הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע מ"ת 37481-08-20

מספר בקשה:22
בפני
כבוד ה שופט נסר אבו טהה

המבקש
קאיד עזאזמה (עצור בפיקוח)
ע"י ב"כ – עו"ד אורי בן נתן

נגד

המשיבה
מדינת ישראל – פמ" ד פלילי

החלטה
1. בפניי בקשה לעיון חוזר במסגרתה עותר המבקש להעתיק את כתובת המעצר בפיקוח אלקטרוני – מעיר רהט – לכתובת מגוריו של המבקש ביישוב ביר הדאג' ( להלן: "הבקשה לעיון חוזר").

2. בתאריך 22.10.20 הורה בית המשפט (כב' השופט שלמה פרידלנדר), על העברת המבקש ממקום מעצרו מאחורי סורג ובריח – למעצר במתכונת של פיקוח אלקטרוני, פיקוח אנושי, הפקדה כספית בסך 10,000 ₪, ערבות עצמית וצד ג', צו עיכוב יציאה מהארץ, צו פיקוח מעצר למשך 6 חודשים – על רקע כתב אישום המייחס לו לכאורה עבירות של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית (1,293 גרם מסוג הרואין) וכן הובלה ונשיאה של נשק ותחמושת (5 אקדחים).

3. הואיל והמבקש נתון תחת צו פיקוח מעצר של שרות המבחן, נתבקש תסקיר עדכני.

שירות המבחן בתסקיר הראשון המליץ על העתקת כתובת המעצר בפיקוח אלקטרוני - לכתובת מגוריו של המבקש – בביר הדאג', וזאת לאחר שהתרשם ממצוקה רגשית עמה מתמודד המבקש על רקע קשייו הכלכליים והריחוק מבני משפחתו. בנוסף, סבור שרות המבחן, כי בתקופה זו רמת הסיכון להישנות התנהגות עוברת חוק לא עלתה ונראה, כי להליכי המשפט המתנהלים כנגדו אפקט הרתעתי ומציב גבולות עבורו.

עוד ציין שרות המבחן, כי במסגרת צו הפיקוח, השתתף המבקש בשישה מפגשים במהלכם המבקש היה קשור ומעורב בתכנים אשר מועלים בקבוצה, וכן שיתף מעולמו הפנימי ובנסיבות מעצרו.

באשר למפקחות הנוספות - שרות המבחן שוחח באמצעות הטלפון עם הערבות שהוצעו – רעייתו של המבקש – ילידת 1988, אם לשישה ילדים. אשת אביו – הגב' חיסן ילידת 1979, אם לתשעה ילדים, עובדת חצי משרה בתחום הניקיון. הערבות מסרו, כי מעוניינות לפקח על המבקש. כמו כן מסרו, כי מבינות את הנדרש מהן וכי במידה ויבצע הפרה ידווחו לגורמים הרלוונטיים.

לסיכום - שרות המבחן המליץ על העתקת כתובת המעצר בפיקוח אלקטרוני לכתובת מגוריו של המבקש בביר הדאג' בפיקוח אשתו ואשת אביו, וכן בפיקוח הערבים שנבחנו ואושרו בעבר על ידי בית המשפט.

4. שירות המבחן הגיש תסקיר נוסף ביום 16.2.21, ובו ציין , כי בשיחה טלפונית שערכו עם המבקש ובא-כוחו, לאחר הגשת התסקיר, עלה, כי אין באפשרותו של המבקש להתקין קו בזק בפזורת ביר-הדאג, לטובת השמתו באזוק אלקטרוני, נתון שלא עלה בפניהם קודם לכן וגם לא הופיע בבקשה לעיון חוזר.

עם זאת, סבור שרות המבחן, כי נוכח המצוקה הרגשית של המבקש וקשייו הכלכליים, ממליץ לבטל כלל את המעצר בפיקוח אלקטרוני ולהותירו במעצר בית בכתובת מגוריו וכן חזרתו למסגרת תעסוקתית במידה ותימצא כזו עם גורם מפקח.

5. ב"כ המבקש עתר לאמץ את המלצת שירות המבחן מהטעמים והנימוקים שעמד עליהם שירות המבחן בהמלצתו. עוד הדגיש ב"כ המבקש את המצוקה הכלכלית והרגשית שקיימת בעניינו כמתואר בתסקיר. עוד נטען, כי חלפו קרוב לארבעה חודשים ללא הפרות מצד המבקש. עוד נטען, כי המבקש משתף פעולה עם גורמי הטיפול בשרות המבחן.

6. ב"כ המשיבה מנגד, עתר לדחות את הבקשה לעיון חוזר, וכן את המלצת שרות המבחן.

ככל שנוגע לבקשה לעיון חוזר – נטען, שלא הובאו נסיבות או עובדות חדשות, כנדרש על פי סעיף 52 לחסד"פ, המצדיקות בחינה מחודשת בשאלת מעצרו של המבקש בפיקוח אלקטרוני.

ככל שנוגע להמלצת שרות המבחן – נטען, כי מדובר בהמלצה כשמה. לגופם של דברים, נטען, כי ההמלצה לבטל את הפיקוח האלקטרוני, נעוצה רק בעובדה שאין תשתית להתקנת פיקוח אלקטרוני בכתובת מגוריו של המבקש.

עוד עמד ב"כ המשיבה על העבירות החמורות נשוא כתב האישום, שעניינן החזקה שלא כדין של סם בכמות גדולה יחסית מסוג הרואין לצד עבירות נשק (הובלה ונשיאה- חמישה אקדחים). בהקשר זה נטען, כי עומדת לחובת המבקש מסוכנות סטטוטורית והכלל בעבירות אלה הינו מעצר עד תום ההליכים מאחורי סורג ובריח, למעט מקרים חריגים ומיוחדים.

