הדפסה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע בע"ח 19690-12-20

בפני
כבוד ה שופט אריאל חזק

המבקש:

איילין ראדה – ע" י ב"כ עוה"ד שאול שניידר

נגד

המשיבה:
מדינת ישראל – פמ"ד - ע" י ב"כ עוה"ד אדוה ויצגן

החלטה

מדובר בבקשה לעיון בחומר חקירה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח חדש], התשמ"ב - 1982, במסגרתה עותר המבקש לקבל את תרשןמת הראיון שנערך לעדת תביעה 1 – ק.ר (המתלוננת), אצל המשיבה.

בבקשה ובדיון מיום 6.1.21, נטען על ידי הסנגור כי חומר החקירה נדרש על מנת שתינתן הזדמנות הוגנת למבקש להכין הגנתו וכי החומר ישפיע על בירור האישום נגדו. הסנגור טען כי נמצאו סתירות בהודעותיה של המתלוננת, וכי עדותה בביה"ד הרבני סותרת את דבריה במשטרה. ב"כ המבקש טען כי עיון בחומר נחוץ על מנת לפרוש מלוא היריעה בפני בית המשפט, ועל מנת למנוע עיוות דין. עוד לדברי הסנגור מדובר בראיון שחלה חובה להעמידו לעיון ההגנה, במיוחד לאור סתירות שנתגלו בעדות המתלוננת.
בנוסף טען הסנגור כי הראיון של המתלוננת נדרש על מנת לבחון באופן מעמיק את טענותיה ביחס לאירוע, לנזק שנגרם לה ולסיבה האמיתית להגשת התלונה. לדבריו יש חשיבות ורלוונטיות רבה להצגת הראיון, מכיוון שהמתלוננת והמבקש היו בהליכי גירושין ולטענתו היתה קיימת למתלוננת מוטיבציה להוציא את הנאשם מהבית, באמצעות תלונה כוזבת.
ב"כ המבקש טען כי דרישת הגילוי עשויה לסייע לו לעורר ספק סביר באשמתו והצורך לגלות החומר כאמור עולה על עניין אי הגילוי.
לאור זאת ביקש הסנגור לקבל את הבקשה ולהורות על העברת הראיון שנערך עם המתלוננת כאמור לעיונו.

מנגד טענה ב"כ המשיבה כי במקרה הנדון המתלוננת לא הוסיפה מידע חדש במהלך הראיון שנערך לה טרם הגשת כתב האישום נגד המבקש, שיש בו להביא לשינוי מהותי בגרסתה. לכן התנגדה ב"כ המשיבה להעביר לעיונו של הסנגור את התרשומת הפנימית שערכה.
ב"כ המשיבה הפנתה לבש"פ 5339/20, וטענה כי כפי שנקבע בפסיקה אין למסור תרשומת פנימית לעיון ההגנה. לדבריה, נערך ראיון עם המתלוננת, באופן ויזואלי בשל הקורונה והכל נרשם. ב"כ המשיבה טענה כי היא אינה הפרקליטה אשר מנהלת את התיק העיקרי , אך לדבריה מעיון בהודעות המתלוננת, עולה כי הדברים שמסרה בראיון זהים לדברים שאמרה בחקירה ללא כל תוספת.
לאור זאת ביקשה ב"כ המשיבה לדחות את הבקשה.

דיון והכרעה
מדובר כאמור בבקשה במסגרתה עותר המבקש לקבל את תרשומת הראיון שנערך למתלוננת ע"י ב"כ המשיבה, וזאת לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי.
סעיף 74 האמור, מעגן את זכותו של נאשם בהליך פלילי לעיין בחומר החקירה המצוי בידי גורמי החקירה והתביעה, העומד בבסיס האישומים נגדו. לא אחת נקבע כי זכות הגילוי והעיון נתפסות כחלק מזכות היסוד של נאשם לפרוס הגנתו בבית המשפט (ראה בש"פ 7064/08 מדינת ישראל נ' ברקו (13.8. 09)). בנוסף, מאפשר הגילוי לנאשם זכות להליך הוגן והזדמנות להתגונן מפני האישומים נגדו. על פי הפסיקה ניתנת פרשנות מרחיבה למונח "חומר חקירה" באופן הכולל כל חומר הקשור במישרין או בעקיפין לאישום.(ראה בש"פ 5339/20 דדון נ' מדינת ישראל (6.8.20)).

בהקשר זה , יש לבחון בענייננו האם הראיון שנערך ל מתלוננת עם ב"כ המשיבה מהווה "חומר חקירה" כאמור. המסמך שבמחלוקת הנו ראיון שנערך למתלוננת, הנחשב מסמך פנימי שהכינה התביעה . ככלל, תרשומת פנימית של ראיון עד, לא תיחשב כחומר חקי רה, זאת לאור החשש כי חשיפת מסמכים פנימיים של רשויות תפגע בתפקודן התקין. יחד עם זאת, לכלל האמור נקבע חריג, לפיו תרשומת פנימית תיחשב כחומר חקירה ותועבר לעיונו של הנאשם, בתנאי שהתרשומת הפנימית מכילה מידע חדש ומהותי שאינו מצוי בחומר החקירה. (ראה לעניין זה ע"פ 4855/02 מדינת ישראל נ' ד"ר איתמר בורוביץ' (31.03.05)).

בענייננו, יש לבחון האם במסגרת הראיון מסרה המתלוננת מיוזמתה פרטים עובדתיים חדשים ומהותיים , שכן במצב זה מחויבת הפרקליטות לתעד את המידע שהועלה ע"י העדה ולהביאו לידיעת ההגנה. (ראה בש"פ 5339/20 דדון נ' מדינת ישראל (6.8.20) ובש"פ 6507/09 משה קצב נ' מדינת ישראל, פסקה 16 (13.9.09)).

הסנגור טען בין היתר, כי יש להציג להגנה את מסמך הראיון עם המתלוננת, לצורך היערכות להגנת המבקש. לדבריו, יש בחומר האמור השפעה מכרעת על בירור האישום. בנוסף, טען הסנגור כי קיימות סתירות בגרסת המתלוננת, ולצורך בחינת מהימנותה, יש להעביר לעיונו את הראיון שנערך עמה.

ב"כ המשיבה טענה, כי מקריאת תוכן הראיון עם המתלוננת, ובהשוואה לדברי ם שאמרה במתן הודעתה, עולה כי אין כל שינוי בגרסת המתלוננת, ולא נמסרו על ידה פרטים חדשים ומהותיים, הנכנסים בגדר החריג לכלל האמור.

כאמור, תועבר לעיון ההגנה תרשומת פנימית, ולבד שהאמור בה על ידי העד, מעלה פרטים חדשים ומהותיים . ניכר כי אין זה המצב בענייננו.

מכל האמור, המסקנה המתבקשת הנה שמסמך הראיון עם המתלוננת הנו מסמך שנחשב כ"תרשומת פנימית". משלא נמצאו במסמך הראיון פרטים חדשים ומהותיים או מידע שיש בו לסייע בהגנת הנאשם, אין מקום להעתר לבקשה למסירת הראיון עם המתלוננת לידי ההגנה.

הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כה' בשבט תשפ"א, 7 בפברואר 2021, בהעדר הצדדים.