הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פש"ר 41892-06-14

בפני
כבוד ה שופט ישראל פבלו אקסלרד

חייבים

  1. מאיר סבאג, ת"ז XXXXXX098
  2. סימי סמדר טליה סבאג, ת"ז XXXXXX282

צו הפטר

בהמשך לצו הכינוס מתאריך 24.6.2014 ולדיון מתאריך 22.10.2017 ובשים לב להודעת הנאמנת מתאריך 11.12.2019, לפיה מולאו התנאים למתן הפטר לחייבים, הריני להורות כדלקמן:
לפטור החייבים מהליכי פשיטת הרגל בכל הנוגע לחובות ולחיובים שצמחו עד ליום מתן צו הכינוס.
הליכי הגבייה וההוצל"פ ביחס לחובות בני הפטר – בטלים ותיקי ההוצל"פ האמורים – יסגרו, לרבות תיק האיחוד, ככל ונפתח, במסגרתו כונסו תיקי ההוצל"פ כנגד החייבים בעקבות הכרזתם כמוגבלים באמצעים.
שכרה של הנאמנת ישולם לפי תקנה 8(א) ו- 15 (ה) לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א – 1981. כמו כן, זכאי הכונס הרשמי לשכר השגחה, אך לא פחות מכתב המינוי.
היתרה שבקופת פשיטת הרגל תחולק לנושים שתביעותיהם אושרו, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה על-פי סעיף 81 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם - 1980.
סכום נוסף שיתקבל בחשבון פשיטת הרגל של החייבים בשל הפרשי ריבית, ייזקף כשכר טרחת הכונס הרשמי.
כל נכס, כספים וזכויות השייכים לחייבים מכל מקור שהוא [לרבות כספים בחב' ביטוח, זכויות להחזרי מס, ירושה וכד'] ולא דווחו על ידי החייבים במהלך הליכי פשיטת הרגל, יועברו לקופת פשיטת הרגל במלואם מיד עם גילויים, בין אם התגלו לאחר אישור תכנית הפירעון או לאחר השלמתה, או אף לאחר קבלת הפטר.
צו עיכוב היציאה מן הארץ, אשר ניתן נגד החייבים – בטל.

ניתן היום, י"ג כסלו תש"פ, 11 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.