הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה עב"ל 71357-11-18

ניתן ביום 22 מאי 2019

יעקב זינגר

המערער
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

לפני: סגן הנשיאה אילן איטח, השופטת לאה גליקסמן, השופטת חני אופק גנדלר
נציג ציבור ( עובדים) אמיר ירון, נציג ציבור ( מעסיקים) אהוד פלד

המערער בעצמו
ב"כ המשיב עו"ד יוסף פולסקי

פסק דין

לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי חיפה (סגן הנשיא יגאל גלם; ב"ל 19058-05-18), שבו ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים שלפיה המוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד) "יתן בתוך 30 ימים מהיום החלטה מנומקת לגוף התביעה בתביעתו של התובע לקבלת תגמול מיוחד" (מכוח הוראת אגף שיקום נכים במשרד הביטחון מספר 85.02 המוחלת על נפגעי פעולות איבה).
לשלמות התמונה נציין כי ביום 3.1.19 הלין המערער לפני בית הדין האזורי על אי ביצוע פסק הדין. לאחר קבלת עמדות הצדדים קיים בית הדין האזורי ביום 10.2.19 דיון שבסופו הורה למוסד ליתן החלטה בעניינו של המערער בתביעה לתגמול מיוחד בתוך 60 יום.
בערעורו, שהוגש ביום 29.11.18 טען המערער כי לא הגיע להסכמה כפי שצוין בפרוטוקול הדיון ובפסק הדין, אלא דרש שבית הדין האזורי ידון בתביעתו לגופה. עוד טען כי בית הדין האזורי לא התייחס לנסיבות התיק – העובדה שרק לאחר 11 שנה נקבעה לו דרגת נכות; לא התייחס ל"התנהגות לא נורמטיבית ולא הוגנת" של המוסד; לא התייחס למחדליו הדיוניים של המוסד.
המוסד בסיכומיו הסביר כי טרם ניתנה החלטה בתביעתו של המערער לתגמול המיוחד וזאת בשל שגגה שנבעה מכך שהוועדה סברה כי תביעה זו אינה רלוונטית נוכח העובדה כי המערער עתר לתגמול אחר – תגמול חסר פרנסה, ולא ניתן לקבל במקביל את שני התגמולים. כן הבהיר כי עם גילוי הטעות החל המוסד לפעול למתן החלטה וכי צפוי שזו תנתן בתוך 60 ימים.
במענה לטיעון זה הבהיר המערער כי כל תגמול מבוקש לגבי תקופה אחרת: חסר פרנסה לתקופה עד ליום 31.12.15, ותגמול מיוחד מיום 1.1.16.
לאחר בחינת כלל חומר התיק ושקילת טענות הצדדים לפנינו הגענו לכלל מסקנה כי דין הערעור להדחות. טענת המערער כי לא הגיע להסכמה אינה מתיישבת עם הפרוטוקול שלא הוגשה כל בקשה לתיקונו; עם העובדה כי פסק הדין ניתן במעמד המערער מבלי שהוגשה בסמוך לאחר מכן בקשה מתאימה; והעיקר - עם בקשתו של המערער מיום 3.1.19 שבה הלין על כך שהמוסד לא מקיים את פסק הדין. משכך, אין בסיס לטענה כי ההסכמה שניתן לה תוקף של פסק דין לא התגבשה ולא היה מקום להגשת הערעור.
יחד עם זאת וחרף שעניין זה חורג ממסגרת הדיון שלפנינו, מצאנו לנכון להביע מורת רוח מכך שטרם ניתנה החלטה בהתאם לפסק הדין ולהחלטה מיום 10.2.19. רשמנו לפנינו את הודעת המוסד כי ההחלטה תנתן תוך 60 ימים וטוב יעשה המוסד אם יפעל להחשת ההחלטה. נוכח האמור איננו מחייבים את המערער בהוצאות.
ניתן היום, י"ז אייר תשע"ט (22 מאי 2019) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.

אילן איטח,
סגן נשיאה, אב"ד

לאה גליקסמן,
שופטת

חני אופק-גנדלר,
שופטת

מר אמיר ירון,
נציג ציבור (עובדים)

מר אהוד פלד,
נציג ציבור (מעסיקים)