הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה עב"ל 26486-10-19

ניתנה ביום 22 יולי 2020

יפית מנגל חברת עו"ד
המערערת בעב"ל 26486-10-19
המשיבה בעב"ל 49789-10-19
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב בעב"ל 26486-10-19
המערער בעב"ל 49789-10-19

לפני: סגן הנשיאה אילן איטח, השופטת חני אופק-גנדלר, השופט אילן סופר
נציגת ציבור (עובדים) גב' חיה שחר, נציג ציבור (מעסיקים) מר דן בן חיים

בשם יפית מנגל חברת עו"ד – עו"ד יפית מנגל
בשם המשיב – עו"ד יוסף פולסקי

החלטה

סגן הנשיאה אילן איטח
לפנינו בקשה לתיקון פרוטוקול הדיון בערעור, שהתקיים ביום 16.7.2020.
להלן התיקונים המבוקשים, התייחסות הצדדים אליהם והחלטותינו:
עמ' 3 לפרוטוקול, שורה 19: המערערת בעב"ל 26486-10-19 (להלן – המערערת) מבקשת שבמשפט, מפיה, "זה נכון להחליק התנהלות בעיתית של רשות ציבורית" תתווסף המילה "לא", כך שייכתב "זה לא נכון להחליק התנהלות בעיתית של רשות ציבורית".
המשיב בעב"ל 26486-10-19 (להלן – המשיב) טוען כי "אינו זוכר" ומותיר תיקון זה לשיקול דעת בית הדין.
אנו נעתרים לתיקון האמור, בשים לב לעמדת המשיב ומשברי כי התיקון המבוקש מעמיד את הדברים על דיוקם, הן ביחס לדברים הקודמים הרשומים בפרוטוקול מפי עו"ד מנגל והן לאור עמדת המערערת בהליך כולו, הנוגעת להתנהלותו הפגומה, לשיטתה, של המשיב, שאין להשלים עמה.
עמ' 9 לפרוטוקול, שורה 24: המערערת מבקשת כי במקום המשפט, מפיה, "מתנגדת לכניסה לגופ[ן] של טענות להשגה כי זה לא התברר בבית הדין קמא " ייכתב "מתנגדת לכניסה לגופ[ן] של טענות להשגה כי זה לא נטען בבית הדין קמא ". לעמדתה, התנגדותה לכניסה לגוף הטענות היתה נעוצה בכך שהמשיב לא טען לגופן בבית הדין קמא והדברים נכתבו בפרוטוקול כפי שנכתבו אך כסיכום של דבריה לצורך ההקלדה.
המשיב מתנגד לתיקון, שאינו עולה לטענתו גם מהמשך הדברים בשורות 22 – 26. בשורה 22 נכתב, מפי ב"כ המשיב, "לגוף הטענות של המס השולי וכו' – המס השולי ...", ובשורות 26 – 27 נכתב, מפי ב"כ המשיב, כך: "התנגדות עו''ד מנגל לבירור העובדות לגופן, הוא המשך ישיר של חוסר הרצון לברר את הטענות לגופן".
המערערת משיבה על כך שהמילה "התברר" הוכתבה לקלדנית בדיון כתמצית לדבריה ומכאן גם תגובת ב"כ המשיב בשורות 26 – 27 הנ"ל.
לא מצאנו הצדקה לתיקון הפרוטוקול שכן לא מצאנו הבדל מהותי בין המילה "התברר" לבין המילה "נטען". שהרי לא היה חולק – מבלי שנידרש בשלב זה למשמעות הדבר – כי בבית הדין האזורי לא התבררו טענות לגופה של ההשגה.
סוף דבר: הבקשה מתקבלת בחלקה. הפרוטוקול יתוקן בהתאם ועותק ממנו יישלח לצדדים. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, א' אב תש"פ (22 יולי 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

אילן איטח,
סגן נשיאה, אב"ד

חני אופק גנדלר, שופטת

אילן סופר,
שופט

גברת חיה שחר,
נציגת ציבור (עובדים)

מר דן בן-חיים,
נציג ציבור (מעסיקים)