7. כידוע, לשם בחינת בקשה לעיון חוזר בהתאם לסעיף 52 לחסד"פ, יש לתת את הדעת באם נתגלו עובדות חדשות או נשתנו נסיבות או עבר זמן ניכר מעת מתן ההחלטה.

8. כנגד המבקש תלוי ועומד כתב אישום המייחס לו לכאורה ביצוע עבירות של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית מסוג הרואין במשקל 1,293 גרם ב-26 חבילות וכן הובלה ונשיאה של נשק ותחמושת (5 אקדחים)- עבירות מיום 05.08.2020.

9. בתאריך 22.10.2020, קבע בית המשפט (כב' השופט שלמה פרידלנדר), דבר קיומן של ראיות לכאורה לחובת המבקש בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום. עוד קבע בית המשפט, כי הפסיקה המנחה הינה, כי לא בנקל ימנע בית המשפט ממעצר מאחורי סורג ובריח של מי שהואשם בעבירות סמים שלא לצריכה עצמית. בעניינו של המבקש נקבע, כי המסוכנות הגלומה במעשים שבהם מואשם המבקש, היא גבוהה במיוחד, בשים לב לטיב הסם שהמבקש מואשם בהחזקתו, ולנשק שנמצא בתרמילו לכאורה (ראה עמ' 12 להחלטה מיום 22.10.2020).

יחד עם זאת, קבע כב' השופט פרידלנדר, כי נוכח עוצמת המסוכנות לכאורה – ניתן להפיג את הסיכון להישנותו על ידי ניתוקו והרחקתו של המבקש מקשריו העבריינים לכאורה, בשילוב עם פיקוח אנושי ואלקטרוני אפקטיבי (ראה עמ' 8 להחלטה מיום 31.08.2020).

10. מעיון בתסקיר שהוגש בעניינו של המבקש בחודש אוקטובר 2020, שרות המבחן התרשם מקיומה של רמת סיכון גבוהה לחובת המבקש. עם זאת, סבר, כי ניתן למתן את רמת הסיכון על ידי שילוב בין מעצר בפיקוח אלקטרוני לצד פיקוח אנושי והשתלבות בהליך טיפולי שיקומי באמצעות צו פיקוח מעצר. עוד הודגש, כי מדובר בכתובת מעצר מרוחקת מסביבתו הטבעית של המבקש (ראה עמ' 3 לתסקיר).

11. למעשה, העילה לעיון חוזר הינה חלוף זמן ניכר לצד המלצת שרות המבחן. בהקשר זה יצוין, כי התקופה הסטטוטורית של מעצר בפיקוח אלקטרוני הינה תשעה חודשים. בעניינו של המבקש חלפו כארבעה חודשים (שוחרר ב-22.10.2020).

12. המלצת שרות המבחן הראשונה במסגרת הבקשה לעיון חוזר בדבר העתקת כתובת המעצר בפיקוח אלקטרוני לכתובת מגוריו של המבקש – מבוססת על התרשמות ממצוקה רגשית של המבקש וקשיים כלכליים, לצד התרשמות, כי רמת הסיכון להישנות התנהגות עוברת חוק לא עלתה, וכן שיתוף פעולה של המבקש עם גורמי הטיפול.

ההמלצה השנייה להסיר כלל את המעצר בפיקוח אלקטרוני, נעוצה בעובדה, כי אין תשתית להתקנת אזוק אלקטרוני ביישוב ביר-הדאג'.

כידוע, המלצת שרות המבחן הינה בגדר המלצה בלבד, שכן השיקולים המנחים את שרות המבחן בהמלצתו והשיקולים והאינטרסים שעל בית המשפט לשקול לצורך החלטתו, לא בהכרח זהים וחופפים הם (ראה בש"פ 5309/05).

דומני, שבעניינו של המבקש המלצת שרות המבחן לא מתיישבת כלל עם נסיבות המקרה ורמת המסוכנות הגבוהה הנשקפת מן המבקש והמגולמת בטיב העבירות המיוחסות לו בכתב האישום. וביתר שאת, כאשר ההמלצה השנייה נעוצה בהעדר תשתית להתקנת אזוק אלקטרוני, דבר שמנוגד להערכת שרות המבחן בתסקיר מחודש אוקטובר 2020, שבעניינו של המבקש דרוש שילוב בין פיקוח אנושי לפיקוח אלקטרוני ורחוק מסביבתו הטבעית של המבקש.

13. על רקע המתואר לעיל ולאחר שהקשבתי לטיעוני ב"כ הצדדים, ועיינתי בכלל התסקירים שהוגשו בעניינו של המבקש, וכן בהחלטות עמיתי, כב' השופט שלמה פרידלנדר מיום 31.08.2020 ו-22.10.2020, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הבקשה לעיון חוזר להידחות, שכן אין בטעמים שעמד עליהם שרות המבחן בהמלצתו או בעילה שעמד עליה המבקש במסגרת הבקשה לעיון חוזר, כדי לעמוד במבחנים הנדרשים לפי סעיף 52 לחסד"פ.

גם דין הבקשה להידחות, מהטעמים שעמד עליהם ב"כ המשיבה בטיעוניו לעיל.

בסופו של יום, טרם בשלה העת לשינוי כה דרסטי בעניינו של המבקש.

עותק ההחלטה יישלח לב"כ הצדדים, לשרות המבחן ולפקא"ל.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשפ"א, 09 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.