הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פש"ר 43601-12-17

לפני כבוד ה שופט איתי ברסלר-גונן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל התש"ם – 1980
להלן: "הפקודה"

ובעניין:
מיכאל פישנזון, ת"ז: XXXXXX639
להלן: "החייב"

ובעניין:
הכונס הרשמי
להלן: "הכונ"ר"

צו הפטר
ביום 21.12.2017 ניתן צו כינוס לנכסי החייב, לבקשתו. ביום 30.12.2019 הוכרז החייב פושט רגל ונקבעה תכנית פירעון להפטר מותנה. לאחרונה נקבעה לחייב דרגת נכות של 50% ואי כושר של 100% והוא מתקיים כיום רק מקצבאות המל"ל. בשים לב לכך ובהסכמת הנאמן והכנ "ר, לאחר שנבדק על ידם כי אין לחייב נכסים נוספים, ובהתאם להלכה שנקבעה ברע"א 6353/19 לשצ'נקו נ' הכונ"ר (11.2.2020) אין עוד מקום להותיר את החייב בהליך ללא צו תשלומים. על כן, ובהסכמת הכנ"ר כאמור, אני מורה כדלקמן:
לפטור החייב מהליכי פשיטת הרגל בכל הנוגע לחובות ולחיובים שצמחו עד ליום מתן צו הכינוס- 21.12.2017, בכפוף להוראות סעיף 69(א) בפקודה. הליכי הגבייה וההוצל"פ ביחס לחובות בני הפטר בטלים ותיקי ההוצל"פ האמורים יסגרו, לרבות תיק האיחוד, ככל ונפתח.
ישולם לנאמן שכר לפי תקנה 8 בתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א – 1981, אך לא פחות מכתב המינוי, והוצאות גלובליות כפי כתב המינוי. כן זכאי הכונס הרשמי לאגרת השגחה.
היתרה שבקופת פשיטת הרגל תחולק לנושים שתביעותיהם אושרו.
כל ההגבלות שהוטלו על החייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל, מבוטלות. צו עיכוב היציאה מן הארץ, יבוטל בחלוף 21 יום ממועד צו זה.
אם קיימים נכסים השייכים לחייב והניתנים למימוש או נכסים עליהם לא דיווח החייב במהלך הליכי פשיטת הרגל (לרבות כספים בחב' ביטוח או במוסדות פיננסיים אחרים, זכויות להחזרי מס, ירושה וכד'), ימומשו הם לטובת קופת פשיטת הרגל, בנוסף לתכנית הפירעון או המתווה להפטר שאושרו לחייב, ואף לאחר קבלת הפטר, אלא אם נקבע אחרת בהחלטות קודמות.
זכות ערעור לבית המשפט העליון בהתאם לדין.
ניתן היום, כ"ד טבת תשפ"ב, 28 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.