הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה עב"ל 2894-10-18

30 מאי 2019

אירסיל אברמוב
המערער
-

המוסד לביטוח לאומי
המשיב
בפני השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופטת חני אופק גנדלר, השופט מיכאל שפיצר
נציג ציבור (עובדים) מר שלמה כפיר, נציג ציבור (מעסיקים) מר עצמון ליפשיץ

פסק דין

1. בתום הדיון בערעור, הציע בית הדין לצדדים את ההצעה הבאה: "בשלב זה של הדיון, מוצע לצדדים להסכים להחזרת התיק לבית הדין האזורי לצורך מינוי מומחה רפואי נוסף, רופא תעסוקתי. הגם שאין מחלוקת שחוות הדעת של ד"ר דקל היא יסודית ומנומקת, כמו גם תשובותיו לשאלות ההבהרה, נותר ספק מסוים מעצם העובדה שהדגש בחוות הדעת הוא על מידת החשיפה של המערער לבנזן כפי שהמומחה מסיק אותה מהעובדות שפורטו ולא פורטו בהחלטת המינוי, בעוד שלא הייתה מחלוקת על עצם החשיפה של המערער לבנזן, וגם על כך שיש קשר סיבתי בין חשיפה לבנזן לבין המחלה הספציפית בה לקה המערער. בנסיבות אלה ובהתחשב בכך שמדובר במחלה קשה, וכאשר במקרה של ספק יש לפעול לטובת המבוטח, מוצעת לצדדים ההצעה לעיל".

2. ב"כ המערער הסכים להצעת בית הדין (תוך שהוא מתחייב שלא להגיש בקשה למינוי מומחה שלישי) וב"כ המוסד השאיר אותה בהגינותו לשיקול דעת בית הדין.

3. בהתחשב בהנמקה שפורטה בסעיף 1 לעיל, שוכנענו כי מוצדק במקרה זה למנות מומחה נוסף מתחום הרפואה התעסוקתית.
התיק יוחזר לפיכך לבית הדין האזורי לצורך מינוי כאמור על יסוד התשתית העובדתית שנקבעה. חוות הדעת של ד"ר דקל לא תועבר למומחה הנוסף.

4. הערעור מתקבל כמפורט לעיל. אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ה אייר תשע"ט ( 30 מאי 2019), בנוכחות הצדדים.

סיגל דוידוב-מוטולה, שופטת, אב"ד

חני אופק גנדלר, שופטת

מיכאל שפיצר,
שופט

מר שלמה כפיר,
נציג ציבור (עובדים)

מר עצמון ליפשיץ,
נציג ציבור (מעסיקים)