הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה עב"ל 17405-09-19

ניתן ביום 06 פברואר 2020

המוסד לביטוח לאומי
המערער
-

יצחק עמוס
המשיב
לפני: סגן הנשיאה אילן איטח, השופטת לאה גליקסמן, השופטת חני אופק גנדלר
נציגת ציבור (עובדים) גב' יעל רון, נציגת ציבור (מעסיקים) גב' ברכה סמו

בשם המערער עו"ד הילה גולן
בשם המשיב עו"ד סאמי אבו-ורדה

פסק דין

לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי חיפה (הנשיא אלכס קוגן; ב"ל 3709-04-17), בו התקבלה תביעת המשיב להכיר במחלתו - סרטן שלפוחית השתן, כפגיעה בעבודה.
המוסד הודיע כי הוא עומד על ערעורו. לפיכך, נפנה להכרעה בו. נציין כי בשים לב לכך שהדיון בערעור מוצה לא היה כל מקום שהמוסד יוסיף להודעתו, בתגובה להמלצת בית הדין וללא נטילת רשות, גם טיעון מפורט לגופו של הערעור. בנסיבות אלה טיעון עודף זה לא יובא בחשבון.
לאחר שבחנו את כלל חומר התיק ואת טענות הצדדים לפנינו בכתב ובעל פה הגענו לכלל מסקנה כי דין הערעור להדחות וכי ראוי פסק דינו של בית הדין האזורי להתאשר מטעמיו לפי תקנה 108(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991.
בית הדין האזורי קיבל את התביעה נוכח הקבוע בחוות דעתו של המומחה לפיה הסבירות לכך שמחלתו של המשיב היא תוצאה של תנאי העבודה עולה על 50% וכי יש לתנאי העבודה תרומה העולה על 20%. איננו סבורים כי חוות דעתו של המומחה גורפת כטענת המוסד. חוות הדעת ניתנה בשים לב לנסיבות הספציפיות של המשיב, ובכללן אלה שפורטו בתשתית העובדתית והעדרם של גורמי סיכון אחרים למחלה, ובכלל זה עישון. משכך, ממילא אין בחוות הדעת או בפסק הדין כדי לקבוע מסמרות למקרים אחרים שיבחנו על פי נסיבותיהם.
עוד נדגיש כי ערעור המוסד סב בעיקרו של דבר נגד דחיית בקשתו להעביר למומחה שאלות ההבהרה. אכן, המדיניות היא לאפשר העברת שאלות הבהרה למומחה, במיוחד בהינתן שהן תחליף לחקירה נגדית. יחד עם זאת, אין משמע הדבר כי ניתן להעביר כל שאלה ונדרש כי שאלות ההבהרה יקדמו את ההכרעה בתיק. לא מצאנו מקום להתערב בקביעת בית הדין האזורי לפיה בשאלות ההבהרה שהתבקשו על ידי המוסד לא היה כדי לקדם את ההכרעה בתיק. לעניין זה די אם נביא את הנמקת בית הדין האזורי המדברת בעד עצמה ולפיה "ב"כ הנתבע בעצמו מבין ואומר שהמומחה משיב עליהן כבר בחוות דעתו". יתר על כן, הן בבית הדין האזורי, והן בהודעת הערעור או בסיכומים בבית דין זה לא הוצגו שאלות הבהרה אחרות שבכוונת המוסד להציג למומחה.
סוף דבר – הערעור נדחה. המוסד ישלם למשיב הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 4,000 ₪.

ניתן היום, י"א שבט תש"פ (06 פברואר 2020) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.

אילן איטח,
סגן נשיאה, אב"ד

לאה גליקסמן,
שופטת

חני אופק גנדלר, שופטת

גברת יעל רון,
נציגת ציבור (עובדים)

גברת ברכה סמו,
נציגת ציבור (מעסיקים)