הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פש"ר 54980-09-16

מספר בקשה:3
בפני
כבוד ה שופט ישראל פבלו אקסלרד

החייבת

אביטל כהן ת.ז XXXXXX993

צו הפטר

בהמשך לצו הכינוס מיום 22/09/2016 ולדיון מיום 06/09/2018 ובשים לב להודעת הנאמן מיום 20/11/2018, לפיה מולאו התנאים למתן הפטר לחייבת, הנני להורות כדלקמן:
לפטור החייבת מהליכי פשיטת הרגל בכל הנוגע לחובות ולחיובים שצמחו עד ליום מתן צו הכינוס.
הליכי הגבייה וההוצל"פ ביחס לחובות בני הפטר – בטלים ותיקי ההוצל"פ האמורים – יסגרו, לרבות תיק האיחוד, ככל ונפתח, במסגרתו כונסו תיקי ההוצל"פ כנגד החייבת בעקבות הכרזתה כמוגבלת באמצעים.
שכרו של הנאמן ישולם לפי כתב המינוי.
היתרה שבקופת פשיטת הרגל תחולק לנושים שתביעותיהם אושרו, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה על-פי סעיף 81 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם - 1980.
סכום נוסף שיתקבל בחשבון פשיטת הרגל של החייבת בשל הפרשי ריבית, ייזקף כשכר טרחת הכונס הרשמי.
כל נכס, כספים וזכויות השייכים לחייבת מכל מקור שהוא [לרבות כספים בחב' ביטוח, זכויות להחזרי מס, ירושה וכד'] ולא דווחו על ידי החייבת במהלך הליכי פשיטת הרגל, יועברו לקופת פשיטת הרגל במלואם מיד עם גילויים, בין אם התגלו לאחר אישור תכנית הפירעון או לאחר השלמתה, או אף לאחר קבלת הפטר.
צו עיכוב היציאה מן הארץ, אשר ניתן נגד החייבת – בטל.

ניתן היום, י"ב כסלו תשע"ט, 20 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.