הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פש"ר 53861-04-15

לפני כבוד ה שופט איתי ברסלר-גונן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל התש"ם – 1980
להלן: "הפקודה"

ובעניין:
איב לור, ת"ז: XXXXXX378
להלן: "החייבת"

ובעניין:
הכונס הרשמי
להלן: "הכונ"ר"

צו הפטר
ביום 5.5.2015 ניתן צו כינוס לנכסי החייב ת, לבקשתה. ביום 6.2.2017 הוכרז ה החייב ת פושט ת רגל ונקבעה תכנית פירעון להפטר מותנה. במהלך שנת 2020 נפגע כושר השתכרותה של החייבת ונקבעה לה דרגת אי כושר יציבה של 100%. על כן, ובהסכמת הנאמן והכנ"ר נקבעו ביום 8.12.2020 תנאים חדשים להפטר, בהתבסס על ההלכה שברע"א 6353/19. נוכח הודעת הנאמן מיום 8.11.2021 לפיה מולאו התנאים למתן הפטר לחייב ת, אני מורה כדלקמן:
לפטור החייבת מהליכי פשיטת הרגל בכל הנוגע לחובות ולחיובים שצמחו עד ליום מתן צו הכינוס- 5.5.2015, בכפוף להוראות סעיף 69(א) בפקודה. הליכי הגבייה וההוצל"פ ביחס לחובות בני הפטר בטלים ותיקי ההוצל"פ האמורים יסגרו, לרבות תיק האיחוד, ככל ונפתח.
ישולם לנאמן שכר לפי תקנה 8 בתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א – 1981, אך לא פחות מכתב המינוי, והוצאות גלובליות כפי כתב המינוי. כן זכאי הכונס הרשמי לאגרת השגחה.
היתרה שבקופת פשיטת הרגל תחולק לנושים שתביעותיהם אושרו.
כל ההגבלות שהוטלו על החייבת במסגרת הליכי פשיטת הרגל, מבוטל ות. צו עיכוב היציאה מן הארץ, יבוטל בחלוף 21 יום ממועד צו זה.
אם קיימים נכסים השייכים לחייבת והניתנים למימוש או נכסים עליהם לא דיווח ה החייב ת במהלך הליכי פשיטת הרגל (לרבות כספים בחב' ביטוח או במוסדות פיננסיים אחרים, זכויות להחזרי מס, ירושה וכד'), ימומשו הם לטובת קופת פשיטת הרגל, בנוסף לתכנית הפירעון או המתווה להפטר שאושרו לחייב ת, ואף לאחר קבלת הפטר, אלא אם נקבע אחרת בהחלטות קודמות.
זכות ערעור לבית המשפט העליון בהתאם לדין.
ניתן היום, ה' כסלו תשפ"ב, 09 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.