הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה עס"ק 59310-01-19

26 פברואר 2019
.1 הסתדרות העובדים הכללית החדשה-הסתדרות המעו"ף
.2 ועד עובדי עיריית קרית גת

המערערים
-

עירית קרית גת
המשיבה
בפני סגן הנשיאה אילן איטח, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופט רועי פוליאק
נציגת ציבור (עובדים) גברת יעל רון, נציג ציבור (מעסיקים) מר דורון קמפלר
<#2#>
ב"כ המערערים עו"ד מרדכי לוין
ב"כ המשיבה עו"ד וורוד סלמאן

פסק דין

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי באר שבע (סגן הנשיא השופט צבי פרנקל ונציגי הציבור גברת בת שבע זיידמן ומר מרדכי בסר; ס"ק 31794-12-18) שבו התיר בית הדין למשיבה לקיים שימוע לפני פיטורים לעובדים שהמשיבה מבקשת לפטר במסגרת תוכנית הבראה (כ- 70 עובדים), תוך שנקבע כי הפיטורים לא יוצאו אל הפועל עד לאחר מיצוי ההסכמה הקיבוצית הנדרשת, לרבות באמצעות מנגנון ישוב חילוקי דיעות הקבוע בחוקת העבודה.

2. לאחר שבחנו את טענות הצדדים לפנינו בכתב ובעל פה ועיינו בכלל חומר התיק נחה דעתנו כי דין הערעור להתקבל. להלן נפרט את טעמינו בתמצית.
א. קודם שרשות מקומית מפעילה תוכנית הבראה, עליה למצות את המשא ומתן לגיבוש התוכנית אל מול נציגות העובדים. רק לאחר מיצוי המשא ומתן כאמור, ניתן לפנות ליישום התוכנית ובכלל זה קיום שימועים לפני פיטורים ככל שתוכנית ההבראה כוללת פיטורי צמצום.
ב. לאור האמור לעיל ובהתחשב גם בסעיף 70 לחוקת העבודה לפיו פיטורי עובדים טעונים הסכמה עם נציגות העובדים, אין כל טעם בקיום השימועים הפרטניים מקום שלא נדונו אל מול נציגות העובדים עצם הצורך בפיטורים, מספר המפוטרים וזהותם.
ג. זאת ועוד במהלך הדיון היום הסתבר כי למשיבה מונה חשב מלווה וכי בימים הקרובים עתידה להיחתם תוכנית הבראה בין המשיבה לבין משרד הפנים. בנסיבות אלה, ברי כי לאחר חתימת תוכנית ההבראה עם מש רד הפנים יהיה מקום לנהל את המשא ומתן הקיבוצי בהתחשב בהסכם בין המשיבה למשרד הפנים.

3. לאור האמור, פסק דינו של בית הדין האזורי מבוטל ובקשת המערערים למנוע מהמשיבה לקיים שימועים לפיטורי עובדים טרם מיצוי המשא ומתן עם המערערים לגיבוש תוכנית ההבראה - מתקבלת. כפועל יוצא, תוך 48 שעות תעביר המשיבה לכל עובד שקיבל הזמנה לשימוע במסגרת תוכנית ההבראה הודעה על ביטול ההזמנה.

4. מעבר לאמור נדגיש כי על פי חוקת העבודה ועל פי העקרונות הנגזרים מקיומם של יחסי עבודה קיבוציים מצווים הצדדים לפעול בתום לב ובזריזות על מנת לגבש תוכנית הבראה. לשם כך, קבועים בחוקת העבודה מנגנונים לישוב חילוקי דיעות – מנגנונים שכל צד רשאי להפעיל אותם לאחר חלוף פרק הזמן שנקצב לשלב המשא ומתן. יש לקוות כי הצדדים יפעלו בהתאם ובכלל זה ימסרו אחד לשני את כל המידע הדרוש לשם קידומו של המשא ומתן במהירות וביעילות.

5. סוף דבר - הערעור מתקבל כאמור בסעיף 3 לעיל. אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"א אדר א' תשע"ט (26 פברואר 2019), בהעדר הצדדים וישלח אליהם.

אילן איטח,
סגן נשיאה, אב"ד

סיגל דוידוב-מוטולה,
שופטת

רועי פוליאק,
שופט

גברת יעל רון,
נציגת ציבור (עובדים)

מר דורון קמפלר,
נציג ציבור (מעסיקים)