הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה עב"ל 22306-04-20

ניתנה ביום 14 יוני 2020

שרה פלורו
המערערת
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המערערת – עו"ד משה גלעד

החלטה בעניין קיום דיון בהיוועדות חזותית

הרשמת אפרת קוקה

מערכת בתי המשפט מאפשרת לקיים דיונים בהיוועדות חזותית (שיחת וידיאו) ללא צורך בנוכחות באולם בית הדין.

אני מורה כי הדיון המוקדם בערעור זה הקבוע ליום 1.7.2020, יתקיים בדרך של היוועדות חזותית. הדיון המוקדם יתקיים בדרך האמורה ביום 1.7.2020 בשעה 1 2:20 ולא בשעה 11:40.

קיום הדיון בהיוועדות חזותית מותנה בהסכמת הצדדים. הצדדים יודיעו לבית הדין, עד ליום 1 6.6.2020, האם ישנה מניעה מבחינתם לקיום הדיון בהיוועדות חזותית והאם ברשותם האמצעים הטכנולוגיים הנדרשים לקיום הדיון בדרך זו (כפי שהם מפורטים בקישור המצוי בחתימת החלטה זו).

מובהר, כי נדרשת נוכחות של הצדדים עצמם בדיון, לצד באי כוחם (לרבות נציג מוסמך במקרה שמדובר בצד שהוא תאגיד). לפיכך, הצדדים נדרשים להיות נוכחים בשעת הדיון במשרדי באי כוחם.

יובהר, הדיון בהיוועדות חזותית הוא דיון משפטי לכל דבר ועניין ומשכך, חלים לגביו כללי ההתנהגות החלים בבית משפט. בכלל זה, יש להקפיד על הופעה במדי משפט, שמירה על תרבות דיון והתנהגות נאותה כמקובל בדיון המתקיים באולם בית המשפט.

קיים איסור על הקלטת ההיוועדות החזותית.

דגשים חשובים נוספים והנחיות טכניות בדבר התחברות לדיון ניתן לקבל באתר הרשות השופטת –
https://www.gov.il/he/departments/general/the_judicial_authority_visual_conferencing או במרכז המידע במרכז המידע בטלפון 077-XXXX333 או 3852* או באמצעות המייל lawyers_sopport@court.gov.il

המזכירות תודיע לבאי כוח הצדדים.

ניתנה היום, כ"ב סיוון תש"פ (14 יוני 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .