הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה עב"ל 21420-02-20

ניתן ביום 02 אוגוסט 2020

לוטבא מלכה שיינא

המערערת
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

לפני סגן הנשיאה אילן איטח, השופטת לאה גליקסמן, השופטת חני אופק-גנדלר
נציג ציבור (עובדים) מר שלמה כפיר, נציג ציבור (מעסיקים) מר צבי טבצ'ניק

המערערת בעצמה
ב''כ המשיב עו''ד אתי צור אסרף
פסק דין

לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי נצרת (השופטת אורית יעקבס; ב''ל 3076-02-19), שבו נקבע כי מן הדין לדחות את תביעת המערערת לתשלום מענק לימודים עבור ארבעת ילדיה לשנים 2009 ו-2012 עד 2015, ולמרות האמור ונוכח הסכמת המוסד נפסק לזכותה סכום של 3,500 ₪ כהוצאות משפט.
לאחר שבחנו את כלל חומר התיק ואת טענות הצדדים לפנינו בכתב ובעל פה, הגענו למסקנה כי דין הערעור להידחות לגופו, גם מבלי להידרש לטענת המוסד לפיה מנועה המערערת מלהגיש ערעור לגופו של עניין נוכח ההסכמה הדיונית.
אשר לשנת 2009 – המערערת הסכימה כי נוכח ההתיישנות היא לא עומדת על התביעה למענק לימודים בגינה. לפיכך, כל שנותר לנו להכריע הוא בנוגע לזכאות למענק הלימודים לשנים 2012 – 2015.
ברקע הדברים נציין כי המערערת ילידת 1979, נישאה ונולדו לה ולבן זוגה לשעבר ארבעה ילדים שהגדול בהם יליד 2002. לימים, התגרשה המערערת מאבי ילדיה והם מצויים בהחזקתו. החל משנת 2005 משולמת למערערת קצבת נכות כללית. מעת לעת, אף שולם מענק הלימודים בעד הילדים לאבי ילדיה מכח הזכאות של האב (בתקופות בהן קיבל קצבת הבטחת הכנסה). בעקבות פניית המערערת למבקר המדינה המוסד שילם לה את מענק הלימודים לשנים 2016 – 2018. מכאן המחלוקת בנוגע לשנים 2012 – 2015.
הדיון בבית הדין האזורי התנהל על יסוד ההנחה כי בשנים הרלוונטיות קצבת הילדים שולמה לאבי ילדיה. לאחר שתם הדיון הגישה המערערת לתיק תדפיסי חשבון בנק המוכיחים לטענתה כי המוסד שילם לה קצבת ילדים, ולכן היא לא נדרשה להגשת תביעה למענק לימודים. גם בהתעלם מכך שהוספו לתיק ראיות ללא נטילת רשות, אין בתדפיסים כדי להוכיח את טענת המערערת. כעולה מתגובת המוסד, שנתמכה בתעודת עובד ציבור, המוסד לא שילם את קצבת הילדים לחשבון הבנק שתדפיסים ממנו הוגשו לתיק. יתר על כן, מסעיף 6 לתגובתה מיום 23.7.20 עולה כי היא מודה שקצבת הילדים שולמה לאבי ילדיה שהילדים היו במשמורתו.
בהנתן כי אכן קצבת הילדים שולמה בתקופה הרלוונטית לאבי ילדיה, מקובלת עלינו טענת המוסד כי בנסיבות העניין (הילדים אינם בחזקתה וקצבת הילדים שולמה בתקופה הרלוונטית לאבי ילדיה), היה על המערערת להגיש תביעה לתשלום מענק הלימודים בעד הילדים שעה שהיא טוענת לזכאות מכוחה היא. משלא הובאה ראיה לתמיכה כי תביעות כאמור הוגשו, הרי שבגין השנים שבמחלוקת חל השיהוי הקבוע בסעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995.
סוף דבר – הערעור נדחה. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתן היום, י"ב אב תש"פ (02 אוגוסט 2020) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.

אילן איטח,
סגן נשיאה, אב"ד

לאה גליקסמן,
שופטת

חני אופק גנדלר, שופטת

מר שלמה כפיר,
נציג ציבור (עובדים)

מר צבי טבצ'ניק,
נציג ציבור (מעסיקים)