הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע מ"ת 51853-06-17

לפני כבוד ה שופט אריאל ואגו

המבקש

אליהו בראון (עציר) ת.ז. XXXXXX790

נגד

המשיבה
מדינת ישראל

מופיעים:
המבקש וב"כ עו"ד אריאל עטרי
ב"כ המשיבה עו"ד הילה רווח

<#1#>

פרוטוקול

ב"כ המשיבה:
אנו נתנגד לבקשה המוצעת, מדובר פה במבקש שנהג ללא רישיון ישראלי או רישיון בכלל (טרם הוצג רישיון כזה), תחת השפעת סמים, סטה מהדרך ועלה על המדרכה ודרס למוות אדם עובר אורח.
מיד לאחר מכן הוא עזב את המקום בליווי חברתו, בתיק זה כבר נגבתה עדות מוקדמת וניתן לומר כי האדם השלישי שנותר במקום ביקש ממנו להישאר במקום.
עדיין קיים חשש מהימלטות. אותו חבר ניסה לגרום לו להישאר בעיר אילת ולנסות להבין מה קרה, המבקש יחד עם חברתו עלו על מונית לכיוון תל אביב. מדובר באנשים שהם חברים של המבקש. שיש להם עמו היכרות מוקדמת שיכול ויש להם איזו שהיא השפעה עליו יותר מלאדם זר. אם יש השפעה, אז זה צריך להיות להם יותר מלאדם זר וגם הם לא הצליחו לשכנעו להישאר במקום ולעשות את הדבר הנכון. וזה לא מנע ממנו לנסות ולהימלט. מדובר במבקש שעלה לארץ לאחרונה, אין לו קשרים בארץ מבוססים דיים והחשש מהימלטות לאור כל מה שנאמר, גובר במקרה הזה. גם שירות המבחן התרשם ממנו פעמיים, גם ב- 17.7.17 ופעם נוספת , ב- 13.8.17, ודיבר על כך שישנה רמת סיכון להישנות התנהלות שולית והתמכרותית להפרת תנאים ולאי עמידה בתנאים מגבילים והוא כותב זאת במפורש בתסקיר מיום 17.7.17 וגם שם הוא אומר שהייתה לו התלבטות. המפקחים המוצעים כיום גם הם מפקחים שאין להם היכרות קודמת או עמוקה עם המשיב. מעבר לעניין שהבית הקודם לא התאים לאזוק אלקטרוני אין שינוי אמיתי ומהותי בנסיבות שמצדיק שחרור לחלופה במצב הזה, שיש גם מסוכנות, גם שימוש בסמים וגם הימלטות בעבירת הפקרה וגם אזרח שהוא זר, ולכן אנו סבורים שדין הבקשה להידחות.

ב"כ המבקש:
חברתי טוענת כאילו אנו בישיבה הראשונה. כל מה שנאמר הושמעו בפני כב' שופט אבו טהה עד לאחרון שבהם. בדיון האחרון שהתקיים בפניו הוא אמר לנציג הפרקליטות דברים נוקבים בקשר לכך, זה היה עיקר הטיעון של נציג הפרקליטות. גם שירות המבחן המליץ לשחרר, הדברים נובעים בין היתר מכך שהעורר עזב את המקום כאשר מאחור נשאר חבר...

ב"כ המשיבה:
אנו עומדים על הבקשה למעצר עד תום ההליכים. זו עמדת הפרקליטות, עמדה חד משמעית.

ב"כ המבקש:
מי שנשאר מאחור היה עם פריטיו של המשיב. היה הסבר. הוא עזב את המקום כדי לתת סיוע רפואי לחברתו שהייתה עמו. נאסרה יציאתו מהארץ, ונלקח דרכונו. לאחר כל שמיעת הטענות, עו"ד ביטון היה כאן בפעם האחרונה, החליט כב' השופט אבו טהה כפי שהחליט. אנו לא בבקשה לעיון חוזר על החלטתו של השופט אבו טהה, הדיון נדחה מכיוון שהיו פגמים שנמצאו בחלופת המעצר הקודמת שהוצעה, אני מוצא לנכון להפנות את ביהמ"ש לדבריו של שירות המבחן בפיסקה השנייה בעמוד השני, שם שירות המבחן אומר שיש בחלופת המעצר כדי לצמצם את רמת הסיכון הנשקפת ממנו. זו אמירה מפורשת של שירות המבחן. שירות המבחן מתכוון במסגרת השחרור של המשיב לשלב אותו גם בתכניות קונקרטיות כך שלאור כל זאת אנו נבקש לקבל את המלצת שירות המבחן, וזאת בהמשך להחלטתו של כב' השופט אבו טהה, ואני מבקש לשחררו בתנאי מעצר אלקטרוני.

ב"כ המשיבה:
בנוגע לטיפול שהוצע על ידי שירות המבחן, כתוב בתסקיר שהמבקש שלל נזקקות להתערבות טיפולית והוא לא היה מעוניין בה כשהיא הוצעה לו.
ההחלטה של כב' השופט אבו טהה נוגעת לאותו חלופה שהוצעה לו, אך מנגד הוא אומר שאם תהיה חלופה חדשה, אז נבחן את החלופה החדשה, אך גם בחלופה החדשה לא מדובר במפקחים שמכירים אותו ושיכולים להציג לו גבולות. יש חשש וסיכון ל הישנות ולאי עמידה בתנאים אז נדרשים מפקחים שיודעים במה מדובר ושיהיו משמעותיים עבורו.

<#5#>
החלטה
הבקשה לעיון חוזר שהוגשה מטעם המבקש מתמקדת בכך שנמצאה, לפי תסקיר שירות המבחן, ולפי דו"ח אגף הפיקוח האלקטרוני, היתכנות למעצר בפיקוח אלקטרוני במקום מסוים, דבר, אשר בחלופה שהוצגה בעבר במישור זה לא היה ישים.

החלטת הליבה בתיק ניתנה על ידי כב' השופט אבו טהה ביום 27.7.17. ברמה העקרונית – לשונה ורוחה של החלטה זו מכוונים לכך שהנסיבות מצביעות על אפשרות להסתפק במעצר בפיקוח אלקטרוני ושאין הכרח לגבי המבקש במעצר במתקן כליאה רגיל. אפשרות זו לא יושמה, כאמור, משום שהמפרט שהוצע לאותו פיקוח אלקטרוני בשעתו לא היה אפשרי מטעמים שונים בעיקר טכניים. בית המשפט ציין בסיפת החלטתו שניתן לפנות בבקשה לעיון חוזר הגם שניתן צו מעצר עד תום ההליכים וזאת "כשינתן מענה לקושי שעמד עליו המפקח על האזוק האלקטרוני, או לחלופין, להציע כתובת חדשה אשר תשמש ככתובת למעצר בפיקוח אלקטרוני...".

ואכן – נסיבות אלה התקיימו. תסקיר שירות המבחן ממליץ על השמתו של המבקש בפיקוח ערבים מסוימים שנמצאו ראויים, ולצד פיקוח אלקטרוני, וכן להעמדה בפיקוח מעצר של השירות למשך ששה חודשים. המנהלת הפיקוח אף היא אישרה שמבחינה טכנית המקום המוצע תקין ואפשרי מבחינתם.

כידוע, המלצת שירות המבחן תדחה רק מנימוקים משכנעים. היא אינה כובלת כמובן את בית המשפט אך בענייננו מדובר בתסקיר מפורט ויסודי שלפיו העברת המבקש ממעצר ממש לפיקוח כאמור תביא לצמצום רמת הסיכון ולהתארגנות טובה של המבקש לקראת ההליך העיקרי. הערבים נמצאו ראויים ואחראים. בנסיבות אלה איני רואה שיש מקום לסטות הן מהחלטת כב' השופט אבו טהה, שבמישור העקרוני כבר קבע את הנתיב שראוי להלך בו, והן מהמלצות התסקיר שהוגש בפני.

לפיכך, ומבלי להקל ראש בטענת ב"כ המשיבה על כי עדיין קיים חשש מסוים להימלטות המבקש מאימת הדין ולבריחתו האפשרית אף לחו"ל, נראה שההסתפקות במקרה הזה בפיקוח אלקטרוני תחת מעצר במתקן כליאה תהא מידתית ונטולת סיכון בלתי סביר.

על כן, אורה על העברת והשמת המבקש במעצר בפיקוח אלקטרוני בתנאים הבאים:

  1. מקום המעצר בפיקוח יהיה אצל הגב' שולמית בן יחיאל (השם בתסקיר שובש) בכתובת רח' הרב אשי 12 בבני ברק תחת פיקוח צמוד בכל עת של אחד משני הערבים, הגב' שולמית בן יחיאל ומר ישראל בן יחיאל ולצורך זה שני אלה יחתמו ערבויות צד ג' כל אחד בסכום 10,000 ₪ וגם המבקש יחתום ערבות עצמית על סך 15,000 ₪.
  2. יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד המבקש ונרשם מפיו ששני דרכוניו, הישראלי והאנגלי נתפסו כבר ונמצאים בחזקת המשטרה.
  3. איסור יצירת קשר ישיר או עקיף עם עדי תביעה בפרשה (יובהר שאין איסור יצירת קשר עם חברתו הנאשמת יחד איתו), גם כאשר יהיה בבית האמור.
  4. בהסכמת התובעת, ומבלי לוותר על הטענות העקרוניות כנגד עצם ההעברה לחלופה למעצר בפיקוח, מאושרים החלונות באזוק האלקטרוני לצורך הליכה לבית הכנסת ותפילה יחד עם מי מהערבים וזאת בימי שישי בין השעות 19:00 עד 21:00 ובשבת בין 08:00 עד 11:00 ו- 17:00 עד 19:00.
  5. מוטל צו פיקוח מעצר של שירות המבחן על המבקש למשך ששה חודשים ועליו לציית להוראות השירות ולהתייצב למפגשים. ככל שתגובש בעבורו תכנית כלשהי ויהיה צורך ביציאה לפגישות וכד' יש להגיש על כך בקשה נפרדת.

באשר לחתונה ששני הערבים צריכים להיות נוכחים בה ביום 30.8.17 – באותו מועד בין השעות 19:00
ל- 02:00 של לפנות בוקר המחרת מותר יהיה למבקש להימצא בבית בפיקוח של ערב שלישי ששמו
הלל חיים פריקרס ת.ז. XXXXXX852 שלצורך זה יחתום ערבות צד ג' על סך 10,000 ₪.

לאחר השלמת הסידורים הטכניים בבית המיועד לפיקוח יועבר לשם המבקש ממקום מעצרו הנוכחי
כאשר אחד הערבים ידאג לקחתו בדרך הקצרה.

יש להעביר העתק ההחלטה למנהלת הפיקוח האלקטרוני לשם יישום האמור, וכן לשירות המבחן.

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ה אב תשע"ז, 17/08/2017 במעמד הנוכחים.

אריאל ואגו , שופט