הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע ה"פ 33632-05-17

בפני
כבוד ה שופטת גאולה לוין

המבקשת

מלקו שלומוב ת.ז XXXXXX429

נגד

המשיבים
1.בנימין שצקי ת"ז XXXXXX024

2.בנק הפועלים ח.פ 520000118
ע"י ב"כ עוה"ד ענת שוורץ

3.עו"ד יעקב רגב

4.רשות מקרקעי ישראל
ע"י ב"כ עוה"ד תהילה שמשון – פמ"ד אזרחי

פסק דין

לפניי המרצת פתיחה בה מבוקש ליתן פסק דין הצהרתי לפיו המבקשת היא בעלת מלוא הזכויות בדירת מגורים המצויה ברחוב אלפסי 13/2, באר שבע, הידועה כגוש 38103, חלקה 34 תת חלקה 22 (להלן: "הדירה").

1. על פי נימוקי המרצת הפתיחה, ביום 1.2.1998 נחתם זיכרון דברים לרכישת הדירה בין גב' שצקי לריסה המנוחה לבין המבקשת. לטענת המבקשת, ממועד זה היא מתגוררת בדירה ומשלמת את המשכנתא וכל התשלומים הנוגעים לדירה.
לטענת המבקשת, העברת הזכויות בדירה לא הושלמה על ידי עו"ד שלמה שגב, שייצג את הצדדים, ולא על ידי החברה המשכנת "גילת חברה לבניין ושיכון אזורי פיתוח בע"מ" בייצוגו של המשיב 3 – עו"ד יעקב רגב.

המבקשת מוסיפה וטוענת כי המשיב 1 – מר בנימין שצקי – בנה של לריסה המנוחה, שהיה שותף פעיל במכירת הנכס וחתם בזיכרון הדברים כערב, אינו משתף פעולה עם בקשותיה של המבקשת להעביר את הזכויות בנכס על שמה, מתעלם מבקשותיה ולא משיב לטלפונים.

2. ביום 16.7.2003 הוכרזה הגב' שצקי כחסויה על ידי בית המשפט לעניני משפחה בבאר שבע (כב' השופט ג'ורג' אמוראי).
ביום 28.3.2014 נפטרה הגב' שצקי, ועל פי צו הירושה מיום 21.12.2015, המשיב 1 – ב נימין שצקי – הוא יורשה הבלעדי.

3. נוסף על פסק הדין ההצהרתי, עותרת המבקשת לפיצול סעדים, כך שתוכל לתבוע סעד כספי מהמשיב 1; להורות למשיב 2 – בנק הפועלים – להעביר את המשכנתא הרשומה על הדירה, על שמה של המבקשת, או לחילופין סיום המשכנתא או חתימה על שטרי משכנתא חדשים; ליתן צו ללשכת רישום המקרקעין "לאישור לטאבו ולביטול הקנסות"; ליתן "צו ארנונה לאישור לטאבו"; וליתן צו המורה לעו"ד ברסלב לפעול לרישום הדירה.

4. המשיב 2 – בנק הפועלים – ציין כי יתרת ההלוואה לסילוק נכון ליום 4.12.2017 היא בסך של כ-31,957 ₪. המשיב 2 נתן הסכמתו לסעד המבוקש של "ביטול המשכנתא בכפוף לתשלום מלוא המשכנתא" והבהיר כי יפעל לביטול השעבוד לטובתו עם סילוק מלוא יתרת ההלוואה. המשיב 2 טען כי העברת יתרת המשכנתא על שמה של המבקשת אינה אפשרית, בשל העובדה שההלוואה שניתנה לגב' שצקי היא הלוואת "זכאות" במסגרת תכנית סיוע של הממשלה, והיא אישית ואינה ניתנת להעברה.
בנוגע ליתר הסעדים המבוקשים, השאיר המשיב 2 את ההחלטה לשיקול דעתו של בית המשפט ובלבד שאם יוחלט על העברת הזכויות בדירה אל המבקשת, יותנה הדבר בסילוק ההלוואה.

5. המשיב 3 – עו"ד יעקב רגב – הגיש תצהיר תשובה להמרצת הפתיחה בו גולל את "ההיסטוריה" של הדירה החל משנת 1974 עת מכרה החברה המשכנת את הדירה, ועד ל קבלת צו הירושה של הגב' שצקי המנוחה. עו"ד רגב הצהיר כי אין לו או לחברה המשכנת כל עניין למי שייכת הדירה ועל שם מי תירשם, שתפקידו הוא ביצוע הרישום והוא יעשה זאת לאחר שיתקבל צו מבית המשפט שיורה לרשות מקרקעי ישראל לחתום על מסמכי הרישום, ולאחר שיקבל הוצאות ושכר טרחה בשיעור של 10,000 ₪ ומע"מ.

