הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פש"ר 56435-03-18

לפני כבוד ה שופט איתי ברסלר-גונן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל התש"ם – 1980
להלן: "הפקודה"

ובעניין:
אסמאעיל אבו רקייק, ת"ז: XXXXXX934
להלן: "החייב"

ובעניין:
הכונס הרשמי
להלן: "הכונ"ר"

ובענין:
עו"ד אריק נצר
להלן: "הנאמן"

פסק דין
(ביטול הליכים)

בפניי בקשה מטעם הנאמן לביטול ההליכים בתיק זה.
ביום 26.3.2018 ניתן צו לכינוס נכסי ו של ה חייב, לבקשתו. ביום 25.6.2020 הוכרז החייב כפושט רגל ונקבעה תכנית פירעון להפטר.
הבקשה דנן הוגשה ביום 28.12.2020 ובמסגרתה דיווח הנאמן כי החייב אינו משלם את התשלומים החודשיים שהוטלו עליו במסגרת תכנית הפירעון מאז חודש ספטמבר 2020 וצבר פיגורים בסכום של 2,750 ש"ח.
בהחלטתו מיום 29.12.2020 הורה בית המשפט לחייב להשיב לבקשת הנאמן תוך 30 יום.
ביום 1.2.2021 הגיש הנאמן עדכון ממנו עולה כי החייב טרם יצר קשר כלשהו והוא ממשי ך להימנע מ לשאת בחובותיו בהליך וצובר פיגורים שהגיעו לסך של 4,000 ₪. בית המשפט בהחלטתו מיום 2.2.2021 התיר לחייב בשנית ארכה בת 20 יום לקיום החלטתו הקודמת מיום 29.12.2020 תוך צירוף אישור בעל התפקיד על כך.
ביום 12.3.2021 ניתנה החלטה נוספת ובמסגרתה התר ה בית המשפט בחייב שוב משלא הגיב להחלטות בית המשפט ואינו עומד בתנאי תכנית הפ ירעון. עם זאת, בית המשפט לא ביטל אז את ההליך אלא נתן לחייב ארכה נוספת בת 14 יום , לפנים משורת הדין, להסיר את מחדליו בטרם יבוטל ההליך , והורה כי ככל שלא תוגש כל התייחסות על ידי החייב לא יהיה מנוס אלא לבטל את ההליך.
אציין כי גם ב"כ החייב ביקש את שחרורו מייצוג נוכח נהלי הסיוע המשפטי ומשנותק הקשר עם החייב. ביום 13.4.2021 הודיע הנאמן כי יצר קשר עם החייב שהודיע לו כי אינו עובד ואינו יכול לעמוד בתכנית הפירעון שגובשה בעניינו וכן הוסבר לו ההשלכות הנובעות מכך ואף צורפו פרטי יצירת הקשר עמו. בית המשפט בהחלטתו מאותו היום הורה על שחרורו של ב"כ החייב מייצוגו ואפשר לחייב להשיב לבקשת הנאמן לביטול ההליך תוך 21 ימים נוספים.
בהודעת עדכון נוספת מיום 6.6.2021 הבהיר הנאמן כי החייב עודנו צובר פיגורים שהאמירו לסכום של 7,750 ₪ ולא השיב עד כה לבקשת הנאמן.
חובתו של החייב להיות פעיל בהליך, מיוזמת ו. אין זה מתפקידו של בעל התפקיד לרדוף אחרי ו, לבקש דו"חות או תשלומים חודשיים.
החסד שניתן לחייב בהליך פשיטת הרגל, על מנת לסייע לו להיחלץ ממצבו ולהשתקם כלכלית, הינו כיד המושטת כלפיו, המלווה בדרישה להתנהגות בתום לב מצדו. כחלק מחובתו של החייב לנהוג בתום לב, עליו לעמוד במגבלות שהוטלו עליו, לשלם את התשלומים החודשיים שהושתו עליו במסגרת ההליך ולשתף פעולה עם בעל התפקיד שמונה בעניינו [השוו ע"א 1193/21 רחמני ואח' נ' כונס הנכסים הרשמי (3.5.2021)]. כך גם על החייב לנהוג שקיפות ולספק את מלוא המידע הנדרש באשר לנכסיו, התנהלותו הכלכלית ויכולתו לפרוע חובותיו.
במקרה שלפנינו, החייב בחר במופגן להתעלם מהחלטות בית המשפט על אף ההתראות והארכות שהותרו לו וצבר פיגורים מאז חודש ספטמבר 2020 שהצטברו לסכום של 7,750 ש"ח. במחדליו, ניצל החייב לרעה את ההליך, ועל אף שבית המשפט נתן לחייב הזדמנויות חוזרות ונשנות, לשוב לשורת ההליך, אלו לא נוצלו.
בנסיבות אלו, החייב אינו זכאי עוד להגנתו של בית המשפט במסגרת הליך זה.
נוכח האמור, אני מורה על ביטול ההליכים בתיק, וניתנות ההוראות כדלקמן:
צו כינוס הנכסים ועיכוב ההליכים שניתנו להגנת החייב, בטלים;
צו עיכוב היציאה מן הארץ נגד החייב יבוטל בתוך 90 יום, וזאת על-מנת לאפשר לנושים לפעול להשגת צו כאמור בהליכים הפרטניים;
ישולם לנאמן שכר לפי תקנה 8 בתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א – 1981, אך לא פחות מכתב המינוי, והוצאות גלובליות כפי כתב המינוי. כן זכאי הכונס הרשמי לאגרת השגחה.
היתרה שתיוותר לאחר תשלום הוצאות ההליך, אם תיוותר, תחולק לנושים שתביעותיהם אושרו, בהתאם לסדרי הקדימה שבדין ו/או תועבר ללשכת ההוצאה לפועל.

זכות ערעור לבית המשפט העליון בהתאם לדין.
ניתן היום, ג' תמוז תשפ"א, 13 יוני 2021, בהעדר הצדדים.