הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה עב"ל 43191-06-19

ניתן ביום 05 מאי 2020

עליזה וקנין
המערערת
-

המוסד לביטוח לאומי
המשיב
לפני: סגן הנשיאה אילן איטח, השופטת סיגל דוידוב מוטולה, השופטת חני אופק גנדלר
נציגת ציבור (עובדים) גב' חיה שחר, נציג ציבור (מעסיקים) מר דורון קמפלר

ב''כ המערערת עו''ד רועי אסור
ב''כ המשיב עו''ד הילה שור

פסק דין

סגן הנשיאה אילן איטח
לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי באר שבע (הנשיא שמואל טננבוים; ב"ל 7792-12-17) שבו נדחתה תביעת המערערת להכיר בליקוי בגבה ובכתפיה כתוצאה של פגיעה בעבודה לפי עילת המיקרוטראומה.
בדיון מיום 20.2.20 הציע בית הדין לצדדים כי בנסיבות העניין תגובש "תשתית עובדתית הרלוונטית לכתפיים. תשתית זו תועבר לבחינת הקשר הסיבתי באמצעות מומחה רפואי". הצדדים ביקשו שהות של 30 ימים על מנת להודיע את עמדתם, תוך שב"כ המערערת הודיע כי "ככל שתהיה הסכמה לעניין הכתפיים, נוותר על עניין הגב".
ביום 19.3.20 הודיע המוסד כי בנסיבות הספציפיות של המקרה ולאחר התייעצות עם כלל הגורמים הרלוונטיים הוא נכון להכיר בפגיעה בכתפיים על דרך של "החמרת מצב".
נוכח מחלוקת בין הצדדים בקשר למשמעות הצעת המוסד ולאחר חילופי דברים בין הצדדים הוצעה להם, בהחלטה מיום 6.4.20, ההצעה הבאה:
"הפגיעה בכתפיים תוכר כפגיעה בעבודה תוך שהוועדה הרפואית תחליט אם הנכות נובעת מהפגיעה ובאיזו מידה (סעיף 118(א)(1) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה – 1995), במסגרת זו תחליט הוועדה מהו שיעור דרגת הנכות שיש לייחס לפגיעה שהוכרה לעומת דרגת הנכות שיש לייחס לגורמים שאינם קשורים לעבודתה של המערערת (פס"ד סואעד), וכן אם קיים מצב קודם (פס"ד מרגוליס). שאלת ההוצאות בהליך תושאר לשיקול דעתו של בית הדין".

ביום 4.5.2020 הודיעו הצדדים כי הם מסכימים להצעת בית הדין שפורטה בסעיף 4 לעיל.
לאור הסכמת הצדדים ניתן בזה תוקף של פסק דין להצעת בית הדין המפורטת בסעיף 4 לעיל. בהתאם להודעת ב"כ המערערת בדיון מיום 20.2.20 הערעור לעניין הגב נמחק. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.
ניתן היום, י"א אייר תש"פ (05 מאי 2020) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.

אילן איטח,
סגן נשיאה, אב"ד

סיגל דוידוב-מוטולה,
שופטת

חני אופק-גנדלר,
שופטת

גברת חיה שחר,
נציגת ציבור (עובדים)

מר דורון קמפלר,
נציג ציבור (מעסיקים)