6. המשיבה 4 – רשות מקרקעי ישראל – טוענת כי ביום 9.1.2014 נרשם בספרי הרשות עיקול שהוטל על שם הגב' שצקי לריסה. צורפה לתגובה "הודעה בדבר רישום צו עיקול" שנשלחה ביום 9.1.2014 לעו"ד שלף יוסף (ככל הנראה ב"כ הזוכה).

בנוסף, טוענת המשיבה 4, כי בתיק הנכס תועדה תגובת רמ"י לבקשת הסיוע המשפטי להעברת הזכויות בנכס (מיום 1.10.2014), בה נמסר כי על הנכס רובצים עיקולים ובכדי לבצע את העברת הזכויות יש להעביר לרשות את המסמכים החסרים, ביניהם בקשה להעברת זכויות, הסכם מכר, ייפוי כוח, טופס הפנייה מהחברה המשכנת, ביטול עיקול מקורי, צו למינוי אפוטרופוס והחלטת בית המשפט להעברת הזכויות.
רשות מקרקעי ישראל הוסיפה כי היא לא תתנגד לרישום הזכויות בנכס ככל שיומצאו לה המסמכים הדרושים להעברת הזכויות, ובהתאם לנהליה.

7. בדיון שהתקיים ביום 7.12.2017 מסרה ב"כ המבקשת דאז כי ניסתה ליצור קשר ע ם המשיב 1, וניסתה להעביר לו את המרצת הפתיחה על ידי שליח, דבר ש לא צלח. ב"כ המבקשת הוסיפה כי ניסתה לאתרו גם על ידי חוקר פרטי, אך ללא הצלחה.

בתום הדיון ניתן צו המסמיך את ב"כ המבקשת לקבל ממשרד הפנים מידע אודות כניסות ויציאות מישראל של המשיב 1.

8. ביום 10.7.2018 הגישה המבקשת "עדכון ביניים" מטעם חברת החקירות "תגלית" ששכרה כדי לאתר את המשיב 1. בעדכון נמסר כי מעיון בדף הפייסבוק של המשיב 1, נראה כי הוא מתגורר בדבלין, אירלנד. בנוסף, צורפה להודעת העדכון אסמכתא המעידה על כך שהמרצת הפתיחה נשלחה, כנראה, אל המשיב 1 בהודעה פרטית לחשבון הפייסבוק שלו.

ביום 5.11.2018 הגישה המבקשת עדכון נוסף מטעם חברת "תגלית", בו נמסר כי פנתה למשיב 1 באמצעות חשבון הסקייפ וחשבון המייל שלו, אך לא היה מענה. כן נמסר כי פנ תה לרב הקהילה היהודית בדבלין, אירלנד, וביקש ה לקבל את עזרתו במציאת המשיב 1, אך פנייה זו נותרה ללא מענה.

9. ביום 14.12.2018 התרתי המצאה מחוץ לתחום, בהתאם לתקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, באמצעות תחליף המצאה (על פי תקנה 498 לתקנות סד"א) באופנים הבאים - פרסום בעיתון יומי המתפרסם באירלנד, בשפת המקום, על דבר עצם הגשת המרצת הפתיחה, כאשר העדיפות היא למקומון של העיר דבלין, ככל וקיים כזה; שליחת המרצת הפתיחה יחד עם תשובות המשיבים 2-4 וההחלטה מיום 14.12.2018 בהודעה פרטית אל חשבון הפייסבוק של המשיב 1, וכן אל כתובת המייל שלו ושל רב הקהילה היהודית בדבלין, כפי שאותרו על ידי חברת "תגלית".

10. ביום 3.6.2019 הגישה המבקשת לבית המשפט את העתק המודעה שפורסמה בעיתון "גרוזלם פוסט מהדורת בריטניה" המפורסם בדבלין, לונדון ומנצ'סטר וכן התכתבות המייל עם רב הקהילה היהודית בדבלין.
ביום 10.7.2019 הגישה המבקשת אסמכתא על כך ששלחה את ההחלטה מיום 14.12.2018 בהודעה פרטית לחשבון הפייסבוק של המשיב 1.

11. משיב 1 לא הגיש כתב תשובה או בקשה לביטול המצאה בהתאם לתקנה 502(ב) לתקנות סד"א.

מכאן בקשת המבקשת למתן פסק דין בהעדר הגנה (מצד משיב 1).

12. על בסיס הנטען בהמרצת הפתיחה ותצהירה של המבקשת, ולנוכח מכלול הנסיבות שפורטו לעיל, תחליף ההמצאה למשיב 1 והעדר תגובה מצידו, ובאין התנגדות של יתר המשיבים לרשום את הזכויות בדירה על שם המבקשת, ניתן בזאת פסק דין הצהרתי בהעדר הגנה (של המשיב 1).

13. יחד עם זאת, רישום הדירה ע"ש המבקשת ייעשה בכפוף להסרת המשכנתא ולהסרת העיקול.
אני מורה לבנק הפועלים להסיר את המשכנתא הרשומה על הדירה מיד עם הסדרת תשלום יתרת ההלוואה המובטחת במשכנתא.

באשר לעיקול, מדובר בעיקול משנת 2014, עיקול שנרשם שנים ארוכות לאחר רכישת הדירה על ידי המבקשת. החייבת על פי העיקול היא הבעלים הקודם של הדירה, גב' לריסה שצקי, שמכרה זכויותיה בשנת 1998, ועל כן על פניו דין העיקול להימחק. יחד עם זאת, לא מצאתי אפשרות להורות על מחיקת העיקול, מבלי שהזוכה לטובתו נרשם העיקול צורף להליך, או למצער עמדתו הובאה בפני בית המשפט. מדובר בזוכה שככל הנראה היה מיוצג ע"י עו"ד שלף יוסף.
על המבקשת לקבל איפוא הסכמת הזוכה להסרת העיקול, וככל שהדבר לא יצלח, פתוחה בפניה האפשרות לנקוט בהליך משפטי מתאים.

14. באשר לבקשה לפיצול סעדים, בנסיבות העניין אני נעתרת לבקשה ומתירה למבקשת לפעול בהליכים משפטים אחרים מול משיב 1. מובהר כי אין באמור משום הבעת עמדה בשאלה האם זכאית המבקשת לסעדים כספיים נגד משיב 1.

15. לא מצאתי מקום להידרש ליתר הסעדים המבוקשים וביניהם מתן הוראות לעו"ד ברסלב ופסיקת הוצאות לעו"ד רגב.
עו"ד ברסלב לא צורף כצד לתיק ולא ברור מכוח מה עותרת המבקשת לחייב אותו בפעולות כלשהן.
במסגרת ההליך שבפניי לא מצאתי הצדקה לפסוק שכר והוצאות לעו"ד רגב, בשל הליכים בקשר לדירה משנת 1974 (כפי שפורטו בתצהירו) . ככל שלעו"ד שגב טענות כספיות כלפי המבקשת, עליו לנקוט בהליך מתאים.
אוסיף כי עו"ד רגב לא התייצב לדיון בפניי, משהופטר מהתייצבות, לבקשתו.

בסיכום הדברים, על יסוד הנטען בהמרצת הפתיחה, אשר לא הוכחש ולא נסתר, אני קובעת כי מלוא זכויות הבעלות בדירה שברחוב אלפסי 13/2, באר שבע, הידועה כגוש 38103, חלקה 34 תת חלקה 22 שייכות למבקשת – הגברת מלקו שלומוב, ת"ז XXXXXX429.

הרישום ייעשה בכפוף לסילוק מלא של ההלוואה המובטחת במשכנתא על הדירה , שלאחריו ימחוק בנק הפועלים את המשכנתא הרשומה על הדירה; ובכפוף למחיקת העיקול מיום 9.1.2014 .

עם הסרת המשכנתא והעיקול, רשות מקרקעי ישראל תפעל להעברת הזכויות ע"ש המבקשת, בכפוף להמצאת האישורים המפורטים בתגובת רשות מקרקעי ישראל, ב התאם לנהלי הרשות והאישורים הנדרשים ולתשלום המיסים והאגרות המחויבים על פי דין.

ככל שעדיין נדרשת הפנייה מהחברה המשכנת, הגם שניתן פסק דין הצהרתי, מתבקשים החברה המשכנת ועו"ד יעקב רג ב המשמש בא-כוחה, לפעול להמצאת ההפנייה.

בנסיבות העניין, כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, ט' חשוון תש"פ, 07 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.