הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה עב"ל 1480-07-19

23 אוקטובר 2019
עירן צלר
המערער
-

המוסד לביטוח לאומי
המשיב
בפני השופטת סיגל דוידוב-מוטולה
ב"כ המערער עו"ד דן גנון
ב"כ המשיב עו"ד הילה שור
החלטה

1. המומחה הרפואי - פרופ' ולטר מרקביץ' - מתבקש בזאת לענות על שאלות הבהרה נוספות, בהתייחס לחוות הדעת שנתן בעניינו של מר עירן צלר בימים 21.11.2018 ו-13.2.2019, כדלקמן:
א. האם קיים לדעתך ברמת הסתברות העולה על 50% קשר סיבתי בין האירוע החריג בעבודה מיום 7.5.2012 לבין אירוע הלב בו לקה מר צלר באותו יום? איזו מבין שתי האפשרויות הבאות יותר סבירה - הראשונה, יש קשר סיבתי בין האירוע החריג לאירוע הלב; השניה, אין קשר סיבתי בין האירוע החריג לאירוע הלב.
ב. אם בתשובה לשאלה א' תקבע כי האפשרות הראשונה סבירה יותר, האם סביר יותר להניח כי האוטם היה מתרחש במועד בו אירע גם אלמלא התרחש האירוע החריג בעבודה, או שמא אלמלא קרה אירוע חריג בעבודה היה מועד התרחשותו של האוטם נדחה למועד מאוחר יותר.
2. המזכירות תשלח למומחה החלטה זו יחד עם תיקו הרפואי של המערער.
3. לעיון ביום 1.12.2019.

ניתנה היום, כ"ד תשרי תש"פ (23 אוקטובר 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .