הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פש"ר 29333-02-19

לפני כבוד ה שופט איתי ברסלר-גונן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל התש"ם – 1980
להלן: "הפקודה"

ובעניין:
מכלוף שלומי בן חיון, ת"ז: XXXXXX885
להלן: "החייב"

ובעניין:
הכונס הרשמי
להלן: "הכונ"ר"

ובעניין:
עו"ד דורון קורן
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין
(ביטול הליכים)

בפניי בקשה מטעם המנהל המיוחד לביטול ההליכים בתיק זה.
ביום 12.2.2019 ניתן צו לכינוס נכסי ו של ה חייב, לבקשתו. לחייב נקבע צו תשלומים וביום 22.7.2019 נערכה לבקשתו הפחתה זמנית לתקופה מסויימת בצו התשלומים [בקשה 2]. עוד הורה בית המשפט ביום 22.7.2019 להעביר את כספי הפיצויים של החייב לקופת פשיטת הרגל, וזאת לאחר שעל פי תצהירו פוטר מעבודתו.
הבקשה דנן הוגשה ביום 28.1.2021 ובמסגרתה דיווח בעל התפקיד על שורה של מחדלים ובהליך, ובכלל זה כי החייב אינו מגיש דו"חות, אינו משלם את צו התשלומים וצבר 22 חודשי פיגור, כך שכל שנצבר הקופה היה 1,000 ₪. בבקשתו פירט המנהל המיוחד כי נשלחה לחייב התראה ביום 26.11.2019 אולם גם בכך לא היה כדי שהחייב יסיר את מחדליו. עוד צויין כי ההליך שבו נקטה אשת החייב בוטל אף הוא בשל מחדלים.
בהחלטתו מיום 28.1.2021 הורה בית המשפט לבטל את הדיון שהיה קבוע ליום 18.3.201. עוד הורה בית המשפט לחייב להסיר את כל המחדלים תוך 30 ימים, והובהר בהחלטה שאם לא יוסרו המחדלים במועד, ישקול בית המשפט לבטל את ההליכים.
ביום 4.4.2021 הודיע המנהל המיוחד כי החייב לא הגיב להחלטה הקודמת ולא הסיר את מחדליו. למרות זאת, בית המשפט לא ביטל את עדיין את ההליך. כך, בהחלטה מיום 6.4.2021 הבהיר בית המשפט כי על אף שאינו מעוניין לבטל את ההליך, התנהלותו של החייב והתנתקותו יביאו לכך. לפנים משורת הדין ניתנה לחייב הזדמנות תוך 20 יום לשוב לשורת ההליך ולהגיש תצהיר שיפרט מדוע התנתק וכן יתן מידע לגבי החייב. עוד נדרש החייב להסיר מחדליו. נקבע באותה החלטה כי אם החייב ימשיך להתנתק לא יהיה מנוס אלא לבטל את ההליך.
ביום 29.4.2021 הודיע המנהל המיוחד כי החייב עדיין לא הגיב ועתר שוב לבטל את ההליך.
אציין כי גם ב"כ החייב לא השיב להחלטות בית המשפט.
חובתו של החייב להיות פעיל בהליך, מיוזמת ו. אין זה מתפקידו של בעל התפקיד לרדוף אחרי ו, לבקש דו"חות או תשלומים חודשיים.
החסד שניתן לחייב בהליך פשיטת הרגל, על מנת לסייע לו להיחלץ ממצבו ולהשתקם כלכלית, הינו כיד המושטת כלפיו, המלווה בדרישה להתנהגות בתום לב מצדו. כחלק מחובתו של החייב לנהוג בתום לב, עליו לעמוד במגבלות שהוטלו עליו, לשלם את התשלומים החודשיים שהושתו עליו במסגרת ההליך ולשתף פעולה עם בעל התפקיד שמונה בעניינו [השוו ע"א 1193/21 רחמני ואח' נ' כונס הנכסים הרשמי (3.5.2021)]. כך גם על החייב לנהוג שקיפות ולספק את מלוא המידע הנדרש באשר לנכסיו, התנהלותו הכלכלית ויכולתו לפרוע חובותיו.
במקרה שלפנינו, החייב התנתק מההליך, לא הגיש דו"חות במשך שנתיים ולא שילם את צו התשלומים במשך שנתיים. החייב אף לא הואיל להתייחס להחלטות בית המשפט. במחדליו ובהתנתקותו , ניצל החייב לרעה את ההליך, ועל אף שבית המשפט נתן לחייב הזדמנויות חוזרות ונשנות, לשוב לשורת ההליך, אלו לא נוצלו.
בנסיבות אלו, החייב אינו זכאי עוד להגנתו של בית המשפט במסגרת הליך זה.
נוכח האמור, אני מורה על ביטול ההליכים בתיק, וניתנות ההוראות כדלקמן:
צו כינוס הנכסים ועיכוב ההליכים שניתנו להגנת החייב, בטלים;
הבקשה להכרזה כפושט רגל נדחית.
צו עיכוב היציאה מן הארץ נגד החייב יבוטל בתוך 90 יום, וזאת על-מנת לאפשר לנושים לפעול להשגת צו כאמור בהליכים הפרטניים;
ישולם למנהל המיוחד שכר לפי תקנה 8 בתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א – 1981, אך לא פחות מכתב המינוי, והוצאות גלובליות כפי כתב המינוי. כן זכאי הכונס הרשמי לאגרת השגחה .
היתרה שתיוותר לאחר תשלום הוצאות ההליך, אם תיוותר, תחולק לנושים שתביעותיהם אושרו, בהתאם לסדרי הקדימה שבדין ו/או תועבר ללשכת ההוצאה לפועל.

זכות ערעור לבית המשפט העליון בהתאם לדין.
ניתן היום, כ"ו אייר תשפ"א, 08 מאי 2021, בהעדר הצדדים.