הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה עב"ל 29476-02-19

ניתן ביום 19 אפריל 2020

  1. סמיון קיסלר
  2. אנה פישר

המערער בע"ע 29462-02-19
המערערת בע"ע 29476-02-19
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב בשני הערעורים

לפני: השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופט רועי פוליאק, השופטת חני אופק-גנדלר
נציג ציבור (עובדים) מר רן קידר, נציג ציבור (מעסיקים), מר צבי טבצ'ניק

בשם המערערים – עו"ד אילן צינמן, עו''ד ריטה אהוד
בשם המשיה – עו"ד מיכל כהן

פסק דין

בהחלטה מיום 23.12.19 נדרשה תגובת המערערים להודעת המשיב שהוגשה בהמשך לדיון בערעורים. בהחלטה מיום 14.1.20, משלא הוגשה תגובת המערערים, נקבע כי על המערערים להודיע, עד ליום 21.1.20, אם הם עומדים על ערעורם, ולא – תישקל מחיקת הערעורים ללא כל התראה נוספת.
בהחלטה מיום 26.1.20 נקבע כך:
"עד היום לא הוגשה עמדת המערערים בהתאם להחלטות מיום 23.12.19 ומיום 14.1.20.
עם זאת למעשה המערערים כבר נתנו הסכמתם בפרוטוקול הדיון לעמדת המוסד מיום 23.12.19.
משכך, ניתן בזאת תוקף של החלטה לעמדת המוסד מיום 23.12.19 ועל המערערים לפנות הן למחלקת הגבייה (לגבי השנים 2016 ואילך, ככל שרצונם בכך) והן לוועדה לבחינת חובות (לגבי החוב בגין השנים 2013-2015) בהקדם הניתן.
לפנים משורת הדין, תיק זה יישאר פתוח עד לקבלת החלטתה של הוועדה לבחינת חובות.
המערערים יודיעו עד ליום 1.4.20 אם פנו לוועדה ואם התקבלה החלטתה. לא יודיעו דבר עד למועד זה, יימחק הערעור מחמת חסר מעש".

עד עתה לא התקבלה מטעם מי מהמערערים הודעה כלשהי. לפיכך אנו מורים בזאת על מחיקת הערעורים שבכותרת מחמת חוסר מעש, ללא צו להוצאות, וזאת מבלי לגרוע מתוקפה של עמדת המוסד מיום 23.12.19 וממתן תוקף של החלטה לעמדה זו בהחלטתנו מיום 26.1.20.

ניתן היום, כ"ה ניסן תש"פ (19 אפריל 2020) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.

סיגל דוידוב-מוטולה, שופטת, אב"ד

רועי פוליאק,
שופט

חני אופק גנדלר, שופטת

מר רן קידר,
נציג ציבור (עובדים)

מר צבי טבצ'ניק,
נציג ציבור (מעסיקים)