הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה עב"ל 17661-10-18

ניתנה ביום 17 יולי 2019

פטריסיה דהן

המערערת

-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

החלטה

השופטת לאה גליקסמן :
במסגרת ההליך בבית הדין האזורי נתן המומחה הרפואי ד"ר טמיר גפן חוות דעת וכן השיב לשאלות הבהרה.
במסגרת הליך הערעור, מתבקש המומחה הרפואי לענות על שאלות הבהרה נוספות, כמפורט להלן:
א. בחוות דעתך הראשונה מיום 12.10.14 קבעת כי קיים קשר סיבתי וכי ההשפעה אינה עולה על 20%. עוד ציינת כי לאחר שבעובדות לא צוין שעסק בעיקר בריתוך של פלדת אל-חלד יש להניח שעסק בריתוך רגיל (עמ' 2 פסקה אחרונה) ובהמשך זה התייחסת לעבודה עם נירוסטה. במסגרת השלמת התשתית העובדתית (נספח 3) צוין כי המנוח נחשף לכרום, ניקל, קדמיום וארסן ואף נקבע כי ''עבודות הריתוך של המנוח במתכת היו ברוב הגדול עבודות ריתוך בנירוסטה. עם זאת, עיקר עבודות הריתוך היו עבודות של פלסטיקה''. המומחה מתבקש להבהיר כיצד העבודה עם הנירוסטה והחשיפה למתכות הנ''ל משפיעה על המסקנה בחוות הדעת הראשונה ועל חוות הדעת המאוחרות.
ב. בחוות דעתך האחרונה מיום 26.2.18 השבת שאין שינוי בחוות דעתך נוכח ההשלמה העובדתית. כמו כן שבת וציינת ''וכי השפעת תנאי עבודתו לא עולה על 20%''.
המומחה מתבקש להבהיר לאיזה מבין שלושת האפשרויות הבאות הוא מתכוון:
(1) השפעת תנאי העבודה היא יותר מ-20%.
(2) 20%.
(3) פחות מ-20%.
המזכירות תעביר למומחה הרפואי החלטה זו; תיק המסמכים הרפואיים שהיה בפניו בעת מתן חוות דעתו; החלטות בית הדין האזורי בעניין מינוי מומחה ובעניין הפניית שאלת הבהרה למומחה; חוות דעתו של המומחה הרפואי ותשובותיו לשאלת ההבהרה.
עם קבלת תשובות המומחה הרפואי יועבר אליו התשלום כמקובל.
התיק יובא לעיוני ביום 1.9.2019.

ניתנה היום, י"ד תמוז תשע"ט (17 יולי 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .