הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה עב"ל 41474-06-13

26 מאי 2016
עואד ג'אבר
המערער
-

המוסד לביטוח לאומי
המשיב
לפני: הנשיא יגאל פליטמן, השופטת רונית רוזנפלד, השופטת סיגל דוידוב מוטולה
נציג ציבור (עובדים) מר נתן מאיר, נציגת ציבור (מעסיקים) גב' עפרה ברטוב

ב"כ המערער עו"ד מוחמד אבו קטיש
ב"כ המשיב עו"ד חגי פרנקל

פסק דין

1. במהלך הדיון בערעור הציע בית הדין לצדדים את ההצעה הבאה:

"... משלא הוגשה שומה להערכת שווי זכויות הבניה העודפות בנכס, מוצע לצדדים להגיע להסדר הבא לאור ההלכה הפסוקה בסוגיית הערכת שווי נכס כאשר בניו של הבעלים גרים בו תקופות ארוכות והם אלה שמימנו את בניית דירותיהם באותו הבניין בו הם גרים יחד עם אביהם.
ההצעה הינה כי עניינו של המערער יוחזר לבית הדין האזורי לבחינת זכאותו לגמלת הבטחת הכנסה לאור האמור, לתקופה מספטמבר 2004 עד נובמבר 2010. המוסד ימציא לבית הדין הערכת שמאי לעניין שווי זכויות הבנייה, ובהסתמך על ההלכה בנדון והראיות שיומצאו בפניו יחליט בית הדין לגופו של עניין באשר לקביעת הזכאות לתקופה דנן."

2. הצעת בית הדין התקבלה על הצדדים ולפיכך ניתן לה בזאת תוקף של פסק דין.

3. על בית הדין קמא, אליו מוחזר התיק, לפעול על פי המוסכם.

4. כל צד ישא בהוצאותיו בערעור זה.
ניתן היום, י"ח אייר תשע"ו ( 26 מאי 2016), בנוכחות הצדדים.

יגאל פליטמן,
נשיא, אב"ד

רונית רוזנפלד,
שופטת

סיגל דוידוב-מוטולה,
שופטת

מר נתן מאיר,
נציג ציבור (עובדים)

גברת עפרה ברטוב,
נציגת ציבור (מעסיקים)