן"

פסק דין
ביום 27.9.2016 ניתן צו כינוס לנכסי החייב ת, לבקשתה. ביום 21.06.2018 הוכרז ה החייב ת פושט ת רגל אך לא נקבעה תכנית פירעון. ביום 28.2.2019 נדונה בקשת החייבת להסדר נושים לפי סעיף 52 בפקודה, וההצעה נבחנה ואושרה על ידי בית המשפט , לאחר שאושרה על ידי מרבית הנושים.
נוכח הודעת הנאמן מיום 15.03.2021 לפיה החייבת מילא ה אחר התחייבות ה על פי הסדר הנושים שאושר, אני מורה כדלקמן:
החייבת פטור ה מכל החובות והחיובים בני תביעה, שנוצרו עד ליום מתן צו הכינוס- 27.9.2016 , בכפוף להוראות סעיפים 35(י), 41 ו-69 לפקודה.
הליכי הגבייה וההוצל"פ ביחס לחובות בני הפטר – בטלים ותיקי ההוצל"פ האמורים – יסגרו, לרבות תיק האיחוד, ככל ונפתח. בהליכי הוצאה לפועל בהם קיימים חייבים נוספים, ייגרע שמה של החייב ת.
ישולם לנאמן שכר לפי תקנה 8 לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א – 1981, אך לא פחות מכתב המינוי, והוצאות גלובליות כפי כתב המינוי. כן זכאי הכונס הרשמי לאגרת השגחה.
היתרה שבקופת פשיטת הרגל תחולק לנושים שתביעותיהם אושרו.
כל ההגבלות שהוטלו על החייבת במסגרת הליכי פשיטת הרגל, מבוטלים. צו עיכוב היציאה מן הארץ, יבוטל בחלוף 21 יום ממועד צו זה.
זכות ערעור בהתאם לדין.
ניתן היום, ד' ניסן תשפ"א, 17 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.