הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה עב"ל 22734-11-15

ניתנה ביום 05 דצמבר 2017

סילביה ציביה גרניט
המערערת
-

המוסד לביטוח לאומי
המשיב
לפני: השופט אילן איטח, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופט רועי פוליאק
נציג ציבור (עובדים) מר שלמה כפיר, נציג ציבור (מעסיקים) מר דורון קמפלר
בשם המערערת - עו"ד חנוך רובין
בשם המשיב - עו"ד חנן פוטרמן

החלטה

1. ביום 9.1.17 החלטנו להפנות למומחה בית הדין, פרופ' גרשון וולפין, את שאלת ההבהרה הבאה:
"לטענת המערערת, הנסמכת על מכתבו של ד"ר ברויאר מיום 4.4.12, האבחון ההיסטורי לפיו היא סבלה ממחלת מפרקים ניוונית מפושטת ( תהליך אוטו-אימוני) - שגוי.
בהנחה שאכן האבחון היה שגוי, ולכן אתה מתבקש להניח שהמערערת לא סובלת ממחלת המפרקים כאמור, האם, בשים לב לכלל הנסיבות, לרבות הרפואיות, יש קשר סיבתי בין תנאי העבודה כפי שפורטו בהחלטת בית הדין מיום 4.12.11 ובין מצבה הרפואי בכתפיים, בצוואר ובגב. הנך מתבקש לפרט ולנמק את תשובתך. "

2. כן הורנו למערערת להמציא מסמכים נוספים, ככל שיש לה, התומכים בטענה לטעות באבחון ההיסטורי, כאמור לעיל.

3. בהמשך להחלטתנו המציאה המערערת מסמכים נוספים הנחלקים לשני סוגים: האחד, מסמכים רפואיים המתייחסים לבדיקות סרולוגיות ספציפיות לאיבחון מחלה ראומטית או אוטואימונית שנערכו למערערת על פני השנים וכן תוצאות צילום רנטגן (מסמכים ב' 1 – 3 ו- ג' להודעה מיום 16.11.17); השני, תמציות של מאמרים רפואיים (מסמכים א' 1 – 3 להודעה מיום 16.11.17).

4. המשיב טען כי מצילום הרנטגן עולה כי למערערת אין נזק בעמ"ש צווארי ובכתפיים ולכן ממילא דין ערעורה להידחות. לגוף המסמכים נטען, בתמצית כך: תוצאות הבדיקות הסרולוגיות נראות כקיבוץ נתונים ל"טבלת אקסל" ולכן לא ברור היכן נערכו ואם מדובר בבדיקות מלאות, ומשכך אין להעבירם; אין להעביר את תמצית המאמרים שכן אלה חורגים מהחלטת בית הדין מיום 9.11.17 בדבר העברת מסמכים הנוגעים לטענה בדבר "טעות באבחון ההיסטורי".

5. המערערת הגיבה לתשובת המוסד וטענה כך: לא ניתן לדחות את הערעור מבלי שמומחה רפואי יקבע כי אכן אין למערערת נזק; המסמכים הרפואיים לא נערכו על ידה, אלא התקבלו מ"הגורמים הרפואיים המוסמכים"; החלטת בית הדין מיום 9.11.17 לא מונעת מלהעביר למומחה גם מאמרים רפואיים.

6. לאחר ששקלנו את טענות הצדדים הגענו לכלל מסקנה כי יש לקבל את בקשת המערערת. אכן, אין כל מקום לדחיית התביעה על יסוד הפירוש שנותן המוסד לצילום הרנטגן משנת 2012. שאלת קיומו של נזק היא קודם כל שאלה רפואית. אשר למסמכים הרפואיים, הרי שנוכח הודעת המערערת אין מניעה מלהפנותם למומחה הרפואי. אשר למאמרים הרפואיים – לא מצאנו מניעה מלהעבירם למומחה הרפואי.

7. לאור האמור, למומחה בית הדין, פרופ' גרשון וולפין, תופנה שאלת ההבהרה הבאה:
"לטענת המערערת, הנסמכת על מכתבו של ד"ר ברויאר מיום 4.4.12, על מסמכים רפואיים נוספים ( מצ"ב ומסומנים ב' 1 – 3 ו- ג') ועל מאמרים רפואיים נוספים ( תמציותיהם מצ"ב ומסומנים א' 1 -3), האבחון ההיסטורי לפיו היא סבלה ממחלת מפרקים ניוונית מפושטת ( תהליך אוטו-אימוני) - שגוי.
בהנחה שאכן האבחון היה שגוי, ולכן אתה מתבקש להניח שהמערערת לא סובלת ממחלת המפרקים כאמור, האם, בשים לב לכלל הנסיבות, לרבות הרפואיות, יש קשר סיבתי בין תנאי העבודה כפי שפורטו בהחלטת בית הדין מיום 4.12.11 ובין מצבה הרפואי בכתפיים, בצוואר ובגב.
הנך מתבקש לפרט ולנמק את תשובתך. "

8. החלטה למומחה בצירוף המסמכים תשלח בנפרד.

ניתנה היום, י"ז כסלו תשע"ח (05 דצמבר 2017) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

אילן איטח,
שופט, אב"ד

סיגל דוידוב-מוטולה,
שופטת

רועי פוליאק,
שופט

מר שלמה כפיר,
נציג ציבור (עובדים)

מר דורון קמפלר,
נציג ציבור (מעסיקים)