הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע ה"פ 5568-12-18

בפני
כבוד ה שופטת גאולה לוין

המבקשים

  1. בוריס חזנוביץ
  2. גלינה חזנוביץ

ע"י ב"כ עוה"ד תומר פוקס ו/או יגאל אובשייביץ'

נגד

משיבים

  1. פבלו דיאגו רבינוביץ
  2. חמדה רבינוביץ
  3. פירה איטקינה
  4. רשות מקרקעי ישראל - מחוז דרום
  5. גאו-דע - ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע"מ

החלטה

המבקשים זכאים להירשם בלשכת רישום המקרקעין כבעלי הדירה ברח' מבצע משה 4/1 בבאר שבע (בגוש: 38137, חלקה 16, תת חלקה 32).

1. לצורך האמור לעיל, עו"ד תומר פוקס מ.ר. 81528 ו/או עו"ד יגאל אובשייביץ' מ.ר. 32310, יחד ולחוד, יהיו מוסמכים לחתום בשם מר פבלו דיאגו רבינוביץ ת.ז. XXXXXX783 ו/או בשם גב' חמדה רבינוביץ ת.ז. XXXXXX821 ו/או בשם גב' איטקינה פירה ת.ז. XXXXXX641, על כל מסמך הדורש את חתימתם לצורך העברת הזכויות ביניהם ו/או מטעם מי מהם אל המבקשים אצל המשיבות 4 ו-5.

2. המשיבה 5 תאשר את העברת הזכויות הנדרשות אצלה לאחר שיומצאו לה המסמכים כדלקמן:
א. אישור מקורי של מס רכישה בגין שרשרת העסקאות בהעברה עד לשם המבקשים.
ב. ישולמו לה (ככל שלא שולמו כבר) התשלומים הנדרשים לצורך ביצוע העברת זכויות.

3. לאחר השלמת המסמכים ו/או העברת הזכויות בחברת גאודע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע"מ, ח.פ. 512765033, יומצאו על ידה לרשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות" ו/או "רמ"י") הפניות מתאימות להשלמת העברת הזכויות תוך 14 ימים מהשלמת המסמכים, לצורך רישומם של המבקשים בספרי רמ"י.

4. לשם רישום הזכויות ע"ש המבקשים בספרי רמ"י, תפעל הרשות להנפיק חוזי חכירה על שמם תוך 14 ימים מהמצאת ההפניות לרשות.

5. לשם רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין, על המבקש לפעול להמצאת האישורים הנדרשים על פי דין ולתשלום המיסים והאגרות המחויבים על פי כל דין.

ניתנה היום, ה' ניסן תשע"ט, 10 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.