הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פש"ר 15225-09-19

לפני כבוד ה שופט איתי ברסלר-גונן

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל התש"ם – 1980
להלן: "הפקודה"

ובעניין:
יסיף יוסף פרץ, ת"ז: XXXXXX090
להלן: "החייב"

ובעניין:
הכונס הרשמי
להלן: "הכונ"ר"

פסק דין וצו הפטר
ביום 8.9.2019 ניתן צו כינוס לנכסי החייב, לבקשת ו.
ביום 18.7.2021 התקיים דיון בפניי אליו גם התייצבה הנושה, גרושתו של החייב.
הנאמן המליץ כי יינתן לחייב הפטר לאלתר נוכח מצבו הבריאותי והיעדר יכולת התשכרות. עם זאת, נדרש היה בירור לגבי מספר נושים ובכלל זה התנגדותה של הנושה להפטר ועתירתה דווקא לבטל את ההליך בשל צבירת חוב מזונות וניצול לרעה של ההליך על ידי החייב.
נקבע, כי הנושה תשקול עמדתה וככל שתבקש לבטל את ההליך תגיש בקשה מסודרת. עוד נקבע כי אם לא תעשה כן, ניתן יהיה ליתן הפטר גם ללא דיון נוסף, לרבות תוך הכרזת החייב כפושט רגל, מבלי להכריע בשאלת חוב המזונות והחרגתו מן ההפטר.
לאחר שהנושה הודיעה ביום 14.9.2021 כי אינה עומדת על בקשתה לביטול ההליך, ביקשתי את עמדת בעל התפקיד לעניין מתן ההפטר.
ביום 29.9.2021 הודיע בעל התפקיד כי אינו מתנגד להכרזתו של החייב כפושט רגל ומתן הפטר לאלתר תוך החרגת תביעת החוב של הנושה מר דוד מתי בן שושן נוכח היעדר המצאת אישור מסירה.
נוכח כל האמור, בהסכמת הצדדים ובהתאם לסעיף 42 בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] תש"ם – 1980 [להלן: "הפקודה"] אני מורה על הכרזתו של החייב כפושט רגל.
עו"ד עמוס טיין ישמש כנאמן לנכסי החייב.
במכלול הנסיבות מצאתי לקבל את המלצת המנהל המיוחד ולהעניק לחייב הפטר לאלתר.
לפיכך, אני מורה כדלקמן:
לפטור החייב מהליכי פשיטת הרגל בכל הנוגע לחובות ולחיובים שצמחו עד ליום מתן צו הכינוס- 8.9.2019, בכפוף להוראות סעיף 69(א) בפקודה, ותוך החרגת תביעת החוב של הנושה מר דוד מתי בן שושן.
הליכי הגבייה וההוצל"פ ביחס לחובות בני הפטר בטלים ותיקי ההוצל"פ האמורים יסגרו, לרבות תיק האיחוד, ככל ונפתח.
ישולם לנאמן שכר לפי תקנה 8 בתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א – 1981, אך לא פחות מכתב המינוי, והוצאות גלובליות כפי כתב המינוי. כן זכאי הכונס הרשמי לאגרת השגחה.
היתרה שבקופת פשיטת הרגל תחולק לנושים שתביעותיהם אושרו, בצירוף ריבית והצמדה לפי סעיף 81 בפקודה.
כל ההגבלות שהוטלו על החייב במסגרת הליכי פשיטת הרגל, מבוטלות. צו עיכוב היציאה מן הארץ, יבוטל בחלוף 21 יום ממועד צו זה.
אם קיימים נכסים השייכים לחייב והניתנים למימוש או נכסים עליהם לא דיווח החייב במהלך הליכי פשיטת הרגל (לרבות כספים בחב' ביטוח או במוסדות פיננסיים אחרים, זכויות להחזרי מס, ירושה וכד'), ימומשו הם לטובת קופת פשיטת הרגל, בנוסף לתכנית הפירעון או המתווה להפטר שאושרו לחייב, ואף לאחר קבלת הפטר, אלא אם נקבע אחרת בהחלטות קודמות.

זכות ערעור בהתאם לדין לבית המשפט העליון.

ניתן היום, כ"ד תשרי תשפ"ב, 30 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.