הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פש"ר 18885-08-16

לפני כבוד ה שופט איתי ברסלר-גונן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל התש"ם – 1980
להלן: "הפקודה"

ובעניין:
יואל יצחק הרוש, ת"ז: XXXXXX552
להלן: "החייב"

ובעניין:
הכונס הרשמי
להלן: "הכונ"ר"

ובעניין:
עו"ד אופיר פדר
להלן: "המנהל המיוחד"

פסק דין
(ביטול הליכים)

בפניי בקשה מטעם המנהל המיוחד לביטול ההליכים בתיק זה.
ביום 8.8.2016 ניתן צו לכינוס נכסי ו של ה חייב, לבקשתו. טרם הוכרז החייב כפושט רגל ונקבעה תכנית פירעון להפטר.
הבקשה דנן הוגשה ביום 26.5.2021 ובמסגרתה דיווח המנהל המיוחד על שורה של מחדלים בהליך, ובכלל זה כי החייב יצר חוב פיגורים משמעותי כשהתשלום האחרון הוצע בחודש פברואר 2020.
בהחלטתו מיום 26.5.2021 הורה בית המשפט לחייב להסיר את כל המחדלים תוך 30 ימים, והובהר בהחלטה שאם לא יוסרו המחדלים במועד, ישקול בית המשפט לבטל את ההליכים.
ביום 7.7.2021 הגיש המנהל המיוחד עדכון ממנו עולה כי החייב טרם יצר קשר כלשהו וה וא ממשי ך להימנע מ לשאת בחובותיו בהליך.
ביום 13.7.2021 ניתנה החלטה נוספת ובמסגרתה התר ה בית המשפט בחייב שוב, כי לא קיי ם את ההחלטה מיום 26.5.2021. עם זאת, בית המשפט לא ביטל אז את ההליך אלא נתן לחייב ארכה נוספת של 30 ימים , לפנים משורת הדין, להסיר את מחדליו בטרם יבוטל ההליך.
ביום 26.7.2021 הגיב ב"כ החייב שניסה ליצור קשר עם החייב בחודשים האחרונים ולא הצליח, ואין לו כלים למסור תגובה לכל טענה בעניינו של החייב.
ביום 15.8.2021 הגיש המנהל המיוחד עדכון שהמציא עותק מהבקשה לביטול הליכים והחלטת בית המשפט לכתובת שמסר החייב בדו"ח האחרון שהגיש ב-11-12/18.
ביום 3.11.2021 הגיש המנהל המיוחד שבהמשך להודעה מיום 15.8.2021 נשלחה לחייב הודעה בדואר וההודעה חזרה דרך דואר ישראל אליו. ובמקביל החייב לא יוצר קשר וממשיך לצבור מחדלים חדשים.
חובתו של החייב להיות פעיל בהליך, מיוזמת ו. אין זה מתפקידו של המנהל המיוחד לרדוף אחרי ו, לבקש דו"חות או תשלומים חודשיים. כך גם נדרש החייב לעדכן את המנהל המיוחד בכל שינוי כתובת או דרכי התקשרות.
החסד שניתן לחייב בהליך פשיטת הרגל, על מנת לסייע לו להיחלץ ממצבו ולהשתקם כלכלית, הינו כיד המושטת כלפיו, המלווה בדרישה להתנהגות בתום לב מצדו. כחלק מחובתו של החייב לנהוג בתום לב, עליו לעמוד במגבלות שהוטלו עליו, לשלם את התשלומים החודשיים שהושתו עליו במסגרת ההליך ולשתף פעולה עם המנהל המיוחד שמונה בעניינו [השוו ע"א 1193/21 רחמני ואח' נ' כונס הנכסים הרשמי (3.5.2021)]. כך גם על החייב לנהוג שקיפות ולספק את מלוא המידע הנדרש באשר לנכסיו, התנהלותו הכלכלית ויכולתו לפרוע חובותיו.
במקרה שלפנינו, החייב יצר חוב פיגורים משמעותי כשהתשלום האחרון ב-2/20 , הדיווח האחרון שמסר החייב היה בסוף שנת 2018. ניכר כי החייב זנח את ההליך והוא מנצל שהייתו בו לרעה, תוך התנתקות מההליך ומבא-כוחו. בנסיבות אלו, החייב אינו זכאי עוד להגנתו של בית המשפט במסגרת הליך זה.
נוכח האמור, אני מורה על ביטול ההליכים בתיק, וניתנות ההוראות כדלקמן:
צו כינוס הנכסים ועיכוב ההליכים שניתנו להגנת החייב, בטלים;
הבקשה להכרזה כפושט רגל נדחית.
צו עיכוב היציאה מן הארץ נגד החייב יבוטל בתוך 90 יום, וזאת על-מנת לאפשר לנושים לפעול להשגת צו כאמור בהליכים הפרטניים;
ישולם למנהל המיוחד שכר לפי תקנה 8 בתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א – 1981, אך לא פחות מכתב המינוי, והוצאות גלובליות כפי כתב המינוי. כן זכאי הכונס הרשמי לאגרת השגחה .
היתרה שתיוותר לאחר תשלום הוצאות ההליך, אם תיוותר, תחולק לנושים שתביעותיהם אושרו, בהתאם לסדרי הקדימה שבדין ו/או תועבר ללשכת ההוצאה לפועל.

זכות ערעור לבית המשפט העליון בהתאם לדין.
ניתן היום, ח' כסלו תשפ"ב, 12 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.