הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פש"ר 37437-02-18

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל התש"ם – 1980
להלן: "הפקודה"

ובעניין:
יעל דדון, ת"ז: XXXXXX983
להלן: "החייבת"

ובעניין:
הכונס הרשמי
להלן: "הכונ"ר"

פסק דין
ביום 18.2.2018 ניתן צו לכינוס נכסיה של החייבת, לבקשתה. בהמשך ההליך היא ביקשה לערוך הסדר עם נושיה, בהתאם לסעיף 33 בפקודה. הסדר זה אושר על ידי בית המשפט ביום 9.3.2020.
נוכח הודעת הנאמן לפיה החייבת מיל אה אחר התחייבות ה על פי הסדר הנושים שאושר, אני מורה כדלקמן:
החייבת פטור ה מכל החובות והחיובים בני תביעה, שנוצרו עד ליום מתן צו הכינוס 18.2.2018 , בכפוף להוראות סעיפים 35(י), 41 ו-69 לפקודה.
הליכי הגבייה וההוצל"פ ביחס לחובות בני הפטר – בטלים ותיקי ההוצל"פ האמורים – יסגרו, לרבות תיק האיחוד, ככל ונפתח. בהליכי הוצאה לפועל בהם קיימים חייבים נוספים, ייגרע שמה של החייב ת.
ישולם למנהל המיוחד שכר לפי תקנה 8 לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א – 1981, אך לא פחות מכתב המינוי, והוצאות גלובליות כפי כתב המינוי. כן זכאי הכונס הרשמי לאגרת השגחה.
היתרה שבקופת פשיטת הרגל תחולק לנושים שתביעותיהם אושרו.
כל ההגבלות שהוטלו על החייבת במסגרת הליכי פשיטת הרגל, מבוטלים. צו עיכוב היציאה מן הארץ, יבוטל בחלוף 21 יום ממועד צו זה.

זכות ערעור בהתאם לדין.
ניתן היום, ד' ניסן תשפ"א, 17 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.