הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה עב"ל 55844-12-19

ניתנה ביום 14 יולי 2020

זוהרית פרץ
המערערת
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המערערת – עו"ד ישראלה זטרמן

החלטה בעניין קיום דיון בהיוועדות חזותית

הרשמת אפרת קוקה

מערכת בתי המשפט מאפשרת לקיים דיונים בהיוועדות חזותית (שיחת וידיאו) ללא צורך בנוכחות באולם בית הדין.

אני מורה כי הדיון המוקדם בערעור זה הקבוע ליום 29.7.2020, יתקיים בדרך של היוועדות חזותית. הדיון המוקדם יתקיים בדרך האמורה ביום 29.7.2020 בשעה 13:00 ולא בשעה 11:40.

קיום הדיון באמצעות היוועדות חזותית מותנה בהסכמת הצדדים. המוסד לביטוח לאומי העביר לבית דין זה הסכמה כללית לקיום דיונים מוקדמים בהיוועדות חזותית. המערערת תודיע לבית הדין, עד ליום16.7.2020, האם ניתן מבחינתה לקיים את הדיון בהיוועדות חזותית והאם ברשות ה האמצעים הטכנולוגים הנדרשים לקיום הדיון בדרך זו (כפי שהם מפורטים בקישור המצוי בחתימת החלטה זו).

מובהר, כי נדרשת נוכחות של הצדדים עצמם בדיון, לצד באי כוחם (לרבות נציג מוסמך במקרה שמדובר בצד שהוא תאגיד). לפיכך, הצדדים נדרשים להיות נוכחים בשעת הדיון במשרדי באי כוחם.

יובהר, הדיון בהיוועדות חזותית הוא דיון משפטי לכל דבר ועניין ומשכך, חלים לגביו כללי ההתנהגות החלים בבית משפט. בכלל זה, יש להקפיד על הופעה במדי משפט, שמירה על תרבות דיון והתנהגות נאותה כמקובל בדיון המתקיים באולם בית המשפט.

קיים איסור על הקלטת ההיוועדות החזותית.

דגשים חשובים נוספים והנחיות טכניות בדבר התחברות לדיון ניתן לקבל באתר הרשות השופטת –
https://www.gov.il/he/departments/general/the_judicial_authority_visual_conferencing או במרכז המידע במרכז המידע בטלפון 077-XXXX333 או 3852* או באמצעות המייל lawyers_sopport@court.gov.il

המזכירות תודיע לבאי כוח הצדדים.

ניתנה היום, כ"ב תמוז תש"פ (14 יולי 